settings icon
share icon
Întrebare

Ce lucruri din lumea aceasta au valoare eternă adevărată?

Răspuns


E de la sine înțeles că singurele lucruri cu valoare eternă din lumea aceasta sunt cele veșnice. Viața în lumea aceasta e temporară, nu veșnică, și, prin urmare, singura parte din viață care are valoare eternă e cea care durează veșnic. În mod clar, cel mai important lucru în lumea aceasta care are valoare eternă reală este a avea o relație cu Isus Cristos, având în vedere că darul fără plată al vieții veșnice vine numai prin El la toți cei care cred (Ioan 3.16). Așa cum a spus Isus: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14.6) Toți vor trăi într-un anume loc pentru toată veșnicia, creștini și necreștini deopotrivă. Și singurul destin veșnic în afara celui din cer, împreună cu Cristos, este cel care le aduce pedeapsă veșnică celor care Îl resping (Matei 25.46).

Referitor la abundența lucrurilor materiale pe care lumea aceasta le oferă, pe care mulți oameni le caută cu stăruință, Isus ne-a învățat să nu ne strângem comori pământești care pot fi distruse sau furate (Matei 6.19-20). La urma urmei, nu am adus nimic în lumea aceasta și nu putem lua cu noi nimic din ea. Totuși valorile noastre creștine de căpătâi adesea sunt trecute cu vederea în căutarea sârguincioasă după succes și confort material, și în mijlocul acestor căutări pământești, uităm adesea de Dumnezeu. Moise abordează această problemă cu 3.500 de ani în urmă, în vremea în care poporul lui se pregătea să intre în Țara Promisă. I-a avertizat să nu uite de Dumnezeu, fiindcă știa că odată ce „vor zidi și vor locui în case frumoase”, inima lor se va umfla de mândrie și vor uita de El (Deuteronomul 8.12-14). Cu siguranță nu există valoare eternă în trăirea vieții pentru noi înșine, urmărind să obținem de la viață tot ceea ce putem, așa cum ne-ar face să credem sistemul lumii.

Totuși poate exista o valoare eternă semnificativă în ceea ce facem cu viața noastră în timpul deosebit de scurt pe care îl petrecem aici pe pământ. Deși Scriptura arată clar că faptele noastre bune pământești nu ne vor mântui și nici nu ne vor păstra mântuirea (Efeseni 2.8-9), e la fel de clar că vom fi răsplătiți etern potrivit cu ceea ce am făcut când ne-am aflat aici pe pământ. Așa cum a spus Cristos Însuși: „Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi, şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.” (Matei 16.27) Într-adevăr, creștinii sunt „lucrarea Lui [Dumnezeu] și am fost zidiți în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele” (Efeseni 2.10, sublinierea adăugată). Aceste „fapte bune” țin de a-L sluji pe Dumnezeu cât de bine putem cu ceea ce ne-a dat și în dependență totală de El.

Apostolul Pavel discută despre calitatea faptelor care pot aduce răsplătiri eterne. Comparându-i pe creștini cu „constructorii” și calitatea faptelor noastre cu materialele de construcție, Pavel ne informează că materialele bune care trec de testul focului lui Dumnezeu și au valoare eternă sunt „aurul, argintul și pietrele prețioase”, în timp ce folosirea materialelor inferioare, „lemn, fân, paie”, pentru a clădi pe temelia care este Cristos nu are nicio valoare eternă și nu va fi răsplătită (1 Corinteni 3.11-13).

Sunt multe moduri în care slujirea pe care o facem Domnului ne va aduce răsplătiri. În primul rând trebuie să recunoaștem că fiecare credincios adevărat a fost pus deoparte de către Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Când am primit darul mântuirii din partea lui Dumnezeu, ne-au fost date anumite daruri spirituale (1 Corinteni 12.7, 11). Și dacă credem că darurile noastre nu au mare importanță, trebuie să ne amintim că, așa cum i-a spus Pavel Bisericii din Corint, Trupul lui Cristos e alcătuit din multe părți (1 Corinteni 12.14). Și „Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare așa cum a voit El ... [și] mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință” (1 Corinteni 12.18, 22, sublinierea adăugată). Dacă îți exerciți darurile spirituale, joci un rol semnificativ în Trupul lui Cristos și faci ceea ce are valoare eternă.

Fiecare membru al Trupului lui Cristos poate aduce contribuții semnificative atunci când căutăm cu umilință să edificăm Trupul și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Într-adevăr, fiecare lucru mic poate adăuga la frumosul mozaic pe care îl poate face Dumnezeu atunci când fiecare dintre noi își face partea. Amintește-ți că pe pământ Cristos nu are alt trup în afară de al nostru, nu are alte mâini în afară de ale noastre și nici picioare decât ale noastre. Darurile spirituale sunt calea pe care Dumnezeu administrează harul Său pentru alții. Când ne arătăm dragostea pentru Dumnezeu prin ascultarea de poruncile Lui, când perseverăm în credință în ciuda opoziției și persecuției, când în Numele Lui manifestăm îndurare față de cel sărac și cel bolnav și cel mai puțin favorizat și când ajutăm la ușurarea durerii și suferinței din jurul nostru, atunci într-adevăr construim cu „aur, argint și pietre prețioase”, care au valoare eternă adevărată.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce lucruri din lumea aceasta au valoare eternă adevărată?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries