settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมพระเจ้ามีพระประสงค์ แสวงหาหรือต้องการให้เรานมัสการพระองค์?

คำตอบ


การนมัสการคือ "การให้เกียรติ นับถือ ยำเกรง เคารพ เคารพบูชา สรรเสริญหรือถวายพระสิริแด่ผู้ที่วิเศษ" พระเจ้ามีพระประสงค์ให้เรานมัสการพระองค์เพราะว่าพระองค์และพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ควรค่าการสรรเสริญ พระองค์เป็นผู้เดียวที่สมควรได้รับการสรรเสริญ วิวรณ์ 4:11 กล่าวว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับคำสรรเสริญ พระเกียรติและฤทธิ์เดช เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้ว และดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์" พระเจ้าทรงสร้างเราและพระองค์จะไม่ถูกใครแย่งชิงอำนาจ พระองค์สั่งชาวอิสราเอลว่า "อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน เป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง หรือในน้ำใต้แผ่นดิน อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูป เหล่านั้น เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่หวงแหน ให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชัง เราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน" (อพยพ 20:3 – 5) เราต้องเข้าใจว่าความอิจฉาของพระเจ้าไม่ใช่ความอิจฉาที่เป็นบาปซึ่งเราทุกคนมีประสบการณ์และเกิดจากความหยิ่ง เป็นความอิจฉาที่บริสุทธิ์และชอบธรรมที่ไม่สามารถให้พระสิริที่เป็นของพระองค์ผู้เดียวถูกมอบให้ผู้อื่นได้

พระเจ้าคาดหวังให้เรานมัสการพระองค์เพื่อให้เราแสดงออกถึงความยำเกรงและขอบพระคุณพระองค์ แต่พระเจ้ายังคงคาดหวังให้เราเชื่อฟังพระองค์ พระองค์ไม่ได้อยากให้เราเพียงแค่รักพระองค์ พระองค์อยากให้เรากระทำความยุติธรรมต่อกันและกันเพื่อแสดงความรักและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ด้วยวิธีการนี้เรานำเสนอตัวเองต่อพระองค์โดยการเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต บริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระองค์ นี่เป็นการถวายพระสิริแด่พระเจ้าและเป็น "การรับใช้ที่มีเหตุผล" ของเรา (โรม 12:1) เมื่อเรานมัสการด้วยหัวใจที่เชื่อฟังและด้วยจิตวิญญาณที่เปิดกว้างและสำนึกผิด พระเจ้าได้รับพระสิริ คริสเตียนถูกทำให้บริสุทธิ์ คริสตจักรได้รับการอบรมทางศีลธรรมและผู้ที่หลงหายได้รับการประกาศ นี่คือองค์ประกอบทั้งหลายของการนมัสการที่แท้จริง

พระเจ้าปรารถนาให้เรานมัสการพระองค์เช่นเดียวกันเพราะว่าการนมัสการคือการตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติและด้วยความตั้งใจของการที่พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ ฟิลิปปี 3:3 บรรยายเกี่ยวกับคริสตจักรแท้ กายของผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งจุดหมายปลายทางของเขาคือสวรรค์ "เพราะว่าเราทั้งหลายเป็นพวกถือพิธีเข้าสุหนัตแท้ เป็นผู้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ และอวดพระเยซูคริสต์ และไม่ได้ไว้ใจในเนื้อหนัง" กล่าวอีกนัยหนึ่งคือมีการระบุอย่างเฉพาะเจาะจงว่าคริสตจักรคือประชากรของพระเจ้า แต่ไม่ใช้โดยการขลิบหนังปลายองคชาตทางกายภาพ คริสตจักรถูกสร้างขึ้นมาด้วยผู้ที่นมัสการพระเจ้าในจิตวิญญาณของพวกเขาที่ชื่นชมยินดีในพระคริสต์และไม่เชื่อในตัวเองสำหรับความรอด ผู้ที่ไม่ได้นมัสการพระเจ้าที่แท้จริงผู้ทรงมีชีวิตอยู่ไม่ได้เป็นของพระองค์เลยและจุดหมายปลายทางของพวกเขาคือนรก แต่ผู้นมัสการที่แท้จริงได้มีการระบุว่าโดยการที่พวกเขานมัสการพระเจ้าบ้านชั่วนิรันดร์ของพวกเขาคือการอยู่กับพระเจ้าที่พวกเขานมัสการและเคารพบูชา

พระเจ้าบัญชา แสวงหาและต้องการการนมัสการจากเราเพราะว่าพระองค์สมควรได้รับ เพราะว่าเป็นธรรมชาติของคริสเตียนที่จะนมัสการพระองค์และเพราะจุดหมายปลายทางชั่วนิรันดร์ของเราขึ้นอยู่กับการนมัสการพระเจ้า นั่นคือใจความสำคัญของประวัติของการไถ่บาปก็คือการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริง มีชีวิตอยู่และเต็มล้นด้วยพระสิริ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมพระเจ้ามีพระประสงค์ แสวงหาหรือต้องการให้เรานมัสการพระองค์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries