settings icon
share icon
คำถาม

มีอะไรที่พระเจ้าไม่สามารถทำได้หรือไม่

คำตอบ


ในคืนที่ท้องฟ้าโปร่งใส ให้มองดูดวงดาวบนท้องฟ้า พระธรรมปฐมกาลบทที่ 1 บันทึกไว้ว่าพระเจ้าทรงสร้างพวกมันไว้ทั้งหมด ลองจินตนการถึงพลังงานของดาวเพียงดวงเดียว แต่มันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับพลังดิบเท่านั้น มีสติปัญญาและการออกแบบที่อัดแน่นอยู่ในจักรวาลของเราลงไปจนถึงเส้นดีเอ็นเอซึ่งเล็กที่สุด ลงไปจนถึงอนุภาคย่อยของอะตอมซึ่งเล็กที่สุด ฤทธิ์อำนาจและสติปัญญาของพระเจ้าอยู่เหนือความเข้าใจของเรา ด้วยเหตุนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับอับราฮัมในปฐมกาล 18:14 ว่า “มี​สิ่งใดที่ยากเกินไปสำหรับพระเยโฮวาห์​หรือ” นั่นคือเหตุผลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสเมื่อโมเสสสงสัยว่าพระเจ้าจะทรงจัดหาเนื้อให้ชาวอิสราเอลหลายล้านคนในถิ่นทุรกันดารได้อย่างไรคือ “พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์สั้นไปหรือ” (กันดารวิถี 11:23) นั่นคือเหตุผลที่โยนาธานบอกผู้ถืออาวุธว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องการทหารจำนวนมากเพื่อจะได้รับชัยชนะ (1 ซามูเอล 14:6)

พระธรรมเยเรมีย์ 32:17 กล่าวว่า “ข้าแต่​องค์​พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ดู​เถิด คือพระองค์​เอง ผู้​ได้​ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ด้วยฤทธานุภาพใหญ่ยิ่งของพระองค์และด้วยพระกรซึ่งเหยียดออกของพระองค์ สำหรับพระองค์​ไม่มี​สิ่งใดที่ยากเกิน” แม้แต่ในอาณาจักรฝ่ายจิตวิญญาณ ผู้คนเหล่านั้นที่ดูเหมือนจะห่างไกลจากความรอดมากที่สุดก็ดูเหมือนไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งพระองค์จะทรงเอื้อมพระหัตถ์ไปถึง (มาระโก 10:25-27) และฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงใด ความรักและพระเมตตาของพระองค์ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน...จนกระทั่งถึงจุดที่พระองค์ทรงเต็มพระทัยส่งพระบุตรของพระองค์มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ณ สถานที่ซึ่งเรียกว่ากะโหลกศีรษะเพื่อจ่ายค่าโทษให้กับมนุษยชาติที่มีความบาป พระองค์ทรงทำเช่นนี้เพื่อความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้อภัยผู้ที่จะหันจากการพึ่งพาตนเองและบาปมาพึ่งพาพระคริสต์และพระราชกิจที่สำเร็จแล้วของพระองค์ พระธรรมยอห์น 3:16 ซึ่งเป็นข้อที่คุ้นเคยนั้นกล่าวถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้​ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์​ที่​บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่​พินาศ แต่​มี​ชี​วิ​ตนิรันดร์” ความรักนี้ไม่ใช่แค่เพื่อคน “ดี” (ไม่มีเลย)เท่านั้น แต่สำหรับเรา…ผู้ที่ล้มลงในความบาป เป็นคนบาป เป็นคนไม่น่ารัก เป็นคนกบฏ (โรม 3:10-23)...แต่พระองค์ทรงเลือกที่จะเทความรักของพระองค์ให้แก่เรา (โรม 5:6-10) ในขณะที่เราไม่สมควรได้รับมัน

สิ่งเดียวที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้คือการกระทำที่ขัดแย้งกับพระลักษณะและลักษณะนิสัยของพระองค์เอง ยกตัวอย่างเช่น พระธรรมทิตัส 1:2 ระบุว่าพระองค์ไม่สามารถโกหกได้ เพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์ (อิสยาห์ 6:3, 1 เปโตร 1:16) พระองค์ไม่สามารถทำบาปได้ เนื่องจากพระองค์ทรงยุติธรรม พระองค์จึงไม่สามารถมองข้ามความบาปเพียงอย่างเดียวได้ เนื่องจากพระคริสต์ทรงชดใช้บาป ขณะนี้พระองค์จึงสามารถให้อภัยผู้ที่จะหันกลับมาหาพระคริสต์ได้ (อิสยาห์ 53:1-12, โรม 3:26)

แท้จริงแล้วพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าที่ยอดเยี่ยม...ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นนิรันดร์ ไม่มีความจำกัดในด้านฤทธิ์อำนาจ ในความสง่างาม ในความรู้ ในสติปัญญา ในความรัก ในความกรุณา และในความบริสุทธิ์ แต่เราช่างเป็นเหมือนกับชาวอิสราเอลอย่างมาก ผู้ซึ่งแม้ว่าหลังจากที่ได้เห็นพระเจ้าสำแดงฤทธานุภาพและความรักของพระองค์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก็ยังสงสัยทั้งความรักและฤทธิ์อำนาจของพระองค์เมื่อพวกเขาเผชิญการทดลองครั้งใหม่แต่ละครั้งในชีวิตของพวกเขา (ยกตัวอย่างเช่น พระธรรมกันดารวิถีบทที่ 13-14) ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยการพึ่งพาและวางใจในพระองค์ผ่าน "วิกฤติ" ครั้งต่อไปที่เราเผชิญ เพราะพระองค์ทรงเป็น “ความช่วยเหลือที่​พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก” (สดุดี 46:1)Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มีอะไรที่พระเจ้าไม่สามารถทำได้หรือไม่
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries