settings icon
share icon
Întrebare

Care au fost evenimentele-cheie în viața lui Isus Cristos (partea a 3-a)?

Răspuns


În cele ce urmează iată evenimentele-cheie din viața lui Cristos și cărțile din Biblie în care e descris fiecare (Partea a 3-a):

Ultima Cină: (Matei 26.1-30, Marcu 14.12-26, Luca 22.7-38, Ioan 13.1-38) – Această ultimă întâlnire pătrunzătoare cu ucenicii Lui, pe care îi iubea, a început cu o lecție obiect din partea lui Isus. Ucenicii se certaseră cu privire la cine este cel mai mare între ei (Luca 22.24), arătându-și perspectiva evident neevlavioasă. Isus S-a ridicat în tăcere și le-a spălat picioarele, o sarcină în mod normal îndeplinită de cei mai de jos slujitori ai casei. Prin acest simplu act, le-a reamintit că urmașii Lui sunt cei care se slujesc unii pe alții, nu cei care așteaptă să fie slujiți. A continuat să explice faptul că, dacă Mielul lui Dumnezeu nu curăță păcatele unei persoane, acea persoană nu va fi niciodată curată: „Dacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.” (Ioan 13.8) În timpul Ultimei Cine, Isus l-a arătat, de asemenea, pe trădător, Iuda, care Îl va vinde în mâna autorităților și va duce la îndeplinire arestarea Sa. Ucenicii s-au întristat când Isus a spus că unul dintre ei Îl va trăda și s-au întrebat cine ar putea fi. Au rămas confuzi când Isus a confirmat că este vorba despre Iuda, căruia i-a spus să plece și să împlinească repede ceea ce avea să facă. După ce Iuda a plecat, Isus a instituit noul legământ în sângele Lui și a dat o poruncă nouă, că cei care Îl urmează trebuie să se iubească unii pe alții și să trăiască prin puterea Duhului Sfânt. Ne amintim de darea noului legământ de către Isus de fiecare dată când participăm la rânduiala Cinei, celebrând trupul frânt al lui Cristos și sângele Lui care a curs pentru noi.

Arestarea în Ghetsimani: (Matei 26.36-56, Marcu 14.32-50, Luca 22.39-54, Ioan 18.1-12) – După Ultima Cină, Isus i-a condus pe ucenici în Grădina Ghetsimani, unde au avut loc câteva lucruri. Isus S-a dus la o parte de ei ca să Se roage, cerându-le să vegheze și ei în rugăciune. Dar de câteva ori S-a întors la ei și i-a găsit dormind, biruiți de oboseală și durere la gândul că Îl vor pierde. În timp ce Isus Se ruga, El I-a cerut Tatălui să îndepărteze cupa mâniei pe care urma să o bea atunci când Dumnezeu va dezlănțui asupra Lui pedeapsa pentru păcatele lumii. Dar în toate, Isus S-a supus voii Tatălui Său și a început să Se pregătească pentru moarte, întărit de un înger trimis să-I slujească în ultimele Lui ore. Iuda a sosit cu o mulțime și L-a arătat pe Isus cu un sărut, iar Isus a fost arestat și dus la Caiafa pentru primul dintr-o serie de procese înscenate.

Răstignirea și îngroparea: (Matei 27.27-66, Marcu 15.16-47, Luca 23.26-56, Ioan 19.17-42) – Moartea lui Isus pe cruce a fost culminarea lucrării Lui pe pământ. Este motivul pentru care S-a născut ca om – ca să moară pentru păcatele lumii, astfel încât cei care cred în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică (Ioan 3.16-18). După ce a fost găsit nevinovat de toate acuzațiile aduse împotriva Lui, Isus a fost totuși dat în mâinile romanilor ca să fie răstignit. Evenimentele acelei zile sunt consemnate, printre care cele șapte ultime rostiri ale Sale, batjocorirea și tachinările din partea soldaților și a mulțimii, aruncarea sorților de către soldați pentru hainele Sale și trei ore de întuneric. În momentul în care Isus Și-a dat duhul, a avut loc un cutremur și perdeaua imensă și grea care separa Sfânta Sfintelor de restul Templului s-a rupt de sus în jos, semnificând că accesul la Dumnezeu era acum deschis tuturor celor care credeau în Isus. Trupul lui Isus a fost coborât de pe cruce, pus într-un mormânt împrumutat și lăsat până după Sabat.

Învierea: (Matei 28.1-10, Marcu 16.1-11, Luca 24.1-12, Ioan 20.1-10). Biblia nu consemnează atât de mult despre înviere în sine, cât vorbește despre mormântul gol și vestea că Isus a înviat. De asemenea, vorbește despre arătarea Lui înaintea multora. Descoperim că Isus a înviat din morți atunci când femeile au venit la mormântul în care a fost pus ca să-I pregătească trupul pentru înmormântare. Evangheliile oferă fiecare diverse detalii cu privire la întâmplare. Pe scurt, mormântul era gol, femeile derutate, și îngeri le-au anunțat că Isus înviase. Isus li S-a arătat. Petru și Ioan au verificat și ei că mormântul era gol, și Isus li S-a arătat și ucenicilor.

Arătările de după înviere: (Matei 28.1-20, Marcu 16.1-20, Luca 24.1-53, Ioan 20.1-21-21.25, Faptele Apostolilor 1.3, 1 Corinteni 15.6) – În timpul celor patruzeci de zile dintre răstignirea și înălțarea Sa, Isus S-a arătat de câteva ori la 500 dintre ucenicii Lui și altora. Mai întâi li S-a arătat femeilor, lângă mormânt, care veniseră să-I pregătească trupul pentru îngropare, apoi Mariei Magdalena, căreia i-a spus că nu Se suise încă la Tatăl. Isus S-a arătat din nou la doi ucenici, pe drum spre Emaus, și, în timp ce a mâncat și a vorbit cu ei, L-au recunoscut. Cei doi bărbați s-au întors la Ierusalim, i-au găsit pe ucenici și au mărturisit despre întâlnirea lor cu Isus. El a trecut prin pereți și a apărut în fața ucenicilor în Ierusalim, unde i-a dat dovezi lui „Toma necredinciosul”, și apoi li S-a arătat din nou în Galileea, unde au văzut un alt miracol. Deși pescuiseră toată noaptea și nu prinseseră nimic, Isus le-a spus să arunce mrejele încă o dată, și acestea s-au umplut de pești. Isus a gătit micul dejun pentru ei și i-a învățat multe adevăruri importante. Lui Petru i s-a spus să pască oile Domnului și i s-a spus felul de moarte pe care îl va îndura. Acum a venit și momentul să primească Marea Însărcinare.

Înălțarea: (Marcu 16.19-20, Luca 24.50-53, Faptele Apostolilor 1.9-12) – Ultimul lucru împlinit de Isus pe pământ a fost înălțarea Sa la cer din fața ucenicilor. A fost luat într-un nor care L-a ascuns de ochii lor, dar au venit doi îngeri care le-au spus că Se va întoarce într-o zi într-un mod similar. Acum, Isus șade la dreapta Tatălui în cer. Faptul că șade înseamnă că lucrarea Lui s-a încheiat, așa cum a afirmat înainte să moară pe cruce, când a spus: „S-a isprăvit!” Nu mai este nimic de făcut pentru asigurarea mântuirii pentru cei care cred în El. Viața Lui pe pământ s-a încheiat, prețul a fost plătit, victoria a fost câștigată și moartea a fost înfrântă. Aleluia!

„Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris.” (Ioan 21.25)

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care au fost evenimentele-cheie în viața lui Isus Cristos (partea a 3-a)?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries