settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะเอาภาพของพระเจ้าที่น่าเกรงขามและพระเจ้าที่โมโหโกรธาออกจากใจของฉันได้อย่างไร?

คำตอบ


บางครั้งจะเป็นการช่วยซึ่งจะพิจารณาหนึ่งในข้อความที่ลึกซึ้งที่สุดในพระคัมภีร์คือ "พระเจ้าทรงเป็นความรัก" (1 ยอห์น 4:8) ไม่มีการประกาศใดที่สำคัญมากไปกว่านี้คือ พระเจ้าเป็นความรัก นี่เป็นข้อความที่ลึกซึ้ง พระเจ้าไม่ได้เพียงแค่รัก พระองค์เป็นความรัก ธรรมชาติและเนื้อแท้ของพระองค์คือความรัก ความรักซึมผ่านพระองค์และแผ่กระจายไปยังพระลักษณะอื่นๆ ของพระองค์แม้กระทั่งความโมโหและความโกรธของพระองค์ เมื่อเราเห็นว่าพระเจ้าโกรธ จะเป็นการช่วยเราถ้าหากเรารู้ว่าความโกรธของพระองค์ถูกกรองด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์

จะเป็นการช่วยให้เราเข้าใจเช่นเดียวกันว่าพระเจ้าไม่เคยโกรธลูกของพระองค์คือผู้ที่มาหาพระคริสต์โดยทางความเชื่อเพื่อขอการอภัยบาป ความโกรธทั้งหมดของพระองค์ถูกจัดการโดยพระบุตรของพระองค์บนไม้กางเขนและพระองค์จะไม่โกรธผู้ที่พระคริสตายแทนเขาเหล่านั้นอีกต่อไป พระคัมภีร์กล่าวว่า "พระเจ้าทรงโกรธคนชั่วทุกวัน" (สดุดี 7:11) แต่เรารู้ว่าผู้ที่เป็นของพระคริสต์ไม่ใช่ "คนชั่ว" เราสมบูรณ์แบบในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะว่าเมื่อพระองค์มองมาที่เราพระองค์เห็นพระเยซู "พราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์" (2 โครินธ์ 5:21) ความโมโหของพระเจ้าทั้งหมดต่อความบาปของเราถูกเทลงบนพระเยซูที่บนไม้กางเขนและพระองค์จะไม่โกรธเราอีกต่อไปถ้าเราวางความเชื่อของเราไว้ที่พระคริสต์ พระองค์ทำสิ่งนี้ด้วยความรักเพื่อพระองค์เอง

ความจริงที่ว่าพระเจ้านั้นน่ารักไม่ได้ยกเลิกความต้องการที่บริสุทธิ์สิ่งนั้นก็คือความสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตามเพราะว่าพระองค์น่ารัก พระองค์ส่งพระบุตรของพระองค์ให้มาตายบนไม้กางเขนแทนที่เราและสิ่งนี้ทำให้ความต้องการทางด้านความสมบูรณ์แบบของพระองค์เป็นที่พอพระทัยพระองค์อย่างสมบูรณ์ เพราะว่าพระองค์น่ารักพระเจ้าจึงได้ให้หนทางแก่มนุษย์ที่จะไม่แยกออกจากพระองค์โดยทางความบาปแต่สามารถที่จะเข้าสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์โดยการที่พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้า ให้อยู่ในครอบครัวนั้นเพราะงานที่สำเร็จของพระคริสต์บนไม้กางเขน (ยอห์น 1:12, 5:24)

ถ้าเรารู้แม้กระทั่งสิ่งเหล่านี้ แล้วเรายังเห็นพระเจ้าเป็นความโกรธและน่าเกรงขาม อาจจะเป็นเพราะความไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ พระคัมภีร์หนุนใจให้เรา "พิจารณาดูตัวของท่านว่าท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่" (2 โครินธ์ 13:5) ถ้าเรายังสงสัยว่าเราเป็นของพระคริสต์จริงๆ หรือไม่ เราต้องเพียงแค่สำนึกผิดและขอให้พระองค์ช่วยเราให้รอด พระองค์จะให้อภัยเรา ความบาปของเราและพระองค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่จะอาศัยอยู่ในหัวใจของเราและทำให้เราแน่ใจว่าเราเป็นลูกของพระองค์ เมื่อเรามั่นใจว่าเราเป็นของพระองค์ เราสามารถที่จะติดสนิทกับพระองค์โดยการอ่านและศึกษาพระคำของพระองค์และโดยการขอให้พระองค์สำแดงต่อเราในสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นอย่างแท้จริง พระเจ้ารักเราแต่ละคนและปรารถนาที่จะรู้จักเราผ่านการมีความสัมพันธ์ส่วนตัว พระองค์ทำให้เราแน่ใจว่าถ้าเราแสวงหาพระองค์ด้วยสุดหัวใจของเรา เราจะพบพระองค์ (เยเรมีย์ 29:13, มัทธิว 7:7 – 8) แล้วเราจะรู้จักพระองค์อย่างแท้จริงไม่ใช่พระเจ้าที่น่าเกรงขามและโกรธแต่เป็นพระบิดาที่น่ารักและเต็มล้นด้วยพระสิริ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะเอาภาพของพระเจ้าที่น่าเกรงขามและพระเจ้าที่โมโหโกรธาออกจากใจของฉันได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries