settings icon
share icon
คำถาม

อาดัมคือใครในพระคัมภีร์์

คำตอบ


อาดัมเป็นมนุษย์คนแรกที่เคยมีชีวิตอยู่ (ปฐมกาล 1:27, 1 โครินธ์ 15:45) เขาถูกสร้างโดยพระเจ้าในฐานะมนุษย์คนแรกและได้ให้เขาอยู่ในสวนเอเดนที่ออกแบบมาเพื่อเขาโดยเฉพาะ (ปฐมกาล 2:8, 10) อาดัมเป็นบิดาของมวลมนุษย์คือมนุษย์ทุกคนที่เคยได้มีชีวิตอยู่ล้วนเป็นทายาทโดยตรงของอาดัมและผ่านทางอาดัมเองที่ทำให้มนุษย์ทุกคนได้รับการถ่ายทอดธรรมชาติบาป (โรม 5:12)

พระเจ้าตรัสให้ทุกสิ่งในโลกมีชีวิตอยู่ (พระธรรมปฐมกาลบทที่ 1) แต่ในวันที่หกพระเจ้าทรงทำบางอย่างที่แตกต่างออกไป พระองค์ทรงลงไปที่ดินและปั้นอาดัมจากดิน (ชื่ออาดัมเกี่ยวข้องกับอาดามาห์ ซึ่งเป็นคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่า “พื้นดิน” หรือ “ดิน”) จากนั้นพระเจ้าก็ทรงระบายลมปราณของพระองค์เข้าทางจมูกของชายคนนั้น “และมนุษย์จึงเกิดเป็นจิตวิญญาณมีชีวิตอยู่” (ปฐมกาล 2:7) ลมปราณของพระเจ้าเป็นสิ่งที่แยกมนุษย์ออกจากอาณาจักรสัตว์ (ปฐมกาล 1:26–27) ตั้งแต่อาดัมเป็นต้นมา มนุษย์ทุกคนที่ถูกสร้างขึ้นในตอนนั้นก็มีวิญญาณซึ่งเป็นนิรันดร์เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงมี พระเจ้าทรงสร้างสิ่งมีชีวิตที่เหมือนพระองค์จนมนุษย์สามารถให้เหตุผล ไตร่ตรอง หยั่งรู้ และเลือกเส้นทางต่างๆ ของตัวเองได้

เอวาคือผู้หญิงคนแรกที่ถูกสร้างขึ้นจากซี่โครงซี่หนึ่งของอาดัม (ปฐมกาล 2:21–22) พระเจ้าทรงให้พวกเขาอยู่ในโลกที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ โดยมีข้อห้ามเพียงข้อเดียวคือพวกเขาต้องไม่กินผลจากต้นไม้แห่งความรู้ดีและรู้ชั่ว (ปฐมกาล 2:16–17) ทางเลือกสำหรับอาดัมที่จะไม่เชื่อฟังนั้นต้องมีอยู่ เพราะหากไม่มีความสามารถในการเลือกนั้น มนุษย์ก็คงไม่สามารถเป็นอิสระได้อย่างสมบูรณ์ พระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวาให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอิสระอย่างแท้จริงและพระองค์ทรงอนุญาตให้พวกเขาตัดสินใจเลือกได้อย่างอิสระ

พระธรรมปฐมกาลบทที่ 3 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกทำบาปของอาดัม ทั้งอาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าและกินผลจากต้นไม้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงห้ามไว้ (ข้อ 6) ในการไม่เชื่อฟังเพียงครั้งเดียวนั้นพวกเขาได้นำบาปและผลที่ตามมาทั้งหมดเข้ามาสู่โลกที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า ผ่านทางอาดัมบาปจึงเข้ามาในโลกและด้วยบาปนั้นทำให้เกิดความตาย (ปฐมกาล 3:19, 21, โรม 5:12)

เรารู้ว่าอาดัมเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง ไม่ใช่คำอุปมาเพราะมีการอ้างอิงถึงเขาว่าเป็นคนจริงๆ ตลอดเนื้อหาที่เหลือของพระคัมภีร์ (ปฐมกาล 5:1, โรม 5:12–17) ลูกานักประวัติศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ตามรอยเชื้อสายของพระเยซูย้อนกลับไปถึงชายคนเดียวคนนี้ (ลูกา 3:38) รวมทั้งการที่เขาเป็นบุคคลจริงๆ แล้วอาดัมยังเป็นต้นแบบของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาอีกด้วย ผู้เผยพระวจนะ ปุโรหิต และกษัตริย์เกิดมาพร้อมกับธรรมชาติบาป ต่างก็เป็นลูกหลานของอาดัมซึ่งเป็นมนุษย์คนแรก พระเยซูผู้ทรงเกิดจากหญิงพรหมจารีและผู้ไม่มีบาปทรงเป็น “อาดัมคนที่สอง” (1 โครินธ์ 15:47) อาดัมคนแรกได้นำบาปมาสู่โลกแต่อาดัมคนที่สองนำชีวิตมาให้ (ยอห์น 1:4) พระเยซูผู้เป็นอาดัมคนที่สองของเราทรงมอบการเกิดใหม่ (ยอห์น 3:3) ด้วยอุปนิสัยใหม่และชีวิตใหม่ให้กับใครก็ตามที่เชื่อ (2 โครินธ์ 5:17, ยอห์น 3:16–18) อาดัมได้ทำให้สูญเสียสวรรค์ไปแต่พระเยซูจะทรงเอากลับคืนมาอีก

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อาดัมคือใครในพระคัมภีร์์
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries