settings icon
share icon
Întrebare

Ce este voia lui Dumnezeu?

Răspuns


Atunci când vorbim despre voia lui Dumnezeu, mulţi oameni văd trei aspecte diferite cu privire la ea în Biblie. Primul aspect e cunoscut ca voia decretivă, suverană sau ascunsă a lui Dumnezeu. Aceasta este voia „supremă” a lui Dumnezeu. Această faţetă a voii lui Dumnezeu vine din recunoaşterea suveranităţii lui Dumnezeu şi din celelalte aspecte ale naturii lui Dumnezeu. Exprimarea voii lui Dumnezeu se concentrează pe faptul că Dumnezeu decretează în mod suveran tot ceea ce se petrece. Cu alte cuvinte, nu are loc nimic care să fie în afara voii suverane a lui Dumnezeu. Acest aspect al voii lui Dumnezeu e văzut în versete cum e Efeseni 1.11, unde învăţăm că Dumnezeu este Cel „care face toate după sfatul voii Sale”, şi Iov 42.2: „Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale.” Aceste fel de a vedea voia lui Dumnezeu se bazează pe faptul că, pentru că Dumnezeu e suveran, voia Lui nu poate fi niciodată zădărnicită. Nu se întâmplă nimic care să scape de sub controlul Lui.

Acest fel de a înţelege voia lui Dumnezeu nu implică faptul că Dumnezeu cauzează toate lucrurile care se întâmplă, ci mai degrabă dovedeşte faptul că fiindcă El e suveran, trebuie cel puţin să permită sau să îngăduie să se petreacă orice lucru. Acest aspect al voii lui Dumnezeu demonstrează faptul că, chiar şi atunci când Dumnezeu permite în mod pasiv să se petreacă anumite lucruri, trebuie să aleagă să le permită, pentru că întotdeauna are puterea şi dreptul să intervină. Dumnezeu poate decide întotdeauna ca fie să permită, fie să oprească acţiunile şi evenimentele din această lume. Prin urmare, când îngăduie să se petreacă lucruri, el le-a „vrut”, în acest sens al cuvântului.

În timp ce voia suverană a lui Dumnezeu este adesea ascunsă de noi până după ce se petrece, este un alt aspect al voii Lui care ne este limpede arătat: voia Lui perceptivă sau revelată. Cum arată şi numele, această faţetă a voii lui Dumnezeu înseamnă că El a ales să reveleze parte din voia Lui în Biblie. Voia perceptivă a lui Dumnezeu este voia declarată a lui Dumnezeu cu privire la ceea ce trebuie sau nu trebuie să facem. De exemplu, datorită voii revelate a lui Dumnezeu, putem şti că voia lui Dumnezeu este să nu furăm, să ne iubim duşmanii, să ne pocăim de păcate, să fim sfinţi după cum şi El este sfânt. Această exprimare a voii lui Dumnezeu este revelată atât în Cuvântul Lui, cât şi în conştiinţa noastră, prin care Dumnezeu a scris Legea Lui morală asupra inimii tuturor oamenilor. Legile lui Dumnezeu, fie găsite în Scriptură, fie în inima noastră, sunt obligatorii pentru noi. Suntem responsabili atunci când nu le ascultăm.

Înţelegerea acestui aspect al voii lui Dumnezeu demonstrează faptul că, în vreme ce avem puterea şi capacitatea de a nu asculta de poruncile lui Dumnezeu, nu avem dreptul să facem acest lucru. Prin urmare, nu există scuză pentru păcatul nostru şi nu putem pretinde că, alegând să păcătuim, pur şi simplu împlinim hotărârea sau voia suverană a lui Dumnezeu. Iuda împlinea voia suverană a lui Dumnezeu prin trădarea lui Cristos, la fel ca romanii care L-au răstignit. Totuşi, acest lucru nu le-a justificat păcatul. Nu au fost mai puţin răi sau trădători şi sunt traşi la socoteală pentru faptul că L-au respins pe Cristos (Fapte 4.27-28). Chiar dacă, în voia Lui suverană, Dumnezeu îngăduie sau permite să se comită păcatul, totuşi suntem responsabili în faţa Lui de acel păcat.

Cel de-al treilea aspect al voii lui Dumnezeu pe care-l vedem în Biblie este voia permisivă sau perfectă a lui Dumnezeu. Acest aspect al voii lui Dumnezeu descrie atitudinea lui Dumnezeu şi defineşte ceea ce Îi este plăcut Lui. De exemplu, cu toate că e clar că Dumnezeu nu Se bucură de moartea păcătosului, e de asemenea clar că El hotărăşte sau ordonă moartea lor. Această exprimare a voii lui Dumnezeu este revelată în multe versete din Scriptură, lucru care indică de ce Se bucură şi de ce nu Se bucură Dumnezeu. De exemplu, în 1 Timotei 2.4 vedem că Dumnezeu „voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului”, şi totuşi ştim că voia suverană a lui Dumnezeu este: „Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi” (Ioan 6.44).

Dacă nu suntem atenţi, putem uşor deveni preocupaţi şi chiar obsedaţi de a găsi „voia” lui Dumnezeu pentru viaţa noastră. Totuşi, dacă voia pe care o căutăm este voia Lui secretă, ascunsă sau decretivă, suntem într-o căutare nebunească. Dumnezeu nu a ales să ne reveleze acel aspect al voii Lui. Ceea ce ar trebui să căutăm să ştim este voia perceptivă sau revelată a lui Dumnezeu. Adevăratul semn al spiritualităţii este atunci când dorim să cunoaştem şi să trăim potrivit cu voia lui Dumnezeu revelată în Scriptură, care poate fi rezumată la „fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt” (1 Petru 1.15-16). Responsabilitatea noastră este să ascultăm voia revelată a lui Dumnezeu şi să nu speculăm cu privire la care ar putea fi voia Lui ascunsă pentru noi. Cu toate că trebuie să fim „conduşi de Duhul Sfânt”, nu trebuie să uităm niciodată faptul că Duhul Sfânt în primul rând ne conduce înspre neprihănire şi înspre a fi asemenea chipului lui Cristos, astfel încât viaţa noastră să Îl glorifice pe Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să trăim viaţa după fiecare cuvânt care iese din gura Lui.

Trăirea potrivit cu voia Lui revelată ar trebui să fie scopul şi ţinta principală a vieţii noastre. Romani 12.1-2 rezumă acest adevăr, fiindcă suntem chemaţi: „Să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” Ca să ştim voia lui Dumnezeu, trebuie să ne adâncim în Cuvântul scris al lui Dumnezeu, umplându-ne mintea cu el şi rugându-ne ca Duhul Sfânt să ne transforme prin înnoirea minţii noastre, astfel încât rezultatul este ceea ce e bun, plăcut şi desăvârşit – voia lui Dumnezeu.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este voia lui Dumnezeu?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries