settings icon
share icon
Întrebare

Care sunt diversele tipuri de îngeri?

Răspuns


Îngerii se împart în două categorii: îngerii „necăzuți” și îngerii căzuți. Îngerii necăzuți sunt cei care au rămas sfinți de-a lungul existenței lor și, prin urmare, sunt numiți „sfinții îngeri”. În Scriptură, în general când sunt menționați îngerii, se are în vedere categoria sfinților îngeri. Prin contrast, îngerii căzuți sunt cei care nu și-au păstrat sfințenia.

Sfinții îngeri se împart în categorii speciale, și unii dintre ei sunt numiți și menționați. Arhanghelul Mihail e cel mai probabil căpetenia tuturor sfinților îngeri, și numele lui înseamnă „cine se aseamănă cu Dumnezeu?” (Daniel 10.21, 12.1, 1 Tesaloniceni 4.16, Iuda 1.9, Apocalipsa 12.7-10). Gabriel este unul dintre principalii mesageri ai lui Dumnezeu, numele lui înseamnă „eroul lui Dumnezeu” și i s-au încredințat mesaje importante, cum sunt cele transmise lui Daniel (Daniel 8.16, 9.21), lui Zaharia (Luca 1.18-19) și Mariei (Luca 1.26-38).

Majoritatea sfinților îngeri nu sunt pomeniți cu numele în Biblie, dar sunt descriși ca fiind „îngerii aleși” (1 Timotei 5.21). Expresiile „stăpâniri” și „puteri” par să fie folosite referitor la toți îngerii, fie că căzuți, fie sfinți (Luca 21.26, Romani 8.38, Efeseni 1.21, 3.10, Coloseni 1.16, 2.10, 15, 1 Petru 3.22). Unii îngeri sunt identificați ca „heruvimi”, care sunt creaturi vii care apără sfințenia lui Dumnezeu de orice întinăciune a păcatului (Genesa 3.24, Exodul 25.18, 20). „Serafimii” sunt o altă categorie de îngeri, menționați o singură dată în Scriptură, în Isaia 6.2-7, și sunt descriși ca având trei perechi de aripi. Se pare că ei au funcția de a-L lăuda pe Dumnezeu, de a fi mesagerii lui Dumnezeu pe pământ și sunt preocupați în mod aparte de sfințenia lui Dumnezeu. Majoritatea referirilor la sfinții îngeri în Scriptură au legătură cu lucrările lor, care sunt vaste. Sfinții îngeri au fost prezenți la creație, la darea Legii, la nașterea lui Cristos, la învierea Lui, la înălțare și vor fi prezenți la răpirea Bisericii și la a doua venire a lui Cristos.

În contrast izbitor cu compania sfinților îngeri, îngerii căzuți sunt și ei nenumărați, cu toate că considerabil mai puțini decât sfinții îngeri, și sunt descriși ca fiind căzuți din staulul lor de la început. Conduși de Satan, care a fost la început un înger sfânt, îngerii căzuți au dezertat, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și au devenit păcătoși în natura și în lucrarea lor. Îngerii căzuți au fost împărțiți în două categorii: cei care sunt liberi și cei care sunt legați. Dintre îngerii căzuți, numai Satan e menționat aparte în Biblie. Când Satan a căzut (Ioan 8.44, Luca 10.18), a atras după el o treime dintre îngeri. Dintre aceștia, unii sunt păstrați în lanțuri în așteptarea judecății (1 Corinteni 6.3, 2 Petru 2.4, Iuda 1.6), iar restul sunt liberi și sunt demonii, sau dracii, la care se face referire în tot Noul Testament (Marcu 5.9, Luca 8.30, 1 Timotei 4.1). Ei sunt slujitorii lui Satan în toate acțiunile lui și îi împărtășesc condamnarea (Matei 25.41, Apocalipsa 20.10).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care sunt diversele tipuri de îngeri?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries