settings icon
share icon
Întrebare

Care este teoria leșinului? A supraviețuit Isus crucificării?

Răspuns


Teoria leșinului este concepția că Isus nu a murit cu adevărat la răstignire, ci a fost pur și simplu inconștient când a fost pus în mormânt, iar acolo S-a reanimat. În consecință, aparițiile Lui după trei zile de stat în mormânt au fost doar percepute a fi apariții de înviere. Sunt câteva motive pentru care teoria aceasta e invalidă și poate fi ușor dovedită ca fiind falsă, și au fost cel puțin trei persoane sau grupuri de persoane implicate în răstignirea lui Isus care au fost complet convinse de moartea Lui pe cruce. E vorba despre gărzile romane, Pilat și Sanhedrinul.

Gărzile romane — Erau două grupuri separate de soldați romani cărora li s-a încredințat sarcina de a se asigura de moartea lui Isus: cei care au executat-o și gărzile de la mormânt. Soldații răspunzători de execuție erau specialiști în pedepsele capitale, și răstignirea a fost una dintre cele mai brutale forme de execuție din istorie. Isus a fost pironit pe o cruce după ce a îndurat bătăi cumplite în mâna acestor furnizori profesioniști de moarte, și fiecare om condamnat la moarte prin crucificare era luat în primire de acești soldați. Slujba lor era să se asigure că sarcina este îndeplinită. Isus nu ar fi putut supraviețui răstignirii, iar acești soldați au făcut clar faptul că Isus era mort înainte să fie permis ca trupul Lui să fie luat de pe cruce. Ei au fost foarte siguri că Isus era într-adevăr mort. Celui de-al doilea grup de soldați i s-a dat sarcina de a păzi mormântul lui Isus, datorită cererii făcute lui Pilat de către Sanhedrin. Matei 27.62-66 ne spune: „A doua zi care vine după Ziua Pregătirii, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat și i-au zis: «Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: 'După trei zile voi învia.' Dă poruncă dar ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul și să spună norodului: 'A înviat din morți!' Atunci, înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.» Pilat le-a zis: «Aveți o strajă; duceți-vă de păziți cum puteți.» Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetluind piatra și punând strajă." Aceste gărzi au asigurat că mormântul e bine păzit și viața lor depindea de îndeplinirea misiunii. Numai învierea Fiului lui Dumnezeu putea suspenda sarcina lor.

Pilat — Pilat a dat ordinul ca Isus să fie răstignit și a încredințat această sarcină să fie dusă la îndeplinire de un centurion roman, un comandant de încredere și încercat, care avea în subordine 100 de soldați romani. După răstignire, o cerere pentru trupul lui Isus vine din partea lui Iosif din Arimateea, ca trupul Lui să poată fi pus într-un mormânt. Numai după ce moartea lui Isus e confirmată de centurion, Pilat eliberează trupul în grija lui Iosif. Marcu 15.42-45: „Când s-a înserat, fiindcă era Ziua Pregătirii, adică ziua dinaintea Sabatului, a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vază al soborului, care și el aștepta Împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus. Pilat s-a mirat că murise așa de curând. A chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul." Pilat a fost sigur că Isus era într-adevăr mort.

Sanhedrinul — Sanhedrinul era consiliul de conducere a poporului evreu, și ei au cerut ca trupurile celor răstigniți, inclusiv cel al lui Isus, să fie luate de pe cruci după moartea lor, datorită zilei de Sabat care urma. Ioan 19.31-37: „De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul Sabatului – căci era ziua Pregătirii, și ziua aceea de Sabat era o zi mare –, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu El. Când au venit la Isus și au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași I-a străpuns coasta cu o suliță; și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut; mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul, pentru ca și voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura: «Niciunul din oasele Lui nu va fi sfărâmat.» Și în altă parte, Scriptura mai zice: «Vor vedea pe cine au străpuns.»" Acești evrei care au cerut ca Isus să fie răstignit, mergând până acolo încât au sugerat o răscoală dacă nu ar fi fost răstignit, nu ar fi permis sub nicio formă ca trupul lui Isus să fie luat de pe cruce dacă nu ar fi fost mort. Acești oameni au fost cu totul siguri că Isus era într-adevăr mort.

Mai este și altă dovadă că teoria leșinului nu e validă, cum este starea în care era trupul lui Isus după înviere. La fiecare arătare, trupul lui Isus e arătat ca fiind într-o stare glorificată, și singurele semne rămase ca dovadă a răstignirii Lui erau semnele cuielor pe care Isus i-a cerul lui Toma să le atingă, ca dovadă a cine este. Oricine ar fi experimentat ceea ce a experimentat Isus ar fi avut nevoie de luni de zile de refacere fizică. Trupul lui Isus purta numai semnele cuielor pe mâini și pe picioare. Felul în care trupul lui Isus a fost pregătit după răstignire e o altă dovadă care înlătură teoria. Dacă Isus ar fi fost doar inconștient, ar fi fost cu totul imposibil să scape din fâșiile de in cu care a fost înfășurat, dacă ar fi fost un simplu om. Felul în care femeile au îngrijit trupul Lui e încă o dovadă a morții Lui. Ele au venit la mormânt în prima zi a săptămânii să continue să îmbălsămeze trupul Lui cu uleiuri de îmbălsămare, fiindcă au avut puțin timp la dispoziție să-I pregătească trupul înainte de începutul zilei Sabatului. Dacă Isus ar fi fost doar inconștient, cum presupune teoria, femeile ar fi adus unelte medicale să-L reanimeze.

Scopul teoriei leșinului nu este să conteste moartea lui Isus, ci mai degrabă caută să invalideze învierea Lui. Dacă Isus nu a înviat, atunci nu e Dumnezeu. Dacă Isus într-adevăr a murit și a înviat din morți, puterea Lui asupra morții dovedește că e Fiul lui Dumnezeu. Dovada cere un verdict: Isus a murit cu adevărat pe cruce și Isus a înviat cu-adevărat din morți.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care este teoria leșinului? A supraviețuit Isus crucificării?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries