settings icon
share icon
คำถาม

พระเจ้ามองดูที่จิตใจมีความหมายว่าอะไร (1 ซามูเอล 16:7)

คำตอบ


ผู้คนมักจะตัดสินอุปนิสัยและคุณค่าของผู้อื่นโดยพิจารณาจากรูปลักษณ์ภายนอก หากบุคคลใดมีรูปร่างสูง หน้าตาดี รูปร่างดี และแต่งตัวมีรสนิยม แสดงว่าเขาหรือเธอนั้นมีคุณสมบัติทางกายภาพที่มนุษย์โดยทั่วไปชื่นชมและเคารพ สิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติทางกายภาพที่บ่อยครั้งเราแสวงหาจากผู้นำ แต่พระเจ้ามีความสามารถที่เป็นลักษณะเฉพาะในการมองเห็นภายในบุคคล พระเจ้าทรงทราบอุปนิสัยที่แท้จริงของเราเพราะพระองค์ทรง “มองดูที่จิตใจ”

ในพระธรรม 1 ซามูเอลบทที่ 16 ถึงเวลาที่ซามูเอลต้องไปที่บ้านของเจสซีในเมืองเบธเลเฮมเพื่อเจิมตั้งกษัตริย์องค์ต่อไปของอิสราเอล เมื่อซามูเอลมองเห็นลูกชายคนโตของเจสซี คือ เอลีอับ ซามูเอลจึงชื่นชอบในสิ่งที่เขาเห็น “ผู้ที่ทรงให้เจิมไว้ก็อยู่เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์แน่แล้ว” ผู้เผยพระวจนะกล่าว (ข้อ 6)

แต่พระยาห์เวห์ตรัสกับซามูเอลว่า “อย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขา เพราะเราไม่ยอมรับเขา เพราะพระยาห์เวห์ไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดู เพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอก แต่พระยาห์เวห์ทอดพระเนตรจิตใจ” (1 ซามูเอล 16:7)

ซาอูลซึ่งก็คือกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลนั้นทรงสูงและรูปงาม ซามูเอลอาจกำลังมองหาคนแบบซาอูลและรูปร่างหน้าตาของเอลีอับก็ค่อนข้างโดดเด่น แต่พระเจ้าทรงมีชายอีกคนหนึ่งในความคิดที่จะเจิมให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล พระเจ้าทรงเปิดเผยกับซามูเอลก่อนหน้านี้ว่าพระองค์ทรงแสวงหาชายคนหนึ่งตามพระทัยของพระเจ้าเอง (1 ซามูเอล 13:14)

ซามูเอลมองดูบุตรชายที่โตกว่าของเจสซีทั้งเจ็ดคน แต่พระเจ้าทรงปฏิเสธในการทรงเลือกพวกเขาทั้งหมดให้เป็นกษัตริย์ พระเจ้ากำลังมองหาผู้ซึ่งมีหัวใจที่ซื่อสัตย์ ดาวิด ลูกชายคนเล็กของเจสซี ผู้ซึ่งพวกเขาไม่เคยสนใจจะเรียกด้วยซ้ำ กำลังออกไปดูแลแกะ หลังจากที่ซามูเอลมองผ่านบุตรชายคนอื่นๆ ไปแล้ว พวกเขาก็เรียกหาดาวิด และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “คนนี้แหละ” (1 ซามูเอล 16:12)

ดาวิดเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก ไม่สมบูรณ์แบบแต่ซื่อสัตย์ เป็นคนที่ทำตามพระทัยของพระเจ้า แม้ว่าพระคัมภีร์จะบอกว่าเขาหล่อ (ข้อ 12) แต่ดาวิดไม่ได้มีรูปร่างที่โดดเด่น ถึงกระนั้นดาวิดมีจิตใจซึ่งติดตามพระเจ้า ในช่วงเวลาที่เขาอยู่ตามลำพังในทุ่งนาและดูแลฝูงแกะ ดาวิดได้มารู้จักพระเจ้าในฐานะผู้เลี้ยงแกะของเขา (ดูในพระธรรมสดุดีบทที่ 23)

ลักษณะภายนอกนั้นสามารถเป็นสิ่งที่หลอกลวงได้ รูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้เปิดเผยว่าจริงๆ แล้วคนเป็นอย่างไร รูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้แสดงให้เราเห็นคุณค่า ลักษณะนิสัย ความมั่นคง หรือความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าของบุคคลหนึ่ง คุณสมบัติภายนอกตามคำนิยามแล้วนั้นเป็นเพียงแค่ผิวเผิน การพิจารณาเรื่องศีลธรรมและจิตวิญญาณมีความสำคัญต่อพระเจ้ามากกว่า

พระเจ้าทอดพระเนตรที่หัวใจ หัวใจในพระคัมภีร์คือชีวิตทางศีลธรรมและจิตวิญญาณภายในของบุคคลหนึ่ง พระธรรมสุภาษิต 4:23 อธิบายว่าทุกสิ่งที่เราทำนั้นออกมาจากใจ หัวใจคือแก่นแท้ ซึ่งเป็นแก่นแท้ภายในของเราคือ “คนดีย่อมเอาสิ่งดีออกจากคลังดีในจิตใจของตน และคนชั่วย่อมเอาสิ่งชั่วออกจากคลังชั่วในจิตใจของตน เพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในจิตใจ” (ลูกา 6:45)

สำหรับทุกคนที่เห็นเขาซึ่งก็คือ ยูดาส อิสคาริโอทนั้นดูเหมือนจะเป็นสาวกที่สัตย์ซื่อ แต่รูปร่างหน้าตาของเขากลับเป็นการหลอกลวง สาวกคนอื่นๆ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายในตัวยูดาส พระเยซูเป็นเพียงผู้เดียวที่รู้ใจของยูดาสคือ “เราเลือกพวกท่านทั้งสิบสองคนไม่ใช่หรือ? แต่คนหนึ่งในพวกท่านคือมารร้าย” (ยอห์น 6:70) มุมมองของพระเจ้านั้นสูงกว่า ลึกกว่า และเฉลียวฉลาดกว่าของเรา (อิสยาห์ 55:8–9)

พระธรรม 2 พงศาวดาร 16:9 กล่าวว่าพระเนตรของพระเจ้าสอดส่องไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมกำลังผู้คนที่มีหัวใจซึ่งอุทิศต่อพระองค์อย่างเต็มที่ พระเจ้าสามารถมองเข้าไปในใจของเรา ตรวจสอบดูแรงจูงใจของเรา และทรงทราบทุกสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเรา (สดุดี 139:1) พระเจ้าทรงทราบดีว่าบุคคลนั้นจะซื่อสัตย์หรือไม่ พระเจ้ามองเห็นสิ่งที่ผู้คนไม่สามารถมองเห็นได้

กษัตริย์ดาวิดยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ เขาล่วงประเวณีและเป็นฆาตกร (2 ซามูเอล 11) แต่พระเจ้าทรงทอดพระเนตรภายในดาวิดว่าเป็นชายผู้หนึ่งซึ่งมีความเชื่ออันลึกซึ้งและมั่นคง ผู้ที่อุทิศตัวเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดใจ พระเจ้าทอดพระเนตรชายคนหนึ่งที่จะพึ่งพาพระเจ้าสำหรับกำลังและการนำทาง (1 ซามูเอล 17:45, 47, 23:2) พระเจ้าทอดพระเนตรชายคนหนึ่งที่จะรับรู้ถึงความบาปและความล้มเหลวของเขารวมถึงผู้ที่สารภาพและทูลขอการให้อภัยจากพระเจ้า (2 ซามูเอล 12, พระธรรมสดุดีบทที่ 51) พระเจ้าทรงเห็นภายในดาวิดว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่นมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดชีวิตของเขา (2 ซามูเอล 6:14) ชายผู้มีประสบการณ์ในการชำระและการให้อภัยจากพระเจ้า (พระธรรมสดุดีบทที่ 51) และได้มาเข้าใจถึงความรักอันล้ำลึกที่พระเจ้ามีต่อเขา (สดุดี 13:5–6) พระเจ้าทอดพระเนตรชายผู้ที่มีความจริงใจและความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระผู้สร้างของเขา เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจของดาวิด พระองค์ทรงเห็นชายคนหนึ่งเหมือนดั่งพระทัยของพระองค์เอง (กิจการ 13:22)

เช่นเดียวกับซามูเอล เราไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเห็นและเราต้องพึ่งพาพระองค์ในเรื่องสติปัญญา รวมทั้งเราสามารถวางใจได้ว่าเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจของเรา พระองค์ทรงมองเห็นความสัตย์ซื่อ คุณลักษณะที่แท้จริงของเรา และคุณค่าของเราเเต่ละคนEnglishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเจ้ามองดูที่จิตใจมีความหมายว่าอะไร (1 ซามูเอล 16:7)
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries