settings icon
share icon
คำถาม

พระเจ้าเป็นผู้ต่อต้านความปีติยินดีไหม?

คำตอบ


บางคนคิดว่าพระเจ้าเป็นหัวหน้างานที่โหดร้ายซึ่งต่อต้านความสนุกสนานหรือความสุขทั้งหมด สำหรับพวกเขาแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความจริงจังทั้งหมดหรือเป็นพระเจ้าแห่งกฎเกณฑ์ต่างๆ แต่นี่ไม่ใช่ภาพของพระเจ้าที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์

พระเจ้าสร้างเราด้วยความสามารถที่ให้เรามีประสบการณ์กับความสุข พระคัมภีร์สองสามข้อกล่าวเกี่ยวกับความปีติยินดีและความเพลิดเพลินของเรา (ตัวอย่างเช่น สดุดี 16, สุภาษิต 15:13, 17:22) ความสวยงามของการทรงสร้างและความหลักหลายของมนุษยชาติแสดงให้เราเห็นถึงความสร้างสรรค์ในจานสีของพระเจ้า หลายคนพบเจอความสุขได้โดยการใช้เวลานอกบ้านหรือการมีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ต่างกัน นี่เป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสม พระเจ้าต้องการให้สิ่งที่พระองค์สร้างได้รับความสุข

ในพระคัมภีร์เราเห็นว่าพระเจ้าเองมีความสุขในสิ่งต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นในเศฟันยาห์ 3:17 กล่าวว่าพระเจ้ามีความปีติยินดีในเราและร้องเพลงอย่เหนือเรา พระเจ้ายังทรงจัดงานเฉลิมฉลองและงานเทศกาลหลายครั้งในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม เพื่อให้แน่ใจว่าเทศกาลเหล่านี้มีองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับการสอนแต่ก็มีการเฉลิมฉลองด้วยเช่นกัน พระคัมภีร์กล่าวถึงการมีความสุข พระธรรมฟิลิปปีและพระธรรรมสดุดีเป็นสองที่ที่เราสามารถเห็นความสุขมากมาย พระเยซูประกาศว่า "ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์" (ยอห์น 10:10) ชีวิตที่ "ครบบริบูรณ์" ฟังดูเหมือนเป็นประสบการณ์ที่น่าปีติยินดี

การออกแบบของพระเจ้าสำหรับร่างกายของมนุษย์เปิดเผยให้เห็นว่าความสุขเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระองค์ ต่อมรับรสและอวัยวะรับรู้ความรู้สึกเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ว่าพระเจ้าไม่ได้ต่อต้านต่อการมีความสุข ทำไมอาหารถึงมีรสชาติดี ทำไมกลิ่นของดอกกุหลาบจึงเป็นที่ชื่นชอบ ทำไมการนวดหลังจึงทำแล้วมีความสุขเพราะพระเจ้าทรงต้องการให้เป็นเช่นนั้น ความปีติยินดีเป็นความคิดของพระเจ้า

บางครั้งเราคิดว่าเมื่อคริสเตียนกล่าวถึงความปีติยินดีหรือความสุขพวกเขาหมายถึงการมีความสุขในการอ่านพระคัมภีร์ การใคร่ครวญหรือการรับใช้ เรามีความสุขอย่างแน่นอนในการทำสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ใช่เพื่อกีดกันกิจกรรมอื่นๆ พระเจ้าทรงสร้างเราให้สามัคคีธรรมและมีการสันทนาการกับผู้อื่น เราถูกสร้างขึ้นมาให้มีความสุขในการเป็นลูกของพระองค์ ในการใช้ของประทานหรือพรสวรรค์ที่พระองค์มอบให้และในการมีส่วนร่วมในความสุขที่พระเจ้าทรงประทานให้

เป็นสิ่งที่ฉลาดเช่นเดียวกันที่จะแยกแยะระหว่าง "ความปีติยินดี" ประเภทต่างๆ ในโลกนี้ เราอาศัยอยู่ในโลกที่ตกลงในความบาปซึ่งการที่พระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสหรับเรานั้นมักจะนำไปใช้ในทางที่ผิด เพียงเพราะสังคมเห็นว่ากิจกรรมเป็นที่น่าปีติยินดีไม่ได้หมายความว่าเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า (ดูกาลาเทีย 5:19 – 21, โคโลสี 3:5 – 10, 1 โครินธ์ 6:12 – 17) เมื่อเราพิจารณา "ความปีติยินดี" เหล่านี้ของโลก เราพบว่าความสุขเหล่านี้โดยแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราหรือนำไปสู่ความปีติยินดีในระยะยาว เรื่องบุตรน้อยหลงหายเขาได้สนุกสนานไปกับบาปอย่างมากจนกระทั่งเงินหมดจากนั้นเขาก็พบว่าความปีติยินดีจากความบาปกำลังหายไป (ลูกา 15:11 – 17) มันเป็นเพื่อนจอมปลอมที่ปล่อยให้เราโดดเดี่ยวและมีความโหยหา

ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะตระหนักเช่นเดียวกันว่าจุดประสงค์ของชีวิตของเราไม่ใช่ความปีติยินดี สุขนิยมหรือทฤษฎีที่เชื่อว่าความสุขสบายหรือความเพลิดเพลินเป็นยอดปรารถนาที่สุดเป็นปรัชญาเท็จ เราถูกสร้างขึ้นมาให้ปีติยินดีในพระเจ้า (สดุดี 37:4) และรับด้วยใจขอบพระคุณต่อสิ่งดีๆ ที่พระเจ้าประทานให้ ที่สำคัญกว่านั้นคือเราถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า

ไม่ พระเจ้าไม่ได้ต่อต้านความสุข พระเจ้าต่อต้านความสุขที่แย่งชิงตำแหน่งของพระองค์จากชีวิตของเรา บางครั้งเราถูกเรียกให้ละทิ้งความสุขไปชั่วขณะเพื่อลงทุนในความสุขอันยิ่งใหญ่ในอาณาจักรของพระเจ้า เราจะไม่ผิดหวัง สำหรับผู้ที่แสวงหาพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ พระจ้ามี "ความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิตย์" ที่เตรียมไว้สำหรับพวกเขา (สดุดี 16:11)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเจ้าเป็นผู้ต่อต้านความปีติยินดีไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries