settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าพระสัญญาใดของพระเจ้านั้นมีไว้สำหรับฉัน?

คำตอบ


แท้จริงแล้วมีพระสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์เป็นร้อยๆ ข้อ เราจะรู้ได้อย่าไรว่าพระสัญญาไหนใช้ได้กับเรา พระสัญญาไหนที่จะกล่าวอ้างถึงได้ การตีกรอบให้กับคำถามนี้อีกวิธีการหนึ่งคือคนคนหนึ่งจะแยกระหว่างพระสัญญาทั่วไปและพระสัญญาที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างไร พระสัญญาทั่วไปคือพระสัญญาที่ให้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แกผู้เชื่อทุกคนในทุกช่วงอายุ เมื่อผู้เขียนเจาะจงถึงพระสัญญาเขาไม่ได้ตั้งข้อจำกัดสำหรับช่วงเวลาหรือว่าผู้รับ

ตัวอย่างของพระสัญญาทั่วไปคือ 1 ยอห์น 1:9 “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” พระสัญญานี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติแห่งการให้อภัยของพระเจ้าและมีไว้สำหรับผู้เชื่อทุกคนในทุกที่ อีกตัวอย่างหนึ่งของพระสัญญาทั่วไปคือฟิลิปปี 4:7 “แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์” พระสัญญานี้กระทำขึ้นเพื่อผู้เชื่อทุกคนผู้ซึ่งปฏิเสธที่จะกังวลแล้วนำสิ่งที่พวกเขาต้องการมายังพระเจ้า (ฟิลิปปี 4:6) ตัวอย่างอื่นๆ ของพระสัญญาทั่วไปรวมถึงสดุดี 1:3, 27:10, 31:24, ยอห์น 4:13 – 14 (สังเกตคำว่า “ใครก็ตาม”) และวิวรณ์ 3:20

พระสัญญาที่เฉพาะเจาะจงเป็นพระสัญญาที่กระทำขึ้นต่อผู้คนอย่างเฉพาะเจาะจงในโอกาสที่เฉพาะเจาะจง เนื้อหาของพระสัญญานี้โดยทั่วไปแล้วจะทำให้ชัดเจนว่าผู้ที่รับพระสัญญานี้คือใคร ยกตัวอย่างเช่นพระสัญญาใน 1 พงศ์กษัตริย์ 9:5 นั้นเฉพาะเจาะจงมากคือ “แล้วเราจะสถาปนาราชบัลลังก์ของเจ้าเหนืออิสราเอลเป็นนิตย์...” ข้อก่อนหน้าและข้อที่ตามมาทำให้ชัดเจนว่าพระเจ้ากำลังตรัสกับกษัตริย์ซาโลมอนคนเดียว

พระธรรมลูกา 2:35 ประกอบไปด้วยพระสัญญาที่เฉพาะเจาะจงคือ “...ดาบจะแทงทะลุจิตใจของท่านเองด้วย” คำพยากรณ์หรือพระสัญญานี้ตรงไปยังมารีย์และสำเร็จในช่วงชีวิตของเธอ ในขณะที่พระสัญญาที่เฉพาะเจาะจงโดยทั่วไปแล้วไม่ได้มีไว้สำหรับผู้เชื่อทุกคน พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังคงสามารถใช้พระสัญญาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อนำทางหรือหนุนใจลูกคนใดของพระองค์ก็ได้ ยกตัวอย่างเช่นพระสัญญาของอิสยาห์ 54:10 เขียนโดยการมีชนชาติอิสราเอลในใจแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ใช้คำเหล่านี้ในการปลอบโดยคริสเตียนหลายๆ คนในทุกวันนี้คือ “แต่ความรักมั่นคงที่เรามีต่อเจ้าจะไม่คลอนแคลน และพันธสัญญาแห่งสันติภาพของเราจะไม่สูญสิ้นไป”

ในขณะที่อัครทูตเปาโลได้รับการทรงนำให้นำข่าวประเสริฐไปยังคนต่างชาติ เขากล่าวอ้างถึงพระสัญญาของอิสยาห์คือ “เราได้ทำให้เจ้าเป็นแสงสว่างสำหรับชนต่างชาติ เพื่อเจ้าจะนำความรอดไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 13:47) พระสัญญาของอิสยาห์นั้นหมายถึงพระเมสสิยาห์แต่พระสัญญานี้เปาโลพบการทรงนำจากพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาเอง เมื่อกล่าวอ้างถึงพระสัญญาใดพระสัญญาหนึ่งของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ เราควรจะต้องคิดถึงหลักการเหล่านี้คือ

1) พระสัญญาของพระเจ้ามักจะมีเงื่อนไข ให้เราหาคำว่า “ถ้า” ในเนื้อหาของพระสัญญานั้น
2) พระเจ้าทรงให้พระสัญญาแก่เราเพื่อช่วยเราให้ยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระองค์ให้มากขึ้นและเชื่อฟังพระองค์ พระสัญญาไม่ได้ทำให้พระเจ้าโค้งลงมายังความปรารถนาของเรา
3) อย่าคาดหวังที่จะรู้อย่างแน่ชัดว่าเมื่อไร ที่ไหนหรืออย่าไรที่พระสัญญาของพระเจ้าจะสำเร็จในชีวิตของคุณ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าพระสัญญาใดของพระเจ้านั้นมีไว้สำหรับฉัน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries