settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมพระเจ้าทรงยอมให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว พายุเฮอริเคนและคลื่นสึนามิ?

คำตอบ


พระเจ้าทรงยอมให้เกิดแผ่นดินไหว พายุทอร์นาโด พายุเฮอริเคน คลื่นสึนามิ ไต้ฝุ่นพายุไซโคลน ดินถล่มและภัยพิบัติธรรมชาติอื่น ๆ เกิดโศกนาฏกรรมสึนามิ ปี 2004 ในเอเชีย พายุเฮอริเคนแคทรีนาในปี พัดถล่มทา ตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ ปี 2008 เกิดพายุไซโคลนในพม่า หลายคนกำลังตั้งคำถามถึงความดีงามของพระเจ้า เป็นที่น่าเศร้าใจเมื่อภัยพิบัติทางธรรมชาติมักถูกเรียกว่าเป็น "การกระทำของพระเจ้า" ในขณะที่ไม่มี "กวามเชื่อถือ" ในพระเจ้าเป็นเวลาหลายปี หลายทศวรรษ หรือแม้กระทั่งหลายศตวรรษที่สภาพอากาศสงบ พระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างจักรวาลและกฎเกณฑ์ธรรมชาติ พระธรรมปฐมกาล 1:1 “ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน” ภัยพิบัติทางธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการสำแดงกฎธรรมชาติ พายุเฮอริเคน พายุไต้ฝุ่นและพายุทอร์นาโด เป็นผลมาจากสภาพอากาศที่ผันแปรต่างกันมาปะทะกัน แผ่นดินไหวนั้นเป็นผลมาจากโครงสร้างของแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนขยับตัว คลื่นสึนามิเกิดจากแผ่นดินไหวใต้น้ำทะเล

พระคัมภีร์ประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงควบคุมธรรมชาติทั้งสิ้น โคโลสี 1:16-17 เพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น ทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลก สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์ หรือเป็นเทพอาณาจักร หรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิเทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้น โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์ พระเจ้าทรงสามารถป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติได้ไหม ได้แน่นอน!บางครั้งพระเจ้าทรงมีอิทธิพลเหนือสภาพอากาศหรือ ใช่แล้ว อย่างที่เราเห็นในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ เฉลยธรรมบัญญัติ 11:17 “ท่านทั้งหลายอย่าลำเอียงในการพิพากษา จงฟังผู้น้อยและผู้ใหญ่ให้เหมือนกัน ท่านทั้งหลายอย่ากลัวหน้ามนุษย์เลย เพราะการพิพากษานั้นเป็นการของพระเจ้า และคดีใดที่ยากจงนำมาให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้า จะพิจารณาเอง'” ยากอบ 5:17 “ท่านเอลียาห์ก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนกับเราทั้งหลาย และท่านได้อธิษฐานด้วยความเชื่ออันแรงกล้าขอไม่ให้ฝนตก และฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึงสามปีกับหกเดือน” กันดารวิถี 16:30-34”แต่ถ้าพระเจ้าบันดาลอะไรใหม่เกิดขึ้น และแผ่นธรณีอ้าปากกลืนคนเหล่านี้เข้าไป พร้อมกับข้าวของทั้งหมดของเขา และเขาทั้งหลายลงไปสู่แดนคนตายทั้งเป็น ท่านทั้งหลายจงทราบเถิดว่า ‘คนเหล่านี้ได้สบประมาทพระเจ้า’ เมื่อท่านกล่าวคำเหล่านี้จบแผ่นดินใต้ที่เขาเหล่านั้นยืนอยู่ ก็แยกออก และแผ่นธรณีก็อ้าปากออกกลืนเขาทั้งหลายกับครอบครัว และบรรดาคนของโคราห์และข้าวของทั้งหมดของเขา ดังนั้นเขาทั้งหลายพร้อม กับข้าวของทั้งหมดของเขาลงไปสู่แดนคนตายทั้งเป็น และแผ่นดินก็งับเขาไว้ และเขาทั้งหลายก็พินาศเสียจากท่ามกลางที่ประชุม อิสราเอลทั้งหมดที่อยู่รอบเขาได้ยินเสียงร้อง ของเขาก็หนีไป เพราะเขากล่าวว่า ‘เกลือกว่าธรณีจะกลืนเราเสีย’” นี้แสดงให้เราเห็นว่าบางครั้งพระเจ้าทรงให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติเหมือนเป็นการพิพากษาลงโทษบาป หนังสือวิวรณ์บรรยายเหตุการณ์หลายอย่าง ที่สามารถจะอธิบายชัดเจนว่า เป็นภัยพิบัติธรรมชาติ (วิวรณ์บทที่ 6, 8 และ 16) ภัยพิบัติธรรมชาติทุกอย่างคือการลงโทษจากพระเจ้าหรือ ไม่ใช่อย่างแน่นอน

เช่นเดียวกับที่ว่าพระเจ้าทรงยอมให้คนชั่วกระทำการชั่วร้าย พระเจ้าทรงยอมให้โลกสำแดงผลสะท้อนของบาปในสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง โรม 8:19-21 ด้วยว่า ”สรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้ว มีความเพียรคอยท่าปรารถนาให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏ เพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจัง ไม่ใช่ตามใจชอบของตนเอง แต่เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เข้าอยู่นั้น ด้วยมีความหวังใจว่า สรรพสิ่งเหล่านั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อมสลาย และจะเข้าในเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งบุตรทั้งหลายของพระเจ้า” การที่มนุษย์ล้มลงในบาปส่งผลกระทบต่อทุกอย่าง รวมถึงโลกที่เราอาศัยอยู่ สรรพสิ่งที่ทรงสร้างย่อมมีวันตกไปสู่ "การทำลาย" และ "เสื่อมสลาย" บาปเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ เช่นเดียวกับที่เป็นสาเหตุของความตาย โรคภัย และความทุกข์ทรมาน

เราสามารถเข้าใจว่าทำไมภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้น สิ่งที่เราไม่เข้าใจคือ ทำไมพระเจ้าทรงยอมให้มันเกิดขึ้น ทำไมพระเจ้าทรงยอมให้คลื่นสึนามิฆ่าคนตายกว่า 225,000 คนในเอเชีย ทำไมพระเจ้าทรงยอมให้พายุเฮอริเคนแคทรีนาทำลายบ้านเรือนของหลายพันคน สำหรับสิ่งหนึ่ง เหตุการณ์ดังกล่าวสั่นคลอนความเชื่อมั่นของเราในชีวิตนี้ และบังคับให้เราต้องคิดถึงเกี่ยวกับนิรันดร์กาล คริสตจักรมักจะเต็มไปผู้คนหลังจากที่เกิดภัยพิบัติ เพราะผู้คนตระหนักว่าแท้จริงชีวิตคนเราช่างเปราะบาง และเขาอาจเสียชีวิตฉับพลันได้ สิ่งที่เรารู้ชัดคือ: พระเจ้าทรงแสนดี การอัศจรรย์ที่น่าพิศวงมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงภัยพิบัติธรรมชาติ ก็ได้ปกป้องชีวิตคนรอดจากการสูญเสียมากมาย ภัยพิบัติธรรมชาติทำให้คนนับล้านประเมินค่าลำดับความสำคัญในชีวิตอีกครั้ง เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ถูกส่งไปให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังทุกข์ทรมาน พันธกิจคริสเตียนมีโอกาสเข้ามาช่วย ประกาศสั่งสอน ให้คำปรึกษา อธิษฐานและนำคนมาเชื่อในพระคริสต์ พระเจ้าทรงสามารถและทรงนำสิ่งที่ดีๆ ออกจากโศกนาฏกรรมที่เลวร้าย โรม 8:28 “เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมพระเจ้าทรงยอมให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว พายุเฮอริเคนและคลื่นสึนามิ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries