settings icon
share icon
คำถาม

อปอลโลเป็นใคร

คำตอบ


อปอลโลเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ผู้แก้ไขข้อกล่าวหา ผู้นำคริสตจักร และเป็นเพื่อนของอัครทูตเปาโล อปอลโลมาจากเมืองอเล็กซานเดรียในประเทศอียิปต์ซึ่งได้รับการบรรยายว่าเป็นผู้ที่ “มีโวหารดี” “รอบรู้​ใน​พระ​คัมภีร์​” “กล่าว​ด้วย​จิต​วิญญาณ​ที่​กระตือรือร้น” และ “สั่ง​สอน​ใน​เรื่อง​ของ​พระ​เยซู” (กิจการ 18:24) ในปีคริสต์ศักราชที่ 45 เขาเดินทางไปเอเฟซัส ในที่ซึ่งเขาสอนอย่างกล้าหาญในธรรมศาสา อย่างไรก็ตามในตอนนั้นความเข้าใจของอปอลโลในเรื่องข่าวประเสริฐนั้นยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเขา “ทราบ​แต่​เพียง​บัพติศมา​ของ​ยอห์น​” (กิจการ 18:25) สิ่งนี้อาจจะหมายความว่าอปอลโลเทศนาสั่งสอนเรื่องการสำนึกผิดและความเชื่อในพระเมสสิยาห์ เขาอาจจะเชื่อแม้กระทั่งว่าพระเยซูแห่งนาซาเร็ธเป็นพระเมสสิยาห์ แต่เขาไม่รู้ถึงความสำคัญอย่างถ่องแท้ของการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู อาควิลลาและปริสสิลลาเพื่อนๆ ของเปาโลใช้เวลาอยู่กับอปอลโลและอุดช่องโหว่ของเขาเกี่ยวกับความเข้าใจในพระเยซูคริสต์ (กิจการ 18:26) อปอลโลที่ตอนนี้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยข้อความแบบครบชุดก็เริ่มพันธกิจการเทศนาสั่งสอนโดยทันทีและพระเจ้าก็ใช้ให้เขาเป็นผู้แก้ไขข้อกล่าวหาที่มีประสิทธิผลสำหรับข่าวประเสริฐ (กิจการ 18:28)

อปอลโลเดินทางผ่านแคว้นอาคายาและท้ายที่สุดก็พบทางที่จะไปเมืองโครินธ์ (กิจการ 19:1) ที่นั่นเขา “รดน้ำ” ในที่ซึ่งเปาโลเคย “ปลูก” (1 โครินธ์ 3:6) สิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องจดจำเมื่อศึกษาจดหมายฉบับแรกที่ส่งไปยังเมืองโครินธ์ ด้วยความสามารถของเขา อปอลโลดึงดูดผู้คนให้ติดตามเขาในคริสตจักรเมืองโครินธ์ แต่จากความชื่นชมธรรมดากลับกลายเป็นการแบ่งแยก ซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่ความปรารถนาของเขา คือมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งในโครินธ์ที่นับถืออปอลโลว่าเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณของพวกเขา โดยได้กีดกันเปาโลและเปโตรออกไป เปาโลจัดการกับเรื่องการแบ่งพรรคแบ่งพวกใน 1 โครินธ์ 1:12-13 โดยกล่าวว่าพระคริสต์ไม่ได้แบ่งแยก เราเองก็ไม่ควรแบ่งแยก เราไม่สามารถยกย่องบุคคลเหนือความจริงได้

การกล่าวถึงอปอลโลครั้งสุดท้ายนพระคัมภีร์นั้นพบในจดหมายของเปาโลถึงทิตัสคือ “ขอให้ท่านทำทุกสิ่งเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยเหลือการเดินทางของเศนาสนักกฎหมายกับอปอลโล และดูแลพวกเขาให้มีทุกสิ่งที่จำเป็น” (ทิตัส 3:13) เห็นได้ชัดว่าอปอลโลกำลังเดินทางผ่านเกาะ​ครีต (ในที่ๆ ทิตัสอยู่) ในเวลานั้น และที่ชัดเจนก็คือเปาโลยังคงถือว่าอปอลโลเป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนที่มีค่า

บางคนเชื่อว่าในท้ายที่สุดอปอลโลกลับไปยังเอเฟซัสเพื่อรับใช้คริสตจักรที่นั่น เป็นไปได้อย่างมากที่เขาได้กลับไป แม้ว่าจะไม่มีการยืนยันจากพระคัมภีร์สำหรับรายละเอียดนี้ บางคนก็ระบุว่าอปอลโลเป็นผู้เขียนนิรนามของพระธรรมฮีบรูเช่นเดียวกัน แต่อีกครั้งก็ไม่มีหลักฐานสนับสนุนจากพระคัมภีร์สำหรับการระบุตัวตนดังกล่าว จึงทำให้ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูยังคงไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด

โดยการสรุปแล้วอปอลโลเป็นชายผู้ช่ำชองในงานเขียนด้วยความร้อนรนในพระเจ้าและมีความสามารถในการเทศนาสั่งสอน เขาทำงานรับใช้พระเจ้า ช่วยเหลือพันธกิจของเหล่าอัครทูตและสร้างคริสตจักรขึ้นมาอย่างสัตย์ซื่อ ชีวิตของเขาควรจะหนุนใจเราให้ “เจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า” (2 เปโตร 3:18) และใช้ของประทานจากพระเจ้าเพื่อส่งเสริมความจริงEnglishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อปอลโลเป็นใคร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries