settings icon
share icon
Întrebare

Ce este ziua Domnului?

Răspuns


Expresia „ziua Domnului” identifică de obicei evenimentele care au loc la sfârșitul istoriei (Isaia 7:18-25) și adesea este asociată cu expresia „ziua aceea”. O cheie pentru înțelegerea acestor expresii este observația că ele întotdeauna identifică o perioadă de timp în care Dumnezeu intervine personal în istorie, direct sau indirect, pentru a îndeplini aspecte specifice ale planului Său.

Majoritatea oamenilor asociază ziua Domnului cu o perioadă de timp sau o zi specială care va avea loc când voia lui Dumnezeu și scopul Său pentru această lume și omenire vor fi împlinite. Unii erudiți cred că ziua Domnului va fi o perioadă mai lungă de timp decât o singură zi – o perioadă de timp când Hristos va domni în lume înainte de a curăța cerurile și pământul, ca pregătire pentru existența veșnică a omenirii. Alți erudiți consideră că ziua Domnului va fi un eveniment instantaneu, când Hristos va reveni pe pământ pentru a-Și răscumpăra credincioșii și pentru a-i trimite pe cei necredincioși în blestemul veșnic.

Expresia „ziua Domnului” este folosită de nouăsprezece ori în Vechiul Testament (Isaia 2:12; 13:6, 9; Ezechiel 13:5, 30:3; Ioel 1:15, 2:1, 11, 31; 3:14; Amos 5:18, 20; Obadia 15; Țefania 1:7, 14; Zaharia 14:1; Maleahi. 4:5) și de trei ori în Noul Testament (Fapte 2:20; 2 Tesaloniceni 2:2; 2 Petru 3:10). De asemenea, se face aluzie la ea în alte pasaje (Apocalipsa 6:17; 16:14).

Pasajele Vechiului Testament care adresează ziua Domnului adesea transmit un sentiment de apropiere, de iminență, de așteptare: „Gemeți! căci ziua Domnului este aproape: ea vine ca o pustiire a Celui Atotputernic!” (Isaia 13:6); „Căci se apropie ziua, se apropie ziua Domnului” (Ezechiel 30:3); „Căci vine ziua Domnului, este aproape!” (Ioel 2:1); „Vin grămezi-grămezi în valea judecății, căci ziua Domnului este aproape, în valea judecății” (Ioel 3:14); „Tăcere înaintea Domnului Dumnezeu! Căci ziua Domnului este aproape” (Țefania 1:7). Acest lucru este pentru că pasajele Vechiului Testament referitoare la ziua Domnului vorbesc adesea atât despre o împlinire apropiată, cât și despre una îndepărtată, cum adesea se întâmplă în Vechiul Testament. Unele pasaje ale Vechiului Testament care se referă la ziua Domnului descriu evenimente de judecată din istorie care au fost împlinite din anumite puncte de vedere (Isaia 13:6-22; Ezechiel 30:2-19; Ioel 1:15, 3:14; Amos 5:18-20; Țefania 1:14-18), în timp ce altele fac referire la judecăți divine care vor avea loc spre sfârșitul veacurilor (Ioel 2:30-32; Zaharia 14:1; Maleahi 4:1, 5).

Noul Testament o numește ziua „mâniei”, ziua „întoarcerii” și „ziua cea mare a Dumnezeului celui Atotputernic” (Apocalipsa 16:14) și se referă la o împlinire viitoare, când mânia lui Dumnezeu este vărsată asupra necredinciosului Israel (Isaia 22; Ieremia 30:1-17; Ioel 1-2; Amos 5; Țefania 1) și asupra lumii necredincioase (Ezechiel 38–39; Zaharia 14). Scripturile ne spun că „ziua Domnului” va veni rapid, asemenea unui hoț noaptea (Țefania 1:14-15; 2 Tesaloniceni 2:2), deci creștinii trebuie să vegheze și să fie pregătiți pentru venirea lui Hristos în orice moment.

Pe lângă faptul că este un timp al judecății, va fi și un timp al mântuirii, când Dumnezeu va elibera rămășița lui Israel, împlinindu-Și promisiunea că „tot Israelul va fi mântuit” (Romani 11:26), iertându-le păcatele și restaurându-și poporul ales în țara promisă lui Avraam (Isaia 10:27; Ieremia 30:19-31, 40; Mica 4; Zaharia 13). Finalitatea zilei Domnului va fi că „mândria omului va fi smerită și trufia oamenilor va fi plecată; numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea” (Isaia 2:17). Împlinirea finală a profețiilor cu privire la ziua Domnului va veni la sfârșitul istoriei, când Dumnezeu, cu putere măreață, va pedepsi răul și Își va împlini promisiunile.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este ziua Domnului?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries