settings icon
share icon
คำถาม

ใครคือชนชาติอามาเลข

คำตอบ


ชนชาติอามาเลขเป็นเผ่าแรกที่มีการกล่าวถึงในสมัยของอับราฮัม (ปฐมกาล 14:7) แม้ว่าชนชาติอามาเลขจะไม่ได้ถูกกล่าวถึงในตารางรายชื่อประชาชาติในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 10 แต่ในกันดารวิถี 24:20 มีการอ้างอิงว่าพวกเขา "เป็นที่หนึ่งของประชาชาติ" พระธรรมปฐมกาลบทที่ 36 กล่าวถึงลูกหลานของอามาเลขคือบุตรของเอลีฟัสและหลานชายของเอซาวว่าเป็นชนชาติอามาเลข (ข้อ 12 และ 16) ดังนั้นชนชาติอามาเลขจึงมีความเกี่ยวข้องกัน แต่แตกต่างไปจากชนชาติเอโดม

พระคัมภีร์บันทึกความบาดหมางอันยาวนานระหว่างชนชาติอามาเลขกับชนชาติอิสราเอลและการทรงชี้นำของพระเจ้าให้กวาดล้างชนชาติอามาเลขออกจากพื้นโลก (อพยพ 17:8–13, 1 ซามูเอล 15:2, เฉลยธรรมบัญญัติ 25:17) สาเหตุที่พระเจ้าจะทรงเรียกคนของพระองค์ให้มากำจัดคนทั้งเผ่านั้นเป็นคำถามที่ยาก แต่เมื่อดูตามประวัติศาสตร์ก็อาจให้ข้อมูลเชิงลึกบางอย่างได้

เช่นเดียวกับเผ่าทะเลทรายเผ่าอื่นๆ นั้นชนชาติอามาเลขก็เป็นคนเร่ร่อน พระธรรมกันดารวิถี 13:29 ระบุว่าพวกเขามีถิ่นกำเนิดในเนเกบคือทะเลทรายระหว่างอียิปต์และคานาอัน ชาวบาบิโลนเรียกพวกเขาว่าซุท (Sute) ชาวอียิปต์เรียกว่าซิติอิว (Sittiu) และแผ่นจารึกอมาร์นา (Amarna) กล่าวถึงพวกเขาว่าเป็นคับบาติ (Khabbati) “หรือผู้ปล้นสะดม”

ความโหดร้ายที่ไม่รู้จักจบสิ้นของชนชาติอามาเลขที่มีต่อชนชาติอิสราเอลเริ่มต้นด้วยการโจมตีที่เรฟีดิม (อพยพ 17:8–13) สิ่งนี้มีการบรรยายไว้ในเฉลยธรรมบัญญัติ 25:17–19 พร้อมกับคำเตือนที่ว่า “จงระลึกถึงสิ่งที่คนอามาเลขทำต่อท่านระหว่างทางที่ท่านออกจากอียิปต์ ซึ่งเขาได้ออกโจมตีท่านตามทาง และตัดตอนพวกที่อ่อนแออยู่รั้งท้ายเมื่อท่านอ่อนเพลียเมื่อยล้า และเขาไม่ยำเกรงพระเจ้า เพราะฉะนั้นเมื่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านหยุดพักจากศัตรูทั้งสิ้นที่อยู่รอบข้างในแผ่นดินที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้ยึดครองเป็นมรดกนั้นแล้ว ท่านจงลบคนอามาเลขเสียจากความทรงจำภายใต้ฟ้า ท่านอย่าลืมเสีย”

ต่อมาชนชาติอามาเลขเข้าร่วมกับชนชาติคานาอันและโจมตีชนชาติอิสราเอลที่โฮรมาห์ (กันดารวิถี 14:45) ในการพิพากษา พวกเขารวมกลุ่มกับชนชาติโมอับ (ผู้วินิจฉัย 3:13) และชนชาติมีเดียน (ผู้วินิจฉัย 6:3) เพื่อทำสงครามกับชนชาติอิสราเอล พวกเขามีส่วนรับผิดชอบในการทำลายที่ดินและเสบียงอาหารของชนชาติอิสราเอลซ้ำแล้วซ้ำอีก

ในพระธรรม 1 ซามูเอล 15:2–3 พระเจ้าตรัสกับกษัตริย์ซาอูลว่า “เราจะลงโทษอามาเลขที่สกัดทางอิสราเอล เมื่อเขาออกจากอียิปต์ บัดนี้จงไปโจมตีอามาเลข และทำลายทุกอย่างที่เขามีทั้งหมด อย่าปรานีเขาเลย จงฆ่าเสียทั้งผู้ชายผู้หญิง ทั้งทารกและเด็กที่กินนมอยู่ ทั้งโค แกะ อูฐ และลา”

ในการตอบสนองนั้นกษัตริย์ซาอูลเตือนชนชาติเคไนต์ซึ่งเป็นมิตรของอิสราเอลให้ออกจากพื้นที่เป็นอันดับแรก จากนั้นเขาโจมตีชนชาติอามาเลขแต่ทำภารกิจไม่สำเร็จ เขายอมให้อากักกษัตริย์อามาเลขมีชีวิตอยู่และปล้นสะดมเพื่อตัวเองและกองทัพของเขา รวมถึงโกหกเกี่ยวกับเหตุผลในการทำเช่นนั้น การกบฏของซาอูลต่อพระเจ้าและพระบัญชาของพระองค์นั้นร้ายแรงมากจนเขาถูกปฏิเสธโดยพระเจ้าในฐานะกษัตริย์ (1 ซามูเอล 15:23)

ชนชาติอามาเลขที่หลบหนียังคงก่อกวนและปล้นทรัพย์ชาวอิสราเอลต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแบบรุ่นต่อรุ่นโดยไม่มีอะไรมารบกวน พระธรรม 1 ซามูเอลบทที่ 30 รายงานการโจมตีของชนชาติอามาเลขในศิกลากซึ่งเป็นหมู่บ้านยูเดียที่ดาวิดครอบครองทรัพย์สิน ชนชาติอามาเลขได้เผาหมู่บ้านและจับผู้หญิงและเด็กทั้งหมดไปเป็นเชลย รวมทั้งภรรยาสองคนของดาวิดด้วย ดาวิดและคนของเขาเอาชนะชนชาติอามาเลขและช่วยเชลยได้ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามมีชนชาติอามาเลขไม่กี่ร้อยคนหลบหนีไปได้ เป็นเวลานานต่อมาในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์เฮเซคียาห์ คนสิเมโอนกลุ่มหนึ่ง “ได้สังหารคนอามาเลขที่เหลืออยู่” ซึ่งได้อาศัยอยู่ในแดนเทือกเขาเสอีร์ (1 พงศาวดาร 4:42–43)

การกล่าวถึงชนชาติอามาเลขครั้งสุดท้ายพบอยู่ในพระธรรมเอสเธอร์ซึ่งฮามานคนอากักผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากอากักกษัตริย์อามาเลขได้สมรู้ร่วมคิดที่จะให้ชาวยิวทั้งหมดในเปอร์เซียถูกทำลายล้างตามคำสั่งของกษัตริย์เซอร์ซีส พระเจ้าทรงช่วยชาวยิวในเปอร์เซีย แต่ว่าฮามาน บุตรชายของเขา และศัตรูที่เหลือของอิสราเอลได้ถูกทำลายแทน (เอสเธอร์ 9:5–10)

ความเกลียดชังของชนชาติอามาเลขที่มีต่อชนชาติยิวและความพยายามซ้ำแล้วซ้ำอีกในการทำลายประชากรของพระเจ้านำไปสู่หายนะในที่สุด จุดจบของพวกเขาควรเป็นคำเตือนสำหรับทุกคนที่พยายามขัดขวางแผนการของพระเจ้าหรือใครก็ตามที่สาปแช่งสิ่งที่พระเจ้าอวยพร (ดู ปฐมกาล 12:3)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ใครคือชนชาติอามาเลข
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries