settings icon
share icon
คำถาม

ความสำคัญของ “40 วัน” ในพระคัมภีร์คืออะไร

คำตอบ


เลข 40 ปรากฏขึ้นหลายครั้งในพระคัมภีร์ เพราะว่าการที่ 40 ปรากฏขึ้นบ่อยมากในเนื้อหาที่ต้องจัดการกับเรื่องการพิพากษาหรือการทดสอบ ทำให้นักวิชาการหลายคนเข้าใจว่าเป็นเลขแห่ง “การพิสูจน์” หรือ “การทดสอบ” นี่ไม่ได้หมายความว่า 40 เป็นสัญลักษณ์ทั้งหมด มันยังคงมีความหมายที่แท้จริงตามพระคัมภีร์ “สี่สิบวัน” หมายถึง “สี่สิบวัน” แต่ก็ดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงเลือกเลขนี้เพื่อช่วยให้ความสำคัญกับเวลาของปัญหาและความยากลำบาก

นี่เป็นตัวอย่างที่พระคัมภีร์ใช้เลข 40 ซึ่งเน้นด้านการทดสอบหรือการพิพากษาคือ

ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เมื่อพระเจ้าทำลายโลกด้วยน้ำ พระองค์ทรงให้ฝนตก 40 วัน 40 คืน (ปฐมกาล 7:12) หลังจากที่โมเสสฆ่าคนอียิปต์ เขาหนีไปมีเดียน เป็นที่ซึ่งเขาใช้เวลา 40 ปีในการเลี้ยงแกะในทะเลทราย (กิจการ 7:30) โมเสสอยู่บนภูเขาซีนาย 40 วัน 40 คืน (อพยพ 24:18) โมเสสวิงวอนในนามของคนอิสราเอล 40 วัน 40 คืน (เฉลยธรรมบัญญัติ 9:18, 25) กฎหมายกำหนดการลงโทษสูงสุดคือการโบยตีคนคนหนึ่งในการก่ออาชญากรรมกำหนดไว้ที่ 40 ครั้ง (เฉลยธรรมบัญญัติ 25:3) คนสอดแนมชาวอิสราเอลใช้เวลา 40 วันในการสอดแนมที่คานาอัน (กันดารวิถี 13:25) ชาวอิสราเอลร่อนเร่อยู่ 40 ปี (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:2-5) ก่อนการปลดปล่อยแซมสัน อิสราเอลรับใช้คนฟีลิสเตียเป็นเวลา 40 ปี (ผู้วินิจฉัย 13:1) โกลิอัทเยาะเย้ยกองทัพของซาอูลเป็นเวลา 40 วันก่อนที่ดาวิดจะมาถึงเพื่อฆ่าเขา (1 ซามูเอล 17:16) เมื่อเอลียาห์หนีจากเยเซเบล เขาเดินทาง 40 วัน 40 คืนไปยังภูเขาโฮเรบ (1 พงศ์กษัตริย์ 19:8)

เลข 40 ยังปรากฏในการพยากรณ์ของเอเสเคียล (4:6, 29:11-13) และของโยนาห์ (3:4)

ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ พระเยซูถูกทดลองเป็นเวลา 40 วัน 40 คืน (มัทธิว 4:2) และเป็นระยะเวลา 40 วันระหว่างการฟื้นคืนพระชนม์และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู (กิจการ 1:3)

ไม่ว่าตัวเลข 40 จะมีความสำคัญหรือไม่นั้นยังมีการโต้แย้งกันอยู่ แน่นอนว่าพระคัมภีร์ดูเหมือนว่าจะใช้ 40 เพื่อให้ความสำคัญกับความจริงฝ่ายจิตวิญญาณ แต่เราต้องชี้ให้เห็นว่าไม่มีที่ใดในพระคัมภีร์ได้กำหนดความหมายพิเศษสำหรับเลข 40

บางคนให้ความสำคัญกับศาสตร์แห่งตัวเลขมากเกินไป พวกเขาพยายามหาความหมายพิเศษที่อยู่เบื้องหลังทุกตัวเลขในพระคัมภีร์ บ่อยครั้งตัวเลขในพระคัมภีร์เป็นเพียงแค่ตัวเลข รวมถึงเลข 40 พระเจ้าไม่ได้เรียกเราให้ค้นหาความหมายของความลับ ข้อความที่มีการซ่อนไว้ หรือรหัสต่างๆ ที่อยู่ในพระคัมภีร์ มีความจริงมากเกินพอในคำธรรมดาๆ ของพระคัมภีร์ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับเราและทำให้เรา “มีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง” (2 ทิโมธี 3:17)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความสำคัญของ “40 วัน” ในพระคัมภีร์คืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries