settings icon
share icon
คำถาม

เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากชีวิตของบารนาบัส

คำตอบ


ในพระธรรมกิจการเราพบชาวเลวีคนหนึ่งจากเกาะไซปรัสที่ชื่อว่าโยเซฟ (กิจการ 4:36) ซึ่งเหล่าอัครทูตเรียกว่าบารนาบัส ชื่อเล่นนั้นมีความหมายว่า “ลูกแห่งการให้กำลังใจ” (กิจการ 4:36-37) หรือ “ลูกแห่งการตักเตือน” การตั้งชื่อนี้ให้กับเขาเป็นเพราะว่าเขาชอบในการรับใช้ผู้อื่น (กิจการ 4:36-37, 9:27) และเขาเต็มใจที่จะทำทุกสิ่งตามที่ผู้นำคริสตจักรต้องการ (กิจการ 11:25-30) เขาได้รับการกล่าวถึงในฐานะ “คนดี เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อ” โดยผ่านพันธกิจของเขานั้น “คนจำนวนมากก็มาเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า” (กิจการ 11:24) เปาโลใช้บารนาบัสเป็นแบบอย่างของคนซึ่งมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องเงินและทรัพย์สิน เมื่อเขาขายที่ดินของตน เขาได้นำรายได้ไปให้กับอัครทูตและวางไว้แทบเท้าของพวกเขา (กิจการ 4:36-37)

ในขณะที่คริสตจักรยุคแรกเริ่มเติบโตขึ้น แม้ว่าจะถูกเฮโรดข่มเหง แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเรียกบารนาบัสให้ไปกับเปาโลในการเดินทางทำพันธกิจ (กิจการ 13:1-3) ยอห์นผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกลูกพี่ลูกน้องของบารนาบัสรับใช้เขาและเปาโลในฐานะผู้ช่วยของพวกเขา (กิจการ 13:5, โคโลสี 4:10) ระหว่างการเดินทางทำพันธกิจในครั้งแรกนั้นเนื่องด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ ยอห์นผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกจากพวกเขาไปและไม่ได้เดินทางต่อ (กิจการ 13:13) อย่างไรก็ตามบารนาบัสยังคงทำพันธกิจต่อไปกับเปาโลและอยู่กับเขาจนเมื่อพันธกิจของเปาโลได้เปลี่ยนทิศทางการประกาศข่าวประเสริฐไปเป็นคนต่างชาติ (กิจการ 13:42-52)

หลังจากการเดินทางในครั้งแรกเสร็จสิ้น เปาโลและบารนาบัสเริ่มวางแผนการเดินทางในครั้งต่อไปของพวกเขา บารนาบัสอยากจะพาลูกพี่ลูกน้องของเขาไปด้วย แต่เปาโลปฏิเสธ และเขาทั้งสองขัดแย้งกันอย่างรุนแรงจนถึงขั้นต้องแยกจากกัน (กิจการ 15:36-41) บารนาบัสเป็นชื่อเล่นที่สมกับเขาจริงๆ เขาได้พายอห์นผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกไปด้วยและใช้เวลาเพื่อเสริมสร้างเขา เห็นได้ชัดว่าพันธกิจนั้นมีประสิทธิผลอย่างมากจนหลายปีต่อมา เปาโลขอร้องยอห์นผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกอย่างเป็นพิเศษให้มาหาเขา ขณะที่มาระโกเติบโตเต็มที่จนถึงจุดที่สามารถช่วยเหลือเปาโลในงานพันธกิจของเขา (2 ทิโมธี 4:11)

การกล่าวถึงบารนาบัสในเชิงลบมีเพียงอย่างเดียวในพระคัมภีร์คือการอ้างอิงถึงเหตุการณ์ความหน้าซื่อใจคดของเปโตรที่ชักจูงชาวยิวคนอื่นๆ (รวมถึงบารนาบัส) ให้หลีกเลี่ยงคนต่างชาติบางคนในอาหารมื้อเย็น (กาลาเทีย 2:13)

เช่นเดียวกับบารนาบัส ในฐานะคริสเตียนเราถูกเรียกให้เป็นผู้ให้กำลังใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่อ่อนแอในความเชื่อหรือกำลังต่อสู้ดิ้นรน พระธรรมกิจการ 11:23 บรรยายถึงบารนาบัสในฐานะชายคนหนึ่งที่มีความชื่นชมยินดีที่ได้เห็นผู้อื่นสำแดงออกถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา ตักเตือน และให้กำลังใจพวกเขาให้ยังคงสัตย์ซื่อต่อไป ในทำนองเดียวกันเราควรมองหาโอกาสที่จะชื่นชมต่อผู้ที่นำพระสิริและพระเกียรติมาสู่พระเจ้าผ่านทางชีวิตที่สะท้อนถึงความเชื่อของพวกเขา นอกจากนี้บารนาบัสยังเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางเมื่อเป็นเรื่องของการเสียสละเพื่องานขององค์พระผู้เป็นเจ้าEnglishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากชีวิตของบารนาบัส
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries