settings icon
share icon
คำถาม

ตรีเอกานุภาพคือพระเจ้าในสามพระภาคนั้นหมายความว่าอย่างไร

คำตอบ


เมื่อเรากล่าวถึงพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเป็น “พระภาค (ภาษาอังกฤษใช้คำว่าบุคคล)” เราไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นมนุษย์หรือเหมือนกับมนุษย์ในทางใดเลย ในภาษาพูดทั่วไปของเรา คำว่าพระภาค (ภาษาอังกฤษใช้คำว่าบุคคล) มักจะถูกใช้ในความหมายนั้น ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่การอ้างอิงถึง "พระภาค (ภาษาอังกฤษใช้คำว่าบุคคล)" ทั้งสามของตรีเอกานุภาพอาจก่อให้เกิดความสับสน

เมื่อเรากล่าวถึงพระเจ้า เรากำลังใช้คำว่าพระภาค (ภาษาอังกฤษใช้คำว่าบุคคล) เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่างก็มีความเป็นมนุษย์หรือมีบุคลิกลักษณะ นั่นคือพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่างก็มีสติปัญญา อารมณ์ และเจตนารมณ์ สิ่งมีชีวิตใดๆ ที่มีความมีเหตุผล อารมณ์ และเจตจำนงก็ถือได้ว่าเป็นบุคคล ดังนั้นมนุษย์เป็นบุคคล เช่นเดียวกับเหล่าทูตสวรรค์และพระเจ้าเอง คำจำกัดความของคำว่าพระภาค (ภาษาอังกฤษใช้คำว่าบุคคล) ไม่สามารถรวมถึงสภาพร่างกายภายนอกได้ ด้วยเหตุผลง่ายๆ ที่ว่ามนุษย์ไม่ได้หยุดเป็นบุคคลหลังความตาย ร่างกายของคนตายถูกทิ้งให้เน่าเปื่อย แต่ตัวตนที่แท้จริงของเขา ความเป็นบุคคลของเขา ยังคงดำรงอยู่ไม่ว่าจะในสวรรค์หรือนรก

เมื่อเรากล่าวถึงพระเจ้าที่ดำรงอยู่ในสามพระภาค เราหมายความว่าการดำรงอยู่ของพระเจ้าประกอบด้วยศูนย์กลางที่แตกต่างกันสามประการของสติปัญญา อารมณ์และน้ำพระทัย แต่ละพระภาคในตรีเอกานุภาพมีบทบาทเฉพาะในการทรงสร้างและในความรอดของมนุษยชาติ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีเอกลักษณ์เฉพาะและไม่ใช่พระบิดาหรือพระบุตร (พระองค์เป็นผู้ที่มาจากพระบิดาและพระบุตรในยอห์น 15:26) พระบิดาและพระบุตรก็มีเอกลักษณ์เฉพาะเช่นกัน (เมื่อพระเยซูทรงอธิษฐานต่อพระบิดา พระองค์ไม่ได้ทรงอธิษฐานต่อตัวของพระองค์เองในลูกา 23:34) ทุกพระภาคคือพระเจ้า กระนั้นแต่ละพระองค์ก็ทรงเป็น “พระภาค (ภาษาอังกฤษใช้คำว่าบุคคล)” ที่แยกจากกัน การใช้คำว่าพระภาค (ภาษาอังกฤษใช้คำว่าบุคคล) นั้นเป็นหนึ่งในไม่กี่วิธีที่ภาษาของมนุษย์สามารถอธิบายแนวคิดนี้ได้

ทั้งสามพระภาคในตรีเอกานุภาพประกอบด้วยพระเจ้าองค์เดียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ละพระองค์มีลักษณะและแก่นแท้เหมือนกัน และล้วนเป็นพระเจ้าองค์เดียวกัน ซึ่งเเต่ละพระภาคในตรีเอกานุภานั้นก็มีความแตกต่างกัน อีกทั้งยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่ในสามพระภาคนั้นมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น พระเจ้าทรงเป็นความรัก (1 ยอห์น 4:8) แต่นิรันดร์กาลเมื่ออดีต ก่อนที่พระเจ้าจะทรงสร้างสิ่งมีชีวิตอื่นใด พระองค์จะเป็นความรักอย่างแท้จริงหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือความรักสามารถดำรงอยู่ได้โดยที่ไม่มีใครให้รักได้หรือไม่ ด้วยเหตุที่พระเจ้าทรงดำรงอยู่ในพระภาคทั้งสามที่เท่าเทียมกันและเป็นนิรันดร์ ความรักจึงดำรงอยู่ด้วยเช่นกัน ความรักนิรันดร์ได้มีการสำเเดงชั่วนิรันดร์ผ่านพระภาคทั้งสามของพระเจ้า พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณทรงรักกันเสมอมา ดังนั้นความรักจึงดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์

เมื่อเราละทิ้งเเนวคิดที่ว่า "พระภาค" (ภาษาอังกฤษใช้คำว่าบุคคล) นั้นต้องเป็น "บุคคลที่เป็นมนุษย์" เท่านั้น เราก็จะเข้าใจได้อย่างไม่ลังเลถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าทั้งสาม "พระภาค" อย่างถูกต้องEnglishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ตรีเอกานุภาพคือพระเจ้าในสามพระภาคนั้นหมายความว่าอย่างไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries