settings icon
share icon
คำถาม

พระเจ้าทรงไม่มีที่สิ้นสุด?

คำตอบ


พระลักษณะอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้าหมายความเพียงว่า พระเจ้าทรงดำรงอยู่นอกเหนือและไม่ได้ถูกจำกัดตามเวลาหรือพื้นที่ ไม่มีที่สิ้นสุดเพียงแต่หมายความว่า "ไม่มีขีดจำกัด" เมื่อเรากล่าวถึงพระเจ้าว่า "ทรงไม่มีที่สิ้นสุด” โดยทั่วไปเรากล่าวถึงพระองค์ด้วยคำต่างๆ เช่นทรงสัพพัญญู ทรงมีอำนาจไม่สิ้นสุด ทรงสถิตอยู่ทุกหนแห่ง

สัพพัญญูหมายความว่าพระเจ้าทรงรอบรู้ทุกสิ่ง หรือว่าทรงรอบรู้ไม่มีขีดจำกัด ความรู้ที่ไม่จำกัดของพระองค์บ่งบอกคุณสมบัติของพระองค์ เพราะทรงมีอำนาจปกครองสูงสุด และทรงพิพากษาทุกสิ่ง ไม่เพียงแต่พระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น แต่ยังทรงรู้ว่าทุกสิ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทรงทำโดยบังเอิญ และไม่มีใครสามารถซ่อนบาปจากพระองค์ได้ มีข้อพระคำหลายข้อในพระคัมภีร์ ที่ซึ่งพระเจ้าทรงเปิดเผยพระลักษณะของพระองค์ทุกแง่มุม

1 ยอห์น 3:20: “เพราะพระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเรา และพระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง”

ทรงมีอำนาจไม่มีที่สิ้นสุดหมายความว่า พระเจ้าทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้น ทรงมีฤทธิ์อำนาจที่ไม่มีขีดจำกัด การที่ทรงมีฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นนั้นสำคัญยิ่ง เพราะโดยพระปรีชาสามารถนั้นพระเจ้าทรงกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ได้สำเร็จทุกอย่าง เพราะพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจเหลือคณนา และมีอำนาจอันไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งพระประสงค์ของพระองค์ไม่ให้เกิดขึ้น และไม่มีอะไรที่จะขัดขวางหรือหยุดพระประสงค์พระองค์จากการกระทำให้สำเร็จ มีข้อพระคำหลายข้อในพระคัมภีร์ที่ซึ่งพระเจ้าทรงเปิดเผยพระลักษณะของพระองค์ทุกแง่มุม

เพลงสดุดี 115:3 “แต่พระเจ้าของเราทั้งหลายอยู่ในฟ้าสวรรค์ สิ่งใดที่พระองค์พอพระทัยพระองค์ ก็ทรงกระทำ”

มัทธิว 19:25 26 “เมื่อพวกสาวกได้ยินก็ประหลาดใจมาก จึงทูลว่า ‘ถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้’ พระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสาวกและตรัสว่า ‘ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง’”

การทรงสถิตทุกหนแห่งหมายความว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่เสมอไป ไม่มีสถานที่ใดที่คุณสามารถจะหลบหนีพ้นจากพระพักตร์ของพระเจ้าได้ พระเจ้าไม่ได้ทรงถูกจำกัดด้วยเวลาหรือพื้นที่ พระองค์ทรงสถิตอยู่ทุกอณูของเวลาและทุกพื้นที่ การที่พระเจ้าทรงปรากฏไม่มีที่สิ้นสุดนั้นสำคัญ เพราะมันแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นนิรันดร์ พระเจ้าทรงดำรงอยู่เสมอในอดีตและจะทรงดำรงอยู่ตลอดไป ก่อนเวลาโลกนี้ พระเจ้าทรงดำรงอยู่ก่อนแล้ว ก่อนที่โลกหรือแม้กระทั่งว่าสสารถูกสร้างขึ้นนั้น พระเจ้าทรงดำรงอยู่แล้ว พระองค์ไม่ทรงมีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด และไม่เคยมีเวลาใดที่พระองค์ไม่สถิตอยู่ หรือจะไม่มีช่วงเวลาใดที่พระองค์ไม่ทรงดำรงอยู่แล้ว อีกครั้ง ข้อพระคำหลายข้อในพระคัมภีร์เปิดเผยพระลักษณะของพระเจ้าแก่เราทุกแง่มุม

เพลงสดุดี 139:7-10 “ข้าพระองค์จะไปไหน ให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้ หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นพระพักตร์ของพระองค์ ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์ พระองค์ทรงสถิตที่นั่น ถ้าข้าพระองค์จะทำที่นอนไว้ในแดนผู้ตาย พระองค์ทรงสถิตที่นั่น ถ้าข้าพระองค์จะติดปีกแสงอรุณ และอาศัยอยู่ที่ส่วนของทะเลไกลโพ้น แม้ถึงที่นั่น พระหัตถ์ของพระองค์จะนำข้าพระองค์ และพระหัตถ์ขวาของพระองค์ จะยึดข้าพระองค์ไว้"

เพราะพระเจ้าทรงไม่มีที่สิ้นสุด กล่าวได้ว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือธรรมชาติ ซึ่งก็หมายความว่าพระเจ้าทรงสถิตสูงสุดยอดเหนือกว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง และทรงยิ่งใหญ่กว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างและทั้งทรงเป็นอิสระจากมันด้วย นี่ก็หมายความว่าพระเจ้าทรงอยู่เหนือไม่มีที่สิ้นสุด ทรงอยู่เหนือกว่าที่เกินความสามารถของเราจะเข้าใจได้ ถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงเปิดเผยพระองค์เอง เราจะไม่ทราบหรือเข้าใจว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร แต่ขอบคุณพระเจ้า พระเจ้าไม่ทรงปล่อยให้เราไม่รู้จักพระองค์เอง แต่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่เราผ่านทั้งการเปิดเผยทั่วไป (การทรงสร้างและมโนธรรมของเรา) และการเปิดเผยเป็นพิเศษ (พระวจนะของพระเจ้าที่บันทึกไว้ พระคัมภีร์ และพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิต พระเยซูคริสต์) ดังนั้น เราจึงสามารถรู้จักพระเจ้า และเราสามารถรู้วิธีที่จะคืนดีกับพระองค์ และวิธีที่จะใช้ชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ ถึงแม้จะเป็นความจริงที่ว่าเรามีขีดจำกัด และพระเจ้าทรงไม่มีที่สิ้นสุด เราสามารถรู้และเข้าใจพระเจ้า เพราะพระองค์ได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่เรา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเจ้าทรงไม่มีที่สิ้นสุด?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries