settings icon
share icon
คำถาม

การถืออดอาหารของคริสเตียน – พระคัมภีร์พูดไว้ว่าอย่างไร?

คำตอบ


พระคัมภีร์ไม่ได้สั่งให้คริสเตียนถืออดอาหาร การถืออดอาหารไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกร้องจากคริสเตียน แต่ในเวลาเดียวกัน พระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่าการถืออดอาหารคือสิ่งที่ดี, เกิดประโยชน์ และ เป็นสิ่งที่ควรทำ หนังสือกิจการมีบันทึกไว้ว่าผู้เชื่อถืออดอาหารก่อนที่พวกเขาจะทำการตัดสินใจเรื่องอะไรต่าง ๆ ที่สำคัญ (กิจการ 13:4; 14:23) การถืออดอาหารและการอธิฐานมักจะมาคู่กันเสมอ (ลูกา 2:37; 5:33) บ่อยครั้งที่การถืออดอาหารจะเน้นไปที่การอดอาหาร แต่วัตถุประสงค์ของการถืออดอาหารควรเป็นการละสายตาออกไปจากสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้และจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเท่านั้น การถืออดอาหารคือการแสดงให้พระเจ้าและตัวท่านเองเห็นว่าท่านเอาจริงเอาจังกับความสัมพันธ์ของท่านกับพระองค์ การถืออดอาหารช่วยให้ท่านมีมุมมองใหม่และช่วยฟื้นฟูความไว้วางใจของท่านในพระเจ้าเสียใหม่ด้วย

แม้ว่าการถืออดในพระคัมภีร์โดยส่วนใหญ่จะเป็นการถืออดอาหาร แต่มีการถืออดประเภทอื่น ๆ อีกเหมือนกัน อะไรก็ตามที่ท่านสามารถละเว้นได้ชั่วคราวเพื่อจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าถือเป็นการถืออดได้เหมือนกัน (1 โครินธ์ 7:1-5) การถืออดควรมีกำหนด โดยเฉพาะการถืออดอาหาร การอดอาหารนานเกินไปไม่ดีต่อร่างกาย การถืออดอาหารไม่ควรเป็นการทำร้ายร่างกาย แต่เป็นการจดจ่ออยู่ที่พระเจ้า การถืออดอาหารไม่ใช่การ “ลดความอ้วน” เช่นกัน จงอย่าถืออดเพราะต้องการลดน้ำหนัก แต่จงให้การถืออดอาหารเป็นการที่ท่านจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ลึกยิ่งขึ้น ใช่แล้ว ใคร ๆ ก็ถืออดได้ บางคนอาจถืออดอาหารไม่ได้ (เช่นคนที่เป็นโรคเบาหวาน) แต่ทุกคนสามารถละเว้นอระไรบางอย่างเพื่อที่จะจดจ่ออยู่กับพระเจ้าได้

โดยการละสายตาของเราออกจากสิ่งของในโลกนี้ มันจะทำให้เราจดจ่ออยู่ที่พระคริสต์ได้ดีขึ้น การถืออดอาหารไม่ใช่วิธีที่จะให้พระเจ้าทรงทำตามใจเรา แต่การถืออดอาหารเป็นการเปลี่ยนเรา, ไม่ใช่เปลี่ยนพระเจ้า การถืออดอาหารไม่ได้เป็นการแสดงว่าเราเคร่งฝ่ายวิญญาณมากกว่าคนอื่น การถืออดอาหารควรเป็นการกระทำด้วยใจถ่อมและด้วยท่าทีแห่งความชื่นชมยินดี หนังสือมัทธิว 6:16-18 กล่าวว่า “เมื่อท่านถืออดอาหาร อย่าทำหน้าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าซื่อใจคด ด้วยเขาทำหน้าให้มอมแมม เพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหาร เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เขาได้บำเหน็จของเขาแล้ว ฝ่ายท่านเมื่อถืออดอาหาร จงล้างหน้าและเอาน้ำมันใส่ศรีษะ เพื่อคนจะไม่ได้รู้ว่าถืออดอาหาร แต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับ และพระบิดาของท่าน ผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การถืออดอาหารของคริสเตียน – พระคัมภีร์พูดไว้ว่าอย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries