settings icon
share icon
Întrebare

Cum să-mi trăiesc viața pentru Dumnezeu?

Răspuns


Dumnezeu ne-a dat instrucțiuni foarte clare în Cuvântul Lui pentru cum trebuie să trăim pentru El. Acestea includ porunca să ne iubim unii pe alții (Ioan 13.34-35), chemarea de a-L urma, cu costul de a renunța la propriile noastre dorințe (Matei 16.24) îndemnul să avem grijă de cei săraci și în nevoi (Iacov 1.27) și avertizarea să nu alunecăm în comportamente păcătoase, ca aceia care nu-L cunosc pe Dumnezeu (1 Tesaloniceni 5.6-8). Domnul Isus a rezumat ce înseamnă o viață trăită pentru Dumnezeu atunci când un învățător al Legii L-a întrebat care este cea mai mare dintre porunci. Isus a răspuns. „Cea dintâi este aceasta: «Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este un singur Domn» și «Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta.» Iată porunca dintâi. Iar a doua este următoarea: «Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.» Nu este altă poruncă mai mare decât acestea." (Marcu 12.29-31)

Rugăciunea lui Isus de dinaintea răstignirii Lui lămurește, de asemenea, acest scop. Referindu-Se la credincioși, El S-a rugat: „Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și Noi suntem una – Eu în ei și Tu în Mine –, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis și că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine. Tată, vreau ca, acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine și aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că Tu M-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău și li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei și Eu să fiu în ei." (Ioan 17.22-26) Domnul Isus dorește relația cu noi.

Catehismul Scurt de la Westminster spune: „Scopul suprem al omului este să-L glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de El pentru totdeauna." O viață trăită pentru Dumnezeu Îl glorifică pe Dumnezeu. Îl urmăm pe Dumnezeu cu toată ființa – inimă, suflet, mine și putere. Rămânem în Cristos (Ioan 15.4, 8) și, prin urmare, acționăm ca El iubindu-i pe alții. Făcând acest lucru, aducem glorie Numelui Lui și, de asemenea, ne bucurăm de relația pentru care am fost la început creați.

Cei care doresc să trăiască pentru Dumnezeu trebuie să-L caute în Cuvântul Lui. Trebuie să căutăm călăuzirea Duhului Sfânt, ca să aplicăm cuvântul la viața noastră. Să trăim pentru Dumnezeu înseamnă să renunțăm la noi înșine și să dorim voia lui Dumnezeu mai presus de orice. Pe măsură ce ne apropiem de Dumnezeu și ajungem să-L cunoaștem și mai mult, dorințele Lui vor deveni în mod și mai natural ale noastre. Cum a spus Isus: „Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele." (Ioan 14.15)

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cum să-mi trăiesc viața pentru Dumnezeu?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries