settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับความไม่ยุติธรรม

คำตอบ


พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับความไม่ยุติธรรมไว้อย่างมากมาย เรารู้ว่าพระเจ้าทรงโปรดปรานความยุติธรรมเพราะ เรารู้ว่าพระองค์ทรงต่อต้านความไม่ยุติธรรม แม้ในเงื่อนไขขั้นพื้นฐานที่สุดของความไม่ยุติธรรม ผู้เขียนพระธรรมสดุดีกล่าวถึงสิ่งนี้คือ “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชิงชังตาชั่งไม่เที่ยง และไม่พอพระทัยเครื่องตวงไม่ได้ขนาด” (สุภาษิต 20:23) ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของพระบัลลังก์ของพระเจ้า (สดุดี 89:14) และพระเจ้าไม่ได้เห็นสมควรกับความลำเอียง ไม่ว่าเราจะกล่าวถึงมาตราส่วนของตาชั่งน้ำหนักหรือระบบกฎหมายที่ไม่ยุติธรรม (เลวีนิติ 19:15, ยากอบ 2:8-9) มีข้ออื่นๆ อีกมากมายทั้งในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ที่ทำให้เราเข้าใจถึงการที่พระเจ้าทรงรังเกียจความไม่ยุติธรรม (2 พงศาวดาร 19:7, โยบ 6:29, 11:14, สุภาษิต 16:8, เอเสเคียล 18:24, โรม 9:14)

อิสยาห์ดำเนินชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่ยูดาทุกข์ทรมานอยู่ภายใต้ภาระของความไม่ยุติธรรมคือ “ความยุติธรรมก็หันกลับ และความชอบธรรมก็ยืนอยู่ไกล เพราะความจริงล้มลงที่ลานเมือง และความเที่ยงตรงเข้าไปไม่ได้ ความจริงขาดหายไป และผู้พรากจากความชั่วก็ทำให้ตัวเองถูกปล้น พระยาห์เวห์ทรงเห็นก็ไม่ชื่นชอบในสายพระเนตร ที่ไม่มีความยุติธรรม” (อิสยาห์ 59:14-15) ข้อความของพระเจ้าสำหรับพวกเขานั้นเรียบง่ายคือ “จงฝึกทำดี จงเสาะหาความเป็นธรรม จงแก้ไขการบีบบังคับ จงแก้ต่างให้ลูกกำพร้าพ่อ จงสู้ความเพื่อหญิงม่าย” (อิสยาห์ 1:17) หลังจากนั้นพระเจ้าทรงบอกพวกเขาให้ “ปลดโซ่ตรวนแห่งความอยุติธรรม” (อิสยาห์ 58:6 ยืนยันมาจากสดุดี 82:3) เป็นการระบุว่าความไม่ยุติธรรมนั้นเป็นรูปแบบของการเป็นทาสและการกดขี่

ในพระธรรมยากอบ เราได้เห็นลึกลงไปในพระทัยของพระเจ้าเกี่ยวกับความไม่ยุติธรรม พระเจ้าไม่ได้ใจแคบหรือครอบงำความคิด พระองค์ไม่ได้ให้คุณค่าความยุติธรรมเพียงแค่เพื่อเห็นแก่ความเป็นระเบียบ มีประเด็นที่ลึกกว่านั้นซึ่งตกอยู่ในความเสี่ยง ในพระธรรยากอบบทที่ 2 เราเห็นการอภิปรายกันในเรื่องความลำเอียง ยากอบกล่าวกับกลุ่มผู้เชื่อที่ตัดสินผู้คนในการประชุมของพวกเขาเนื่องจากสถานะทางสังคมของพวกเขา ในหัวใจของมนุษย์ความไม่ยุติธรรมเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความลำเอียง การวิพากษ์วิจารณ์ และการขาดความรัก เมื่อเราพยายามอย่างหนักที่จะเป็นคนชอบธรรมด้วยการวัดผลแบบมนุษย์เอง เรามักจะลืมว่าการวัดผลของพระเจ้านั้นคือความสมบูรณ์แบบ สิ่งใดก็ตามที่น้อยกว่าความสมบูรณ์แบบสำหรับพระเจ้าก็เป็นอัตราส่วนที่ขาดความสมดุล

มนุษย์ทุกคนไม่ยุติธรรมเพราะการล้มลงในความบาป เราทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่สอดคล้องกัน เราทำผิดพลาด เราเอาแน่เอานอนไม่ได้ เราทำและพูดในสิ่งที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง ตามที่ยากอบกล่าวคือ “เราทำผิดพลาดมากมายกันทุกคน” (ยากอบ 3:2) ความไม่ยุติธรรมแทรกซึมเข้าไปในชีวิตของเรา ในขณะที่เราตัดสินอย่างไม่ยุติธรรมและถือว่าผู้อื่นมีมาตรฐานที่แตกต่างจากสิ่งที่จะเรายินยอมทำตามด้วยตัวเราเอง

หนทางเดียวที่จะหนีจากความไม่ยุติธรรมในประการแรกคือการยอมรับว่าพระเจ้ายุติธรรมอย่างสมบูรณ์แบบและมนุษย์โดยเนื้อแท้แล้วไม่ยุติธรรม กล่าวคือเรานั้นไกลเกินกว่าความสมบูรณ์แบบแล้วจึงยอมรับความชอบธรรมของพระเจ้า (1 ยอห์น 1:5-9) เพียงแค่เมื่อเราไม่ได้เป็นกังวลกับการทำให้ตัวเองชอบธรรม เราจึงจะไว้วางใจในพระองค์ผู้ทรงให้ความชอบธรรมแก่คนอธรรมได้ (โรม 4:5) จากนั้นในฐานะลูกๆ ของพระเจ้า เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจะเอาชนะความไม่ยุติธรรมรอบๆ ตัวเราด้วยท่าที่แห่งความเมตตาได้อย่างไร (มีคาห์ 6:8, ยากอบ 1:27)

พระเยซูทรงยุติธรรมอย่างยิ่งคือไม่มีความไม่ยุติธรรมอยู่ในพระองค์เลย เพราะว่าความสมบูรณ์แบบของพระองค์ พระเยซูจึงสามารถให้ความยุติธรรมที่แท้จริงได้ อันที่จริงคือ “พระบิดาไม่ทรงพิพากษาใคร แต่ทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตร” (ยอห์น 5:22) เราตั้งหน้าตั้งตารอคอยเวลาที่ความชอบธรรมและความยุติธรรมจะเป็นคำสั่งประจำวันและความไม่ยุติธรรมจะถูกขับไล่ออกไปตลอดกาลคือ “การปกครองอย่างสันติของบุคคลนั้นจะรุ่งเรืองขึ้นไม่สิ้นสุด พระองค์จะทรงครอบครองเหนือบัลลังก์ และอาณาจักรของดาวิด ทรงสถาปนาและผดุงอาณาจักรนั้นไว้ ด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรม ตั้งแต่เวลานั้นตราบนิรันดร์ พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ทรงกระตือรือร้นที่จะกระทำการนี้ให้สำเร็จ” (อิสยาห์ 9:7)

English



กลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับความไม่ยุติธรรม
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries