settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับนิสัย

คำตอบ


นิสัยสามารถนิยามได้ว่าเป็น “สิ่งที่ทำบ่อย ด้วยเหตุนี้จึงมักทำได้ง่ายๆ อีกทั้งยังเป็นการกระทำที่ได้รับมาและกลายเป็นอัตโนมัติ” เราทุกคนต่างก็มีนิสัยส่วนตัวไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี แม้กระทั้งเด็กแรกเกิดก็อาจเกิดเข้ามาในโลกนี้ด้วยนิสัยที่เริ่มดูดนิ้วมือแล้ว อย่างไรก็ตามสำหรับคริสเตียนแล้ว ทั้งชีวิตของพวกเขาคือการได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราใหม่ (โรม 12:2) สิ่งนี้บอกเป็นนัยถึงการเปลี่ยนนิสัยเก่า (ที่ไม่ดี) ให้เป็นนิสัยใหม่ (ที่ดี) เพื่อเป็นที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า ยกตัวอย่างเช่น “จงทำทุกสิ่งโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกัน” (ฟิลิปปี 2:14) อาจจะเรียกร้องให้เรามีนิสัยใหม่ เราอาจจะต้องฝึกฝนรูปแบบการคิดใหม่ทั้งหมด จากด้านลบไปสู่ด้านบวกคือ “เราสยบทุกความคิดให้ยอมจำนนเชื่อฟังพระคริสต์” (2 โครินธ์ 10:5)

พระบัญชาของพระเจ้าที่ตรัสว่า “อย่าลักขโมย” หมายความว่าเราต้องฝึกฝนนิสัยให้ซื่อสัตย์ต่อทุกอย่าง สิ่งนี้อาจเป็นการเปลี่ยนนิสัยใหม่ทั้งหมดสำหรับบางคน มันเป็นการ “ถอด” ธรรมชาติเก่าของเรา “ออก” และ “สวมใส่” ธรรมชาติใหม่ที่เราได้รับเมื่อเราบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้า (โคโลสี 3:9-10) นี่ไม่ใช่สิ่งง่ายที่จะทำ ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ด้วยกำลังของเราเอง แต่เปาโลเตือนเราว่า “ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ประทานกำลังแก่ข้าพเจ้า” (ฟิลิปปี 4:13)

ในเรื่องนิสัยที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเช่น การใช้สารเสพติด การสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า การทำผิดศีลธรรมทางเพศ ฯลฯ นั้นเราได้รับการบอกกล่าวไว้ว่า “ท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า? ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง พระเจ้าทรงซื้อท่านไว้ด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้นจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด” (1 โครินธ์ 6:19-20) “และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ” (เอเฟซัส 5:18)

สำหรับผู้ที่เป็นของพระคริสต์ การสร้างนิสัยใหม่โดยได้รับการควบคุมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะกลายเป็นวิถีชีวิต นิสัยใหม่ๆ เหล่านี้ได้รับการอธิบายไว้โดยพระเยซูว่าเป็นการรักพระองค์ พระเยซูตรัสตอบว่า “ถ้าใครรักเรา คนนั้นจะประพฤติตามคำของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แล้วเราทั้งสองจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา” (ยอห์น 14:23) สิ่งสำคัญมากที่สุดคือมีการบอกเราว่า “และไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด…จงทำทุกสิ่งในพระนามขององค์พระเยซูเจ้า” (โคโลสี 3:17)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับนิสัย
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries