settings icon
share icon
Întrebare

E adevărat că totul se întâmplă dintr-un motiv?

Răspuns


Se întâmplă totul dintr-un motiv? Răspunsul scurt este „da”; pentru că Dumnezeu e suveran, nu există lucruri care să se întâmple aleator sau necontrolat. Scopul lui Dumnezeu poate fi ascuns de noi, dar putem fi siguri că fiecare eveniment are în spatele lui un motiv.

A existat un motiv pentru orbirea omului din Ioan 9, deși ucenicii l-au interpretat greșit (Ioan 9.1-3). A existat motiv pentru felul rău în care a fost tratat Iosif, cu toate că scopul pe care l-au avut frații lui în ceea ce i-au făcut a fost foarte diferit de scopul pentru care Dumnezeu a permis acest lucru (Genesa 50.20). A fost un motiv și pentru moartea lui Isus – autoritățile din Ierusalim au avut motivele lor, bazate pe intenții rele, iar Dumnezeu le-a avut pe ale Sale, bazate pe neprihănire. Suveranitatea lui Dumnezeu se extinde până și la cele mai umile creaturi: „Niciuna din ele [vrabie] nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru.” (Matei 10.29)

Câțiva factori ne ajută să cunoaștem că toate lucrurile se întâmplă cu un motiv: legea cauză și efect, doctrina păcatului original și providența lui Dumnezeu. Toate acestea demonstrează că totul se întâmplă cu un motiv, nu doar din întâmplare sau șansă aleatorie.

În primul rând, este vorba despre legea naturală cauză-efect, cunoscută și ca legea semănatului și seceratului. Pavel spune: „Nu vă înșelați: «Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.» Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică.” (Galateni 6.7-8) Aceasta înseamnă că fiecare acțiune pe care o întreprindem sau fiecare cuvânt pe care îl rostim sunt urmate de rezultate inevitabile (Coloseni 3.23-25). Poate cineva se întreabă „De ce sunt în închisoare? Există vreun motiv pentru aceasta?” Și răspunsul poate fi: „Pentru că ai jefuit casa vecinului tău și ai fost prins.” Aceasta înseamnă cauza și efectul.

Tot ceea ce facem e fie o investiție în firea pământească, fie o investiție în duh. Vom culege ceea ce am semănat și vom culege proporțional cu felul în care am semănat. „Să știți: cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera.” (2 Corinteni 9.6) Credinciosul care umblă în Duhul și „seamănă” în Duhul va culege o recoltă spirituală. Dacă această semănare a fost din belșug, recolta va fi îmbelșugată, dacă nu în viața aceasta, cu siguranță în cea care va veni. În sens invers, cine „seamănă” în firea pământească va culege un trai fără binecuvântarea deplină a lui Dumnezeu atât în viața aceasta, cât și în viața care vine (Ieremia 18.10, 2 Petru 2.10-11).

Motivul pentru care se petrec anumite lucruri poate fi atribuit păcatului original din Grădina Edenului. Biblia arată clar că lumea se află sub blestem (Genesa 3.17), care are ca rezultat infirmități, boli, dezastre naturale și moarte. Toate aceste lucruri, deși se află sub controlul suprem al lui Dumnezeu, sunt uneori folosite de Satan pentru a le face oamenilor viața mizerabilă (vezi Iov 1-2, Luca 9.37-42, 13.16). Poate cineva se întreabă: „De ce m-am îmbolnăvit de această boală? Există vreun motiv?” Și răspunsul poate fi unul sau mai multe dintre următoarele: 1) Pentru că trăiești într-o lume căzută și suntem cu toții supuși bolilor”; 2) „Pentru că Dumnezeu te încearcă și îți întărește credința”; sau 3) „Pentru că, în dragostea Lui, Dumnezeu te disciplinează potrivit cu Evrei 12.7-13 și 1 Corinteni 11.29-30”.

Apoi avem ceea ce se cheamă providența lui Dumnezeu. Doctrina providenței afirmă că Dumnezeu lucrează în liniște și invizibil prin lumea naturală, pentru a cârmui evenimentele. În providența Lui, Dumnezeu Își duce la îndeplinire scopurile prin procese naturale din universul fizic și social. Fiecărui efect îi poate fi atribuită o cauză naturală și nu există indicii de miraculos. Cel mai bun mod în care un om poate explica motivul pentru care se întâmplă lucrurile în cursul natural al evenimentelor este să facă referire la „coincidență”.

Credincioșii proclamă că Dumnezeu aranjează coincidențele. Necredinciosul ia în derâdere astfel de idei fiindcă în opinia lui cauzele naturale pot explica pe de-a-ntregul fiecare eveniment, fără referire la Dumnezeu. Totuși, urmașii lui Cristos pot fi pe deplin siguri de acest profund adevăr: „Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.” (Romani 8.28)

Cartea Estera prezintă providența divină la lucru. Alungarea împărătesei Vasti, alegerea Esterei, complotul asasinilor, mândria lui Haman, curajul lui Mardoheu, nesomnul regelui, setea de sânge a lui Zereș și citirea Cronicilor – totul din carte se petrece pentru a duce la eliberarea poporului lui Dumnezeu. Deși Dumnezeu nu e menționat cu Numele în cartea Estera, providența Lui, care lucrează prin „coincidențe”, e complet vizibilă.

Dumnezeu e întotdeauna la lucru în viața poporului Lui, și în bunătatea Lui îl va duce la un final bun (vezi Filipeni 1.6). Evenimentele care definesc viața noastră nu sunt pur și simplu produsul cauzelor naturale și ale șansei aleatorii. Ele sunt rânduite de Dumnezeu și sunt menite să fie spre binele nostru. Adesea nu reușim să vedem îndrumarea ascunsă sau protecția Lui Dumnezeu în desfășurarea evenimentelor din viața noastră. Dar când ne uităm în urmă la evenimente, putem vedea mâna Lui mai clar, chiar în vremurile de tragedie.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

E adevărat că totul se întâmplă dintr-un motiv?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries