settings icon
share icon
Întrebare

Ce înseamnă să-L urmezi pe Cristos cu adevărat?

Răspuns


În Evanghelii (Matei, Marcu, Luca și Ioan), porunca lui Isus „urmează-Mă" apare în mod repetat (de ex. în Matei 8.22, 9.9, Marcu 2.14, Luca 5.27, Ioan 1.43). În multe dintre cazuri, Isus îi chema pe cei doisprezece oameni care vor deveni ucenicii Săi (Matei 10.3-4). Însă în alte dăți le vorbea tuturor celor care voiau ceea ce le oferea El (Ioan 3.16, Marcu 8.34).

În Matei 10.34-39, Isus a afirmat în mod clar ce înseamnă să-L urmezi. El a spus: „Să nu credeți că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa. Şi omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după Mine nu este vrednic de Mine. Cine își va păstra viața o va pierde și cine își va pierde viața pentru Mine o va câștiga."

Ideea că Isus aduce o „sabie" și că îi întoarce pe membrii familiilor unii împotriva altora poate că pare dură după cuvinte precum „oricine crede în El să nu piară" (Ioan 3.16). Însă Isus nu a îndulcit niciodată adevărul, și adevărul e că urmarea Lui duce la alegeri dificile. Uneori întoarcerea înapoi poate părea foarte de dorit. Când învățătura lui Isus a trecut de la Fericiri (Matei 5.3-11) la crucea care avea să urmeze, mulți dintre cei care L-au urmat s-au întors înapoi (Ioan 6.66). Chiar și ucenicii au hotărât că urmarea lui Isus era prea dificilă, în noaptea în care a fost arestat. Toți L-au părăsit (Matei 26.56, Marcu 14.50). În acea noapte, urmarea lui Cristos însemna posibil arest și execuție. În loc să-și riște viața, Petru a negat că L-ar cunoaște pe Isus de trei ori (Matei 26.69-75).

A-L urma pe Cristos cu adevărat înseamnă că El a devenit totul pentru noi. Toți urmează ceva: prieteni, cultura populară, familie, dorințe egoiste sau pe Dumnezeu. Putem urma un singur lucru o dată (Matei 6.24). Dumnezeu spune că nu trebuie să avem alți dumnezei în afară de El (Exodul 20.3, Deuteronomul 5.7, Marcu 12.30). A-L urma pe Cristos cu adevărat înseamnă să nu urmăm nimic altceva. Isus a spus în Luca 9.23: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să Mă urmeze." Nu există „ucenic de jumătate". Așa cum au demonstrat ucenicii, nimeni nu-L poate urma pe Cristos prin puterea propriei voințe. Fariseii au fost exemple bune de oameni care încercau să asculte de Dumnezeu prin puterea lor. Efortul lor personal a dus doar la aroganță și distorsionarea întregului scop al Legii lui Dumnezeu (Luca 11.39, Matei 23.24).

Isus le-a dat ucenicilor Săi secretul pentru a-L urma cu credincioșie, însă ei nu și-au dat seama de el în acel moment. El a spus: „Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic." (Ioan 6.63) Și „Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu." (v. 65). Ucenicii umblaseră cu Isus timp de trei ani învățând, observând și participând la minunile pe care le-a făcut. Şi totuși, nu L-au putut urma cu credincioșie prin puterea lor. Aveau nevoie de un Ajutor.

Isus a promis de multe ori că o dată ce Se va înălța la Tatăl, le va trimite un „Ajutor" – pe Duhul Sfânt (Ioan 14.26, 15.26). De altfel, le-a spus că era pentru binele lor că El Se ducea, ca să poată Duhul Sfânt să vină (Ioan 16.7). Duhul Sfânt locuiește în inima uturor credincioșilor (Galateni 2.20, Romani 8.16, Evrei 13.5, Matei 28.20). Isus i-a avertizat pe urmașii Săi să nu înceapă să mărturisească despre El „până [nu vor] fi îmbrăcați cu putere de sus" (Luca 24.49, Fapte 1.4) Când Duhul Sfânt a venit peste acei întâi credincioși la Cincizecime, dintr-odată au avut toată puterea de care aveau nevoie ca să-L urmeze pe Cristos, chiar până la moarte dacă era nevoie (Fapte 2.1-4, 4.31, 7.59-60).

A-L urma pe Isus înseamnă să ne străduim să fim ca El. El întotdeauna L-a ascultat pe Tatăl Său, astfel că și noi asta ne străduim să facem (Ioan 8.29, 15.10). Să-L urmăm pe Cristos cu adevărat înseamnă să-L facem pe El Șeful. Asta înseamnă să-L facem pe Isus Domnul vieții noastre (Romani 10.9, 1 Corinteni 12.3, 2 Corinteni 4.5). Toate deciziile și visurile sunt filtrate prin Cuvântul Lui, cu scopul de a-L glorifica în toate (1 Corinteni 10.31). Nu suntem mântuiți prin lucrurile pe care le facem pentru Cristos (Efeseni 2.8-9), ci prin ceea ce a făcut El pentru noi. Din pricina harului Său, dorim să-I fim plăcuți în toate lucrurile. Acest lucru e realizat în întregime atunci când Îi permitem Duhului Sfânt să aibă control deplin în toate domeniile vieții noastre (Efeseni 5.18). El ne lămurește Scriptura (1 Corinteni 2.14), ne împuternicește cu daruri spirituale (1 Corinteni 12.4-11), ne mângâie (Ioan 14.16) și ne călăuzește (Ioan 14.26). Să-L urmăm pe Cristos înseamnă să punem în aplicare adevărurile pe care le învățăm din Cuvântul Lui și să trăim ca și când Isus ar umbla în persoană alături de noi.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce înseamnă să-L urmezi pe Cristos cu adevărat?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries