settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือการที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้?

คำตอบ


การที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ (คุณภาพของการไม่เปลี่ยนแปลง) นั้นสอนไว้ในพระคัมภีร์อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่นในมาลาคี 3:6 พระเจ้ายืนยันว่า "เพราะว่าเราคือพระเจ้าไม่มีผันแปร" (ดูกันดารวิถี 23:19, 1 ซามูเอล 15:29, อิสยาห์ 46:9 – 11 และเอเสเคียล 24:14 เช่นเดียวกัน)

ยากอบ 1:17 สอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ของพระเจ้าเช่นเดียวกัน "ของประทานอันดีทุกอย่าง และของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบน และส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระบิดาไม่มีการแปรปรวน หรือไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง" "เงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง" เป็นการกล่าวถึงมุมมองของเราต่อดวงอาทิตย์คือมีการถูกบดบังแสง มีการปรากฏของการเคลื่อนไหวและการไล่ตามเงาของตัวเอง ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก ปรากฏและหายไปทุกวัน มันออกมาจากเขตร้อนของโลกและเข้าสู่ฤดูกาลใหม่แห่งปี แต่ด้วยพระเจ้าผู้ที่กล่าวโดยฝ่ายวิญญาณแล้วเป็นความสว่าง ไม่มีความมืดเลย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายในพระองค์ หรือไม่มีสิ่งใดที่เหมือนกับพระองค์ โดยธรรมชาติ ความสมบูรณ์แบบ พระประสงค์ และของประทานแล้วพระเจ้าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ การที่พระองค์บริสุทธิ์นั้นไม่สามารถที่จะกลายเป็นความชั่วร้ายได้ หรือพระองค์ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นพระเจ้าที่ชั่วร้ายได้ พระองค์เป็นน้ำพุแห่งความสว่างซึ่งไม่าสามารถที่จะเป็นต้นเหตุของความมืดได้ เนื่องจากของประทานอันดีและสมบูรณ์แบบนั้นมาจากพระองค์ ความชั่วร้ายไม่สามารถที่จะเริ่มต้นมาจากพระองค์ได้และพระองค์ไม่สามารถที่จะล่อลวงใครเข้าสู่ความชั่วได้ (ยากอบ 1:13) พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนว่าพระเจ้าไม่เปลี่ยนใจ น้ำพระทัยหรือรธรรมชาติของพระองค์

มีการตัดสินใจด้วยเหตุผลสองสามประการว่าทำไมพระเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็คือว่าทำไมถึงเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าที่จะเปลี่ยน ประการแรกถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ควรจะเป็นไปตามลำดับของเวลา ต้องมีช่วงหนึ่งของเวลาก่อนการเปลี่ยนแปลงและช่วงหนึ่งของเวลาหลังจากการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเพื่อจะให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในเวลาที่จำกัด อย่างไรก็ตามพระเจ้านั้นเป็นนิรันดร์และทรงสถิตอยู่นอกเหนือข้อจำกัดของเวลา (สดุดี 33:11, 41:13, 90:2 – 4, ยอห์น 17:5, 2 ทิโมธี 1:9)

ประการที่สองการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความสมบูรณ์แบบของพระองค์ ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าหรือสิ่งที่แย่กว่าเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความแตกต่างไม่ใช่การเปลี่ยนแปลง จะให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอะไรบางที่ต้องการได้รับการเพิ่มเติมซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสำหรับสิ่งที่ดีขึ้นหรืออะไรบางที่ต้องการได้หายไปซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสำหรับสิ่งที่แย่ลง แต่ในเมื่อพระเจ้านั้นสมบูรณ์แบบ พระองค์ไม่ต้องการอะไร ฉะนั้นพระองค์ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า ถ้าพระเจ้าจะศูนย์เสียบางอย่าง พระองค์จะไม่สมบูรณ์แบบอีกต่อไป ถ้าอย่างนั้นพระองค์ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่แย่กว่าได้

ประการที่สามการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ของพระเจ้านั้นสัมพันธ์กับความสัพพัญญูรู้ของพระองค์ เมื่อบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนใจของเขาหรือเธอ ส่วนมากเป็นเพราะว่าข้อมูลใหม่ๆ ได้เข้ามาเป็นจุดสนใจซึ่งไม่รู้มาก่อนหรือเพราะว่าสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปและต้องการพฤติกรรมหรือการกระทำที่แตกต่างออกไป เพราะว่าพระเจ้านั้นสัพพัญญูรู้ พระองค์ไม่สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ที่พระองค์รู้อยู่แล้วได้ ฉะนั้นเมื่อพระคัมภีร์กล่าวถึงการที่พระเจ้าเปลี่ยนใจต้องเข้าใจว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปไม่ใช่ว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลง เมื่ออพยพ 32:14 และ 1 ซามูเอล 15:11 – 29 กล่าวถึงการที่พระเจ้าเปลี่ยนใจ เป็นการบรรยายอย่างง่ายๆ ถึงการเปลี่ยนแปลงของการจัดการและการตกลงกับมนุษย์ที่สังเกตุได้

กันดารวิถี 23:19 นำเสนอการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ของพระเจ้าอย่างชัดเจน "พระเจ้ามิใช่มนุษย์จึงมิได้มุสา และมิได้เป็นบุตรของมนุษย์จึงไม่ต้องกลับใจ ที่พระองค์ตรัสไปแล้ว พระองค์ก็จะมิทรงกระทำตามหรือ ที่พระองค์ทรงลั่นวาจาแล้ว จะไม่ทรงกระทำให้สำเร็จหรือ" ไม่ พระเจ้าไม่เปลี่ยนใจของพระองค์ ข้อเหล่านี้ยืนยันหลักการว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงไม่ได้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือการที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries