settings icon
share icon
คำถาม

การภาวนาใคร่ครวญของคริสเตียนอะไร?

คำตอบ


เพลงสดุดี19:14”ข้าแต่พระเจ้า พระศิลาและพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์ ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์ และการรำพึงภาวนาในจิตใจ เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์เถิด”

แล้ว อะไรคือ การตั้งจิตภาวนาในศาสนาคริสต์ และ คริสเตียนควรสวดภาวนาอย่างไร แต่น่าเสียดาย ที่คำว่า " การตั้งจิตภาวนา" สามารถบอกความหมายแฝงของบางสิ่งบางอย่างที่ ลึกลับ สำหรับบางคน การตั้งจิตภาวนา คือการล้างความคิดในขณะที่กำลังนั่งอยู่ใน ตำแหน่งที่ผิดปกติ สำหรับคนอื่น ๆ การตั้งจิตภาวนา เป็นการติดต่อสื่อสารกับโลกฝ่ายวิญญาณอยู่รอบตัวเรา แนวคิด เช่นสิ่งเหล่านี้ แน่นอนที่สุด ไม่ได้ ลักษณะบ่งบอกลักษณะการตั้งจิตภาวนาในศาสนาคริสต์

การตั้งจิตภาวนาในศาสนาคริสต์ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติเวทย์มนต์แบบตะวันออก ที่เป็นรากฐานของมัน การปฏิบัติ ดังกล่าวรวมถึง การตั้งจิตภาวนาแบบเหนือธรรมชาติ และหลายรูปแบบของ สิ่งที่เรียกว่า การอธิษฐานแบบเชิงลึกเหมือนเข้าฌาน รูปแบบเหล่านี้มีที่หลักสำคัญของพวกเขา เป็นสัญญาอันตรายที่ เราจำเป็นต้อง "ได้ยินพระสุรเสียง ของพระเจ้า" ไม่ใช่ผ่านทางพระวจนะของพระองค์ แต่ผ่าน การเปิดเผย ส่วนบุคคลโดยการตั้งจิตภาวนา คริสตจักรบางแห่งจะเต็มไปด้วยผู้คนที่คิดว่า พวกเขากำลังได้ยิน"พระคำจากพระเจ้า" บ่อยครั้งจะ ขัดแย้งกับอีกฝ่ายหนึ่ง และดังนั้นจึงก่อให้เกิดความแตกแยกไม่มีที่สิ้นสุดภายในพระกายของพระคริสต์ คริสตเตียนต้องไม่ละทิ้งพระวจนะของพระเจ้า

2 ทิโมธี 3:16-17 “พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง”

หากพระคัมภีร์สมบูรณ์เพียงพอที่จะฝึกฝนเราได้ทั้งหมด เพื่อการดีทุกอย่าง เราสามารถคิดว่าเราจำเป็นต้องแสวงหาประสบการณ์ลึกลับแทนหรือ หรือเพิ่มเติมให้มันได้หรือไม่

การตั้งจิตภาวนาในศาสนาคริสต์จะเป็นแต่เพียงในพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น และสิ่งที่พระวจนะทรงสำแดงให้เห็นเกี่ยวกับพระองค์ ดาวิดทรงพบว่าเป็นเช่นนั้น และทรงบรรยายถึงบุคคลที่ "ได้รับพระพร"

เพลงสดุดี 1:2 “แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาสวดภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน”

การตั้งจิตภาวนาในศาสนาคริสต์ที่แท้จริงคือ กระบวนการคิดที่ใช้งานได้ โดยเราจะให้ตัวเองเพื่อศึกษาพระวจนะ อธิษฐานในเรื่องนั้นและทูลขอให้พระเจ้าทรงประทานให้เรามีความเข้าใจโดยทางพระวิญญาณ ผู้ทรงได้สัญญาว่าจะนำเราทุกคน "ไปสู่ความจริง"

ยอห์น16:13 “ เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น”

จากนั้นเราก็นำความจริงนี้ไปสู่การปฏิบัติ ตัวเองยอมรับให้พระคัมภีร์เป็นบทบัญญัติสำหรับชีวิตและการประพฤติปฏิบัติ ในขณะที่เราทำกิจกรรมประจำวันของเรา นี้ทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ และเป็นผู้ใหญ่ในทุกสิ่งของพระเจ้า เมื่อเราได้รับการสอนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การภาวนาใคร่ครวญของคริสเตียนอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries