settings icon
share icon
Întrebare

Ce este trinitatea nesfântă din vremurile sfârșitului?

Răspuns


O tactică obișnuită de-a lui Satan este de a imita sau de a contraface lucrurile lui Dumnezeu, pentru a părea că este asemenea lui Dumnezeu. Ceea ce e în mod obișnuit numită „trinitatea nesfântă”, descrisă în Apocalipsa 12 și 13, e un exemplu principal. Sfânta Treime e compusă din Dumnezeu Tatăl, Fiul (Isus Cristos) și Duhul Sfânt. Trinitatea nesfântă e compusă din Satan, Anticristul și prorocul mincinos. În timp ce Sfânta Treime e caracterizată de adevăr, dragoste și bunătate infinite, trinitatea nesfântă portretizează trăsături diametral opuse de înșelăciune, ură și rău pur.

Apocalipsa 12 și 13 conține pasaje profetice care descriu câteva dintre evenimentele și personajele principale implicate în cea de-a doua jumătate a Necazului de șapte ani. În Apocalipsa 12.3, Satan e descris ca un „balaur roșu, cu șapte capete, zece coarne și șapte cununi împărătești pe capete”. Culoarea roșu indică personalitatea malițioasă și ucigașă. Cele șapte capete simbolizează șapte împărății dedate la rău pe care Satan le-a folosit de-a lungul istoriei în încercarea de a opri înaintarea planului lui Dumnezeu. Cinci dintre împărății au fost deja și au trecut până în momentul în care Ioan a scris această profeție – Egipt, Asiria, Babilon, Medo-Persia și Grecia. O împărăție era la putere în zilele lui Ioan – Roma. Și împărăția finală va fi cea a Anticristului. Cele șapte cununi reprezintă domnia universală și cele zece coarne reprezintă împărțirea în zece a împărăției Anticristului, așa cum e indicat și de cele zece degete de la picioare în chipul din visul lui Nebucadnețar (Daniel 2.41-43) și de cele zece coarne ale fiarei „înspăimântătoare” din Daniel 7.7, 24.

Apocalipsa 12 menționează multe date importante despre Satan, pe lângă natura lui de felul balaurului. În primul rând, descrierea figurativă a unei a „treia parte din stele” care sunt trase din cer indică faptul că o treime dintre îngeri au fost aruncați din cer în timpul rebeliunii lui Satan (Apocalipsa 12.4, cf. Isaia 14.12-14 și Ezechiel 28.12-18). La un moment dat în timpul Necazului celui mare, arhanghelul Mihail și o oaste de îngeri sfinți vor purta bătălie cu Satan și demonii lui în locurile cerești și lui Satan i se va interzice accesul în cer pentru totdeauna (Apocalipsa 12.7-9). În încercarea lui de a împiedica aducerea la îndeplinire a Împărăției lui Dumnezeu de pe pământ, Satan va încerca din nou să-i anihileze pe evrei, dar Dumnezeu va proteja în mod supranatural o rămășiță undeva în afara Israelului în timpul ultimelor 42 de luni (trei ani și jumătate) ale Necazului celui mare (Apocalipsa 12.6, 13-17, Matei 24.15-21).

Cel de-al doilea membru din trinitatea nesfântă este Fiara – sau Anticristul – descris în Apocalipsa 13 și Daniel 7. În vedenia lui Ioan, fiara se ridică din mare, lucru pe care Biblia îl folosește de obicei cu referire la națiunile neamurilor. El e descris ca având șapte capete și zece coarne – la fel ca balaurul –, indicând legătura lui cu Satan. Cele zece coarne reprezintă cele zece scaune de domnie din guvernul mondial care îi vor da putere Anticristului (cf. Daniel 7.7, 24). Acest guvern mondial unic va fi o pervertire blasfematoare, însetată de sânge și avidă după putere a Împărăției lui Cristos care urmează să vină.

Apocalipsa 13.3, 12 și 14 arată faptul că Anticrist va fi rănit de moarte la aproape jumătatea Necazului celui mare, dar Satan va vindeca în mod miraculos rana sa. După acest miracol înșelător, lumea va fi cu totul fermecată de Anticrist și se vor închina atât lui, cât și lui Satan (Apocalipsa 13.4-5). Anticristul va deveni îndrăzneț și, renunțând la pretenția de a fi un domnitor al păcii, va rupe tratatul său cu evreii, Îl va huli în mod deschis pe Dumnezeu, îi va ataca pe sfinți și va profana Templul rezidit al evreilor (Daniel 9.27, Apocalipsa 13.4-7, Matei 24.15).

Cel din urmă personaj din trinitatea nesfântă este prorocul mincinos, descris în Apocalipsa 13.11-18. Această a doua fiară se ridică din pământ, indicând posibil faptul că va fi un evreu apostat din Israel. Ioan îl vede ca pe un miel cu coarne și cu vocea unui balaur (versetul 11). Deși se va da ca fiind o persoană blândă, umilă și binevoitoare, coarnele indică puterea lui. Și vorbirea lui e de la Cel rău. Prorocul mincinos va vorbi convingător și amăgitor, pentru a-i îndepărta pe oameni de Dumnezeu și pentru a promova închinarea la Anticrist și Satan (Apocalipsa 13.11-12). Prorocul mincinos va fi capabil să înfăptuiască semne mari și minuni, inclusiv să coboare foc din cer (Apocalipsa 13.13). El va înălța o icoană a Anticristului, va da viață acelei icoane și va cere închinare în fața icoanei din partea tuturor oamenilor (Apocalipsa 13.14-15). Icoana fiarei, cu putere primită de la prorocul mincinos, va face „să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei” (versetul 15).

Prorocul mincinos va obliga, de asemenea, pe fiecare persoană să primească un semn se un anumit fel, pentru a-și arăta devotamentul față de Anticrist. Cei care vor primi semnul îl vor recunoaște pe Anticrist ca fiind dumnezeu și se vor supune agendei lui. Acceptarea semnului va fi necesară pentru a putea participa în comerț în economia lumii. Scriptura spune că primirea semnului fiarei îl va consemna pe acel om pentru moartea veșnică (Apocalipsa 14.9-10). Sfinții din timpul Necazului celui mare vor refuza semnul și, în consecință, vor fi persecutați.

Satan e anti-Dumnezeu, fiara e anti-Cristos și prorocul mincinos e anti-Duhul Sfânt. Această trinitate nesfântă îi va persecuta pe credincioși și îi va înșela pe mulți alți oameni. însă Împărăția lui Dumnezeu va birui. Daniel 7.21-22 afirmă: „Am văzut, de asemenea, cum cornul acesta [Anticrist] a făcut război sfinților și i-a biruit, până când a venit Cel Îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților Celui Preaînalt, și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția.”

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este trinitatea nesfântă din vremurile sfârșitului?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries