settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมพระเจ้าถึงปล่อยให้เราเจ็บป่วย

คำตอบ


ปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ยากจะรับมือเสมอ กุญแจสำคัญคือการจำไว้ว่าวิถีของพระเจ้านั้นสูงกว่าวิถีของเรา (อิสยาห์ 55:9) เมื่อเราต้องทนทุกข์ด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรือการบาดเจ็บ เรามักจะมุ่งความสนใจไปที่ความทุกข์ของตนเองเพียงอย่างเดียว ท่ามกลางการเผชิญกับความเจ็บป่วย เป็นเรื่องยากมากที่จะมุ่งความสนใจไปที่ผลดีซึ่งจะตามมาของพระเจ้า พระธรรมโรม 8:28 เตือนเราว่าพระเจ้าสามารถบันดาลสิ่งดีให้เกิดขึ้นจากสถานการณ์ใดก็ได้ หลายๆ คนมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาแห่งความเจ็บป่วยแล้วพบว่าเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น เรียนรู้ที่จะวางใจพระองค์มากขึ้น และ/หรือเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของชีวิตอย่างแท้จริง นี่คือมุมมองที่พระเจ้าทรงมีเพราะพระองค์ทรงครอบครองและรู้ผลลัพธ์ในท้ายที่สุด

นี่ไม่ได้หมายความว่าความเจ็บป่วยจะมาจากพระเจ้าหรือพระเจ้าทรงบันดาลให้เราเจ็บป่วยเพื่อสอนบทเรียนฝ่ายวิญญาณแก่เราเสมอไป ในโลกที่เต็มไปด้วยความบาป ความเจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็บ และความตายจะอยู่กับเราเสมอ เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ล้มลงในความบาป โดยมีร่างกายที่เสี่ยงต่อโรคและความเจ็บป่วย ความเจ็บป่วยบางอย่างเป็นเพียงผลจากวิถีธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ ความเจ็บป่วยอาจเป็นผลมาจากการโจมตีจากมาร พระคัมภีร์ได้อธิบายในหลายกรณีที่ความทุกข์ทางกายเกิดจากซาตานและพวกสมุนของมัน (มัทธิว 17:14-18, ลูกา 13:10-16) ดังนั้นความเจ็บป่วยบางอย่างไม่ได้มาจากพระเจ้า แต่มาจากซาตาน แม้แต่ในกรณีเหล่านี้ พระเจ้าก็ยังทรงควบคุมอยู่ บางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้บาปและ/หรือซาตานก่อให้เกิดความทุกข์ยากทางกาย แม้ว่าความเจ็บป่วยไม่ได้มาจากพระเจ้าโดยตรง พระองค์จะยังคงใช้ความเจ็บป่วยนั้นตามพระประสงค์อันบริสุทธิ์ของพระองค์

อย่างไรก็ตามก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าบางครั้งพระเจ้าทรงอนุญาตโดยเจตนา หรือแม้กระทั่งทำให้เกิดความเจ็บป่วยเพื่อบรรลุพระประสงค์อันสูงสุดของพระองค์ ในขณะที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงความเจ็บป่วยโดยตรงในข้อนี้ แต่ฮีบรู 12:5-11 อธิบายว่าพระเจ้าทรงตีสอนเราให้ได้ "ผลิตผลแห่งความชอบธรรม" (ข้อ 11) ความเจ็บป่วยสามารถเป็นหนทางแห่งการตีสอนด้วยความรักของพระเจ้า เป็นเรื่องยากสำหรับเราที่จะเข้าใจว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงทำงานในลักษณะเช่นนี้ แต่ด้วยความเชื่อมั่นในความยิ่งใหญ่สูงสุดของพระเจ้า ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการทนทุกข์เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตและ/หรือเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำให้เกิดขึ้น

พระธรรมสดุดีบทที่ 119 เป็นตัวอย่างซึ่งชัดเจนที่สุดในพระคัมภีร์ ให้สังเกตความก้าวหน้าผ่านข้อ 67, 71 และ 75 คือ "ก่อนที่​ข้าพระองค์​ทุกข์ยาก ข้าพระองค์หลงเจิ่น แต่​บัดนี้​ข้าพระองค์รักษาพระวจนะของพระองค์​ไว้...ดี​แล้วที่ข้าพระองค์​ทุกข์​ยากเพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์...โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทราบว่าคำตัดสินของพระองค์นั้นถูกต้องแล้ว และทราบว่าด้วยความซื่อตรงพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์​ทุกข์ยาก" ผู้เขียนพระธรรมสดุดีบทที่ 119 มองความทุกข์ยากจากมุมมองของพระเจ้า เป็นการดีที่เขาจะต้องทุกข์ยาก เป็นความซื่อสัตย์ที่ทำให้พระเจ้าต้องทำให้เขาทุกข์ยาก ผลของความทุกข์ยากทำให้เขาสามารถเรียนรู้กฤษฎีกาของพระเจ้าและเชื่อฟังพระคำของพระองค์

ขอย้ำอีกครั้งว่าความเจ็บป่วยและความทุกข์ยากไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับมือ สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือความเจ็บป่วยไม่ควรทำให้เราสูญเสียความเชื่อในพระเจ้า พระเจ้าทรงดีแม้ในขณะที่เราทุกข์ยาก แม้กระทั่งความทุกข์ยากขั้นสูงสุดของ "ความตาย" ก็ยังถือว่าเป็นการกระทำแห่งความดีของพระเจ้า มันเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าใครก็ตามที่อยู่ในสวรรค์อันเป็นผลมาจากความเจ็บป่วยหรือความทุกข์ยากจะเสียใจกับสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญในชีวิตนี้

หมายเหตุสุดท้ายคือเมื่อผู้คนทนทุกข์ เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะช่วยเหลือพวกเขา ใส่ใจพวกเขา อธิษฐานให้พวกเขา และปลอบโยนพวกเขา เมื่อบุคคลหนึ่งเผชิญกับความทุกข์ การย้ำว่าพระเจ้าจะทรงนำเอาสิ่งดีๆ ออกมาจากความทุกข์นั้นอาจไม่เหมาะสมเสมอไป ใช่ นั่นคือความจริง อย่างไรก็ตามท่ามกลางความทุกข์ มันอาจไม่ใช่เวลาซึ่งดีที่สุดที่จะแบ่งปันความจริงนั้น ผู้ที่กำลังทนทุกข์ต้องการความรักและกำลังใจจากเรา ไม่จำเป็นต้องประกาศย้ำเตือนถึงหลักศาสนศาสตร์ทางพระคัมภีร์ที่มีเหตุผลEnglishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมพระเจ้าถึงปล่อยให้เราเจ็บป่วย
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries