settings icon
share icon
คำถาม

มี'หลุมที่พระเจ้าทรงสร้าง'หรือไม่ ?

คำตอบ


แนวคิดเรื่อง"หลุมที่พระเจ้าทรงสร้าง "แสดงว่าทุกคนมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณว่างเปล่าที่ต้องการให้พระเจ้าทรงเติมเต็ม "หลุมที่พระเจ้าทรงสร้าง "เป็นความปรารถนาภายในโดยธรรมชาติจิตใจมนุษย์ที่มองหาสิ่งภายนอก สิ่งที่นอกเหนือธรรมชาติบางอย่าง และสิ่ง “อื่น ๆ"

ปัญญาจารย์ 3:11 “พระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามฤดูกาลของมัน พระองค์ทรงบรรจุนิรันดร์กาลไว้ในจิตใจของมนุษย์ แต่มนุษย์ยังมองไม่เห็นว่า พระเจ้าทรงกระทำอะไรไว้ตั้งแต่ปฐมกาลจนกาลสุดปลาย” พระเจ้าทรงสร้าง มนุษย์ เพื่อประสงค์ให้มีชีวิตนิรันดร์ และพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงสามารถ ตอบสนองความต้องการชีวิตนิรันดร์ของเรา ศาสนาทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานความต้องการภายในที่อยากจะ " ติดสนิท" กับพระเจ้า ความปรารถนานี้สามารถบรรลุผลได้โดยพระเจ้า และดังนั้นจึงเปรียบเสมือน"หลุมที่พระเจ้าทรงสร้าง"

แม้ว่า ปัญหาคือ มนุษยชาติเพิกเฉยต่อหลุมนี้ หรือพยายามที่จะเติมเต็มด้วยสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า

เยเรมีย์ 17:9 9 จิตก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมด มันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียว ผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่า สิ่งนี้จะอธิบายถึงสภาพจิตใจของเรา โซโลมอนก็ทรงกล่าวย้ำหลักความคิดเดียวกัน

ปัญญาจารย์ 9:3 “นี่แหละเป็นสิ่งสามานย์ ที่มีอยู่ในบรรดาการที่บังเกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ คือว่ามีเคราะห์อันเดียวกันที่ตกแก่คนทั้งปวง เออ จิตใจของมนุษย์ก็เต็มไปด้วยความชั่วและความบ้าบออยู่ ในใจของเขาเมื่อมีชีวิตและต่อจากนั้น เขาก็ไปอยู่กับคนตาย” พันธสัญญาใหม่ก็ให้ความเห็นในทำนองเดียวกัน โรม 8:7 “เหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้า หาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่ และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้”

โรม1:18-22 “เพราะว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธของพระองค์จากสวรรค์ ต่อความหมิ่นประมาทพระองค์ และความชั่วร้ายทั้งมวลของมนุษย์ที่เอาความชั่วร้ายนั้นบีบคั้นความจริง

เหตุว่าเท่าที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับใจเขาทั้งหลาย เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดสำแดงแก่เขาแล้ว ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้ว สภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้น คือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย เพราะถึงแม้ว่าเขาทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าแล้ว เขาก็มิได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้า หรือหาได้ขอบพระคุณไม่ แต่เขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ และจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไป เขาอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญา เขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไป นี้จะอธิบายว่ามนุษยชาติละเลยสิ่งใดที่สามารถนำให้รู้จักพระเจ้า รวมทั้งอาจเป็น "หลุมที่พระเจ้าทรงสร้าง" และหันไปบูชาสิ่งหนึ่งสิ่งใดและทุกอย่างอื่นแทนที่จะเป็นพระเจ้า

น่าเสียดาย ที่พวกเขาใช้ ชีวิตแสวงหาสิ่ง อื่นที่ไม่ใช่ พระเจ้า เพื่อจะเติมเต็ม ความปรารถนาของพวกเขาเพื่อจุดประสงค์ คือธุรกิจ ครอบครัว กีฬา ฯลฯ แต่ ในการใฝ่หาสิ่งเหล่านี้ที่ไม่ถาวรนิรันดร์ พวกเขายังคงไม่อิ่มใจ และสงสัยว่าทำไมชีวิตของพวกเขาดูเหมือนไม่เคยอิ่มเอมใจเลย

ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าหลายคนใฝ่หาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า เพื่อให้ประสบ "ความสุข " เพียงชั่วคราว

แต่เมื่อเรา พิจารณาดูโซโลมอน ผู้มีทรัพย์สมบัติมหาศาล ความสำเร็จ ความเคารพยกย่อง และอำนาจในโลก โดยสรุปคนเราแสวงหาทุกอย่างในชีวิตนี้ – เราจะเห็นว่าไม่มีสักอย่างที่ทำให้เราได้รับชีวิตนิรันดร์ที่เราปรารถนา ท่านบอกว่าทุกอย่าง " ไร้สาระ " หมายความว่าท่านแสวงหาสิ่งเหล่านี้โดยเปล่าประโยชน์ เพราะมันไม่ได้ตอบสนองความพอใจ ปัญญาจารย์ 12:13 “จบเรื่องแล้ว ได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้ว จงยำเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพราะนี่แหละเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวง”

เช่นเดียวกับหมุดสี่เหลี่ยมไม่สามารถอุดรูกลมได้มิด ไม่สามารถปกปิด"หลุมที่พระเจ้าทรงสร้าง "

ภายในเราแต่ละคน ไม่มีวันเติมเต็มได้โดยใครๆหรืออะไรอื่นนอกจาก พระเจ้า การติดสนิทกับพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้น ที่สามารถปกปิด"หลุมที่พระเจ้าทรงสร้าง" และเติมเต็มความปรารถนาที่จะมีชีวิตนิรันดร์ได้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มี'หลุมที่พระเจ้าทรงสร้าง'หรือไม่ ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries