settings icon
share icon
Întrebare

Care au fost evenimentele-cheie în viața lui Isus Cristos (partea a 2-a)?

Răspuns


În cele ce urmează iată evenimentele-cheie din viața lui Cristos și cărțile din Biblie în care e descris fiecare (Partea a 2-a):

Hrănirea celor 5.000: (Matei 14.15-21, Marcu 6.34-44, Luca 9.12-17, Ioan 6.5-13) – Din cinci pâinici și doi pești, Isus a creat suficientă mâncare încât să hrănească mai mult de 5.000 de oameni. Evangheliile ne spun că erau prezenți 5.000 de bărbați, dar Matei adaugă că erau acolo și femei și copii. Se estimează că mulțimea era până la 20.000 de oameni. Însă Dumnezeul nostru e un Dumnezeu al purtării de grijă din abundență și puținul e mult în mâinile Domnului. Învățăm o lecție pătrunzătoare văzând că, înainte să înmulțească pâinile și peștii, Isus i-a ordonat mulțimii să se așeze. Aceasta e o imagine minunată a puterii lui Dumnezeu de a îndeplini ceea ce nu putem, în timp ce ne odihnim în El. Oamenii nu puteau face nimic pentru a se hrăni ei înșiși; numai El putea face asta. Ei aveau numai o cantitate neînsemnată, dar în mâinile lui Dumnezeu, aceasta a devenit un ospăț care a fost nu doar suficient, ci din abundență.

Schimbarea la față: (Matei 17.1-8, Marcu 9.2-8, Luca 9.26-36) – Acest eveniment e numit „Schimbarea la față”, însemnând „o schimbare în formă”, fiindcă Isus S-a schimbat înaintea ochilor lui Petru, Iacov și Ioan într-o reflectare a adevăratei Lui naturi. Gloria Lui divină a radiat din El, schimbându-I fața și îmbrăcămintea în așa fel încât scriitorii Evangheliilor cu greu au reușit să găsească cuvinte pentru a o relata. La fel cum apostolul Ioan a folosit multe metafore pentru a descrie ceea ce a văzut în vedeniile Apocalipsei, la fel și Matei, Marcu și Luca au trebuit să recurgă la imagini precum „strălucire”, „soare” și „lumină” pentru a descrie înfățișarea lui Isus. Într-adevăr a fost nepământesc. Apariția lui Moise și a lui Ilie ca să converseze cu Isus ne arată două lucruri. În primul rând, cei doi oameni reprezintă Legea și Profeții, care au prevestit venirea lui Isus și moartea Lui. În al doilea rând, faptul că au vorbit despre moartea lui care urma în Ierusalim (Luca 9.31) arată cunoașterea lor mai dinainte referitoare la aceste evenimente și planul suveran al lui Dumnezeu care se desfășura după cum era rânduit. Dumnezeu a vorbit din cer și le-a poruncit ucenicilor „De El să ascultați!”, afirmând astfel că Isus, nu Moise și Ilie, avea acum puterea și autoritatea de a le porunci.

Învierea lui Lazăr: (Ioan 11.1-44) – Lazăr, fratele Mariei și al Martei din Betania, era un prieten personal al lui Isus, de aceea familia a trimis după El atunci când Lazăr era bolnav. Isus a amânat câteva zile înainte să meargă la Betania, știind că până atunci Lazăr va fi mort de suficient timp încât să fie dovedită această manifestare extraordinară a puterii divine. Numai Dumnezeu are putere peste viață și moarte, și înviindu-l pe Lazăr din morți, Isus Își reitera autoritatea de Dumnezeu și supremația Lui asupra morții. Prin acest eveniment, Fiul lui Dumneeu urma să fie glorificat într-o manieră de neconfundat. Cum a fost și în cazul multor alte miracole și evenimente, unul dintre scopuri a fost ca ucenicii – și noi – „să credem” (Ioan 20.31). Isus este cine a spus că este, și acest miracol, cel mai uimitor dintre miracolele Lui, certifică acest fapt. Isus i-a spus Martei: „Eu sunt Învierea și Viața” (Ioan 11.25) și a întrebat-o dacă crede ceea ce spune El. Aceasta e temelia pentru viața de creștin. Credem că Isus este chiar puterea învierii, și ne încredem în El că ne va da viața veșnică prin acea putere. Suntem îngropați împreună cu El și înviați prin autoritatea Lui asupra morții. Numai prin puterea Lui putem fi cu adevărat salvați.

Intrarea triumfală: (Matei 21.1-11, 14-17, Marcu 11.1-11, Luca 19.29-44, Ioan 12.12-19) – Intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim în săptămâna dinaintea răstignirii Lui este baza a ceea ce este cunoscut ca fiind Duminica Floriilor. Mulțimile care L-au întâmpinat au pus ramuri de palmieri pe drum pentru El, dar închinarea lor înaintea Lui a fost de scurtă durată. În numai câteva zile, aceleași mulțimi vor cere moartea Lui, strigând: „Răstignește-L! Răstignește-L!” (Luca 23.20-21) Însă pe când intra în Ierusalim călare pe mânzului unei măgărițe – semnificând umilirea și starea Lui smerită – a primit adorarea mulțimii și recunoașterea din partea lor a afirmațiilor Lui mesianice. Chiar și copilașii L-au întâmpinat, demonstrând că știau ceea ce conducătorii evrei nu înțelegeau, că Isus era Mesia. Intrarea lui Isus în Ierusalim a împlinit profeția vechi-testamentară din Zaharia, care e repetată în Ioan 12.15: „Iată că Împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe.”

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care au fost evenimentele-cheie în viața lui Isus Cristos (partea a 2-a)?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries