settings icon
share icon
คำถาม

ชนชาติเอโดมคือใคร

คำตอบ


ชนชาติเอโดมเป็นลูกหลานของเอซาว ลูกชายคนแรกของอิสอัคและฝาแฝดของยาโคบ ในครรภ์มารดานั้นเอซาวและยาโคบต่อสู้กัน และพระเจ้าบอกแม่ของพวกเขาคือเรเบคาห์ว่าพวกเขาจะกลายเป็นสองชนชาติ โดยการที่ลูกคนโตจะรับใช้ลูกคนเล็ก (ปฐมกาล 25:23) ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เอซาวขายมรดกให้กับยาโคบด้วยความใจร้อนเพราะต้องการกินของแดง (ปฐมกาล 25:30-34) และหลังจากนั้นเขาก็เกลียดน้องชายของเขา เอซาวกลายมาเป็นบิดาของชนชาติเอโดมและยาโคบเป็นบิดาของชนชาติอิสราเอล และทั้งสองชนชาติก็ต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องตลอดเกือบทั้งประวัติศาสตร์ ในพระคัมภีร์ “เทือกเขาเสอีร์” (โยชูวา 24:4) “เมืองโบสราห์” (อิสยาห์ 63:) และ “เมืองเส-ลา” (2 พงศ์กษัตริย์ 14:7) เป็นการอ้างอิงถึงแผ่นดินและเมืองหลวงของเอโดม เมืองเสลาในปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในชื่อเพตรา

ชื่อ “เอโดม” มาจากภาษาอาหรับฮิบรูซึ่งหมายถึง “แดง” และแผ่นดินที่อยู่ทางใต้ของทะเลตายได้รับชื่อนั้นเพราะว่าหินทรายสีแดงนั้นสะดุดตามากในโครงสร้างภูมิประเทศ เพราะว่าของแดงที่เอซาวเอามาแลกสิทธิบุตรหัวปีนั้นเป็นที่รู้จักในชื่อเอโดม และหลังจากนั้นก็ย้ายครอบครัวไปยังประเทศที่อยู่บนเนินเขาซึ่งมีชื่อเดียวกัน พระธรรมปฐมกาลบทที่ 36 เล่าถึงประวัติศาสตร์ยุคแรกของชนชาติเอโดม เริ่มต้นที่พวกเขามีกษัตริย์ซึ่งปกครองอยู่เหนือพวกเขามายาวนานก่อนที่อิสราเอลจะมีกษัตริย์ (ปฐมกาล 36:31) ศาสนาของชนชาติเอโดมคล้ายกับของสังคมนอกศาสนาซึ่งนมัสการพระแห่งความอุดมสมบูรณ์ ท้ายที่สุดลูกหลานของเอซาวได้ปกครองแผ่นดินทางใต้และทำอาชีพการเกษตรและการค้าขายสินค้า หนึ่งในเส้นทางการค้าขายโบราณคือเขตแดนของกษัตริย์ (กันดารวิถี 20:17) ผ่านไปทางเอโดม และเมื่อชนชาติอิสราเอลขออนุญาตใช้เส้นทางในการอพยพของพวกเขาออกจากอียิปต์ พวกเขาถูกปฏิเสธโดยกำลังทหาร

เพราะว่าพวกเขาเป็นญาติที่ใกล้ชิดกัน ชนชาติอิสราเอลถูกห้ามไม่ให้เกลียดชังชนชาติเอโดม (เฉลยธรรมบัญญัติ 23:7) อย่างไรก็ตามโดยปรกติแล้วชนชาติเอโดมักจะโจมตีอิสราเอล และผลคือมีการต่อสู้กันในสงครามหลายครั้ง กษัตริย์ซาอูลต่อสู้กับชนชาติเอโดมและกษัตริย์ดาวิดเอาชนะพวกเขา สร้างกองทหารในเอโดมด้วยการควบคุมเหนือเขตแดนของชนชาติเอโดม อิสราเอลสามารถเข้าไปยังท่าเรือเอซีโอน-เกเบอร์ (Ezion-Geber) บนทะเลแดง จากที่กษัตริย์โซโลมอนส่งคณะเดินทางออกไปมากมาย หลังจากการครองราชย์ของกษัตริย์โซโลมอน ชนชาติเอโดมทำการปฏิวัติและได้รับอิสระบ้างจนกระทั่งพวกเขาถูกปราบโดยชนชาติอัสซีเรียที่อยู่ภายใต้ทิกลัธ-ไพลีเซอร์ (Tiglath-pileser)

ระหว่างสงครามแมคคาบี (Maccabean) ชนชาติเอโดมถูกปราบโดยชาวยิวและถูกบังคับให้เปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนายิว ด้วยสิ่งนี้ทั้งหมดชนชาติเอโดมยังคงรักษาความเกลียดชังชาวยิวในอดีตไว้ได้มาก เมื่อภาษากรีกกลายเป็นภาษากลาง ชนชาติเอโดมถูกเรียกว่าอิดูเมอา (Idumaean) จากการเจริญขึ้นของจักรวรรดิโรมัน ชาวอิดูเมอาคนหนี่งผู้ซึ่งบิดาได้เปลี่ยนมานับถือศาสนายิวได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ของยูเดีย ชาวอิดูเมอาคนนั้นเป็นที่รู้จักกันในประวัติศาสตร์คือกษัตริย์เฮโรดมหาราช ผู้ปกครองเผด็จการที่สั่งให้มีการสังหารหมู่ในเบธเลเฮมในความพยายามที่จะฆ่าพระคริสต์ที่ยังเป็นเด็ก (มัทธิว 2:16-18)

หลังจากการสิ้นพระชนม์ของเฮโรด คนอิดูเมอาค่อยๆ หายไปจากประวัติศาสตร์ พระเจ้าได้ทรงบอกล่วงหน้าถึงการทำลายชนชาติเอโดมในพระธรรมเอเสเคียลบทที่ 35 ที่บอกว่า “เช่นเดียวกับที่เจ้าร่าเริงเมื่อมรดกของพงศ์พันธุ์อิสราเอลนั้น ต้องถูกทำให้ร้างเปล่าไป เราก็จะทำเช่นนั้นกับเจ้า โอ ภูเขาเสอีร์และเอโดมทั้งหมด คือทั้งหมดของมันจะเป็นที่ร้างเปล่า แล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาห์เวห์”” (เอเสเคียล 35:15) แม้จะมีความพยายามอย่างต่อเนื่องของชนชาติเอโดมในการปกครองเหนือชาวยิว แต่คำพยายากรณ์ของพระเจ้าที่มีต่อเรเบคาห์นั้นก็สำเร็จคือ ลูกคนโตรับใช้ลูกคนเล็ก และอิสราเอลได้พิสูจน์ว่าแข็งแรงกว่าเอโดม

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ชนชาติเอโดมคือใคร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries