settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมพระเจ้าถึงยอมให้ซาตานโจมตีพวกเรา?

คำตอบ


การโจมตีพวกเราของซาตานนั้นมาในหลายรูปแบบ 1) มันใช้โลกที่ไม่ยอมรับพระเจ้า (ซึ่งมันควบคุมอยู่ 1 ยอห์น 5:19) เพื่อปลุกเร้าตัณหาทางเนื้อหนังภายในตัวเราที่ล่อลวงเราให้ทำบาป 2) มันใช้โลกที่ไม่เชื่อเพื่อพยายามหลอกลวงเราด้วย "ปัญญา" ทางโลกซึ่งตรงกันข้ามกับความจริงของพระเจ้า 3) มันใช้คริสเตียนเท็จเพื่อพยายามทำให้เราเข้าใจผิดในเรื่องข่าวประเสริฐเทียมเท็จโดยมีศูนย์กลางเป็นพระเยซูเทียมเท็จ 4) บางครั้งมันทรมานพวกเราหรือคนที่เรารักทางกายด้วยความเจ็บป่วย อาชญากรรม โศกนาฏกรรมหรือการข่มเหง การรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ปกครองสูงสุดของจักรวาล และโดยธรรมชาติเราจึงถามว่าทำไมพระเจ้าจึงอนุญาตให้ซาตานโจมตีพวกเราด้วยวิธีการเหล่านี้

พระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าอนุญาตให้ซาตานมีอิสรภาพในระดับหนึ่ง (ดูโยบ 1:12) แต่อิสรภาพนั้นถูกจำกัดอยู่เสมอ ซาตานไม่สามารถทำทุกอย่างที่มันปรารถนาได้ ซาตานเลือกที่จะโจมตีลูกๆ ของพระเจ้า (ดู 1 เปโตร 5:8) และแผนการของมันนั้นชั่วร้ายเสมอคือว่าซาตานเป็นฆาตกร (ยอห์น 8:44) ในทางกลับกันแผนการของพระเจ้าในการอนุญาตให้ซาตานโจมตีบางครั้งนั้นดีอยู่เสมอ พระเจ้าทรงรักลูกๆ ของพระองค์ (1 ยอห์น 4:16) โยเซฟเผชิญกับการโจมตีของซาตานมากมายในช่วงชีวิตของเขา แต่ในที่สุดเขาสามารถพูดด้วยความมั่นใจในการต่อต้านวัตถุประสงค์ของการโจมตีสองประการที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เดียวกันคือ "พวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริง แต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดี" (ปฐมกาล 50:20)

เราไม่สามารถตำหนิพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ซาตานทำ ความอ่อนแอของเราต่อการโจมตีของซาตานได้เริ่มต้นจากการเลือกของอดัมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำที่โกหกของซาตานในสวนเอเดน เมื่อซาตานโจมตีโยบโดยให้สูญเสียครอบครัว ความมั่งคั่งและสุขภาพ โยบไม่ได้ตำหนิพระเจ้าเลย ให้เราสังเกตุพระธรรมโยบ 1:21–22 "และท่านว่า "ข้าพเจ้ามาจากครรภ์มารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่า และข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่า พระเจ้าประทาน และพระเจ้าทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามพระเจ้า"" ในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นโยบมิได้ทำบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้า

ในขณะที่ผู้เชื่อเผชิญกับการจู่โจมของซาตานพวกเขาสามารถวางใจในความจริงจากพระธรรมโรม 8:28 "และเรารู้ว่าในทุกๆ สิ่งพระเจ้าทรงทำให้เกิดผลดีแก่บรรดาผู้ที่รักพระองค์ ... " ดังนั้นข้อสันนิษฐานคือเราจะเผชิญกับสิ่ง "ดี" และสิ่ง "ไม่ดี" ต่างๆ แต่สิ่งเหล่านี้ "ทั้งหมด" สามารถนำไปสู่ปลายทางที่ "ดี" ในขณะที่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จ ดังนั้นแม้มีการโจมตีของซาตานและถึงแม้จะชั่วร้ายก็สามารถและจะมีผลลัพธ์ที่ "ดี" สุดท้ายแล้วในขณะที่พระเจ้าทรงใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อทำให้เราเหมือนกับพระคริสต์พระบุตรของพระองค์ (ดูโรม 8:29) การโจมตีจากซาตานพร้อมกับความทุกข์ทรมานอื่นๆ สามารถทำให้ผู้เชื่อรักพระเจ้ามากขึ้น ต่อต้านซาตานมากขึ้น ฝึกความอดทนและทำให้ความเชื่อของเราเติบโตอย่างเข้มแข็งมากขึ้นในรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย สรรเสริญพระเจ้าสำหรับการปกป้องสูงสุดของพระองค์ ให้เราขอบคุณพระองค์สำหรับแผนการของพระองค์ที่ทำให้ทุกสิ่งแม้กระทั้งการโจมตีของซาตาน "ทำงานร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดผลดี" สำหรับคุณ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมพระเจ้าถึงยอมให้ซาตานโจมตีพวกเรา?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries