settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจ

คำตอบ


คำในภาษาฮีบรูและภาษากรีกที่แปลว่า “ความเห็นอกเห็นใจ” ในพระคัมภีร์หมายถึง “การมีเมตตา การรู้สึกเห็นพ้องต้องกัน และการรู้สึกสงสาร” เรารู้ว่าตามพระคัมภีร์แล้วพระเจ้าทรงเป็น “พระเจ้าแห่งพระกรุณาและพระคุณ กริ้วช้า และอุดมด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์” (สดุดี 86:15) เช่นเดียวกับพระลักษณะทั้งหมดของพระเจ้า ความเห็นอกเห็นใจของพระองค์นั้นไม่สิ้นสุดและเป็นนิรันดร์ ความเห็นอกเห็นใจของพระองค์ไม่เคยผิดพลาด เป็นสิ่งใหม่ทุกเช้า (เพลงคร่ำครวญ 3:22-23)

พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของพระลักษณะทั้งหมดของพระบิดา รวมถึงความเห็นอกเห็นใจของพระองค์ เมื่อพระเยซูเห็นเพื่อนของพระองค์ร้องไห้ที่หลุมศพของลาซารัส พระองค์ก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจพวกเขาและร้องไห้อยู่ข้างๆ พวกเขา (ยอห์น 11:33-35) เมื่อได้รับการเร้าใจด้วยความเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ทรมานของผู้อื่น พระเยซูทรงรักษาฝูงชนมากมายที่มาหาพระองค์ (มัทธิว 14:14) เช่นเดียวกับผู้ที่แสวงหาการรักษาจากพระองค์ (มาระโก 1:40-41) เมื่อพระองค์เห็นฝูงชนมากมายเป็นแกะซึ่งไม่มีผู้เลี้ยง ความเห็นอกเห็นใจก็นำให้พระองค์สอนพวกเขาในสิ่งที่ผู้เลี้ยงแกะเทียมเท็จของอิสราเอลได้ละเลย พวกปุโรหิตและพวกอาลักษณ์ (ผู้คัดลอกข้อความ ;เพิ่มเติมโดยผู้แปล) เย่อหยิ่งและคดโกงคือพวกเขาเหยียดหยามคนทั่วไปและละทิ้งพวกเขา แต่พระเยซูทรงเห็นอกเห็นใจพวกเขา พระองค์สอนและรักพวกเขา

เมื่อถามว่าอะไรคือพระมหาบัญชา พระเยซูตอบสนองว่าคือการรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ สุดความคิด และสุดกำลัง แต่พระองค์ทรงเพิ่มพระบัญชาอีกประการหนึ่งคือ “ก็เหมือนกัน คือ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง’” (มัทธิว 22:34-40) ฟาริสีได้ถามพระองค์ว่าพระบัญชาเดียวประการใดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่พระเยซูให้สองประการ ไม่ได้บอกพียงแค่ว่าต้องทำอะไร แต่บอกด้วยว่าต้องทำมันอย่างไร การที่จะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนั้นเป็นผลพลอยได้ตามธรรมชาติของการอุทิศตัวด้วยความรักต่อพระเจ้า

พระธรรม 1 ยอห์น 3:17 ถามว่า “แต่ถ้าใครมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้ และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังไม่เปิดใจช่วยเขา ความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในคนนั้นได้อย่างไร?” ตั้งแต่เริ่มแรกมนุษย์ได้รับการขึ้นสร้างตามพระฉายของพระองค์ เพื่อเป็นแบบอย่างตามพระลักษณะของพระเจ้า ซึ่งสิ่งนี้รวมถึงด้านความเห็นอกเห็นใจ จากนั้นก็ตามด้วย “ถ้าใครกล่าวว่า “ข้าพเจ้ารักพระเจ้า” แต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตน เขาเป็นคนพูดมุสา เพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้ว จะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได้” (1 ยอห์น 4:20) พระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าการเห็นอกเห็นใจเป็นพระลักษณะของพระเจ้าและเป็นลักษณะเด่นของประชากรของพระองค์เช่นเดียวกัน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจ
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries