settings icon
share icon
Întrebare

Ce este teologia procesului?

Răspuns


Teologia procesului se bazează pe filosofia că singurul absolut care există în lume este schimbarea. Prin urmare, și Dumnezeu Se schimbă constant. Biblia afirmă clar că teologia procesului este falsă. Isaia 46.10 privește fără echivoc suveranitatea lui Dumnezeu și natura Lui neschimbătoare: „Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: «Hotărârile Mele vor rămâne în picioare și Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.»” Isus Cristos, a doua Persoană din Trinitate, e la fel de neschimbătoare: „Isus Cristos este același ieri și azi și în veci!” (Evrei 13.8) Biblia arată clar că planurile Lui nu se schimbă în funcție de capriciile simplilor oameni (Psalmul 33.11). „În [El] nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.” (Iacov 1.17) Însă teologia procesului nu consideră că Biblia e insuflată de Dumnezeu sau că este autoritatea noastră supremă.

Biblia exprimă multe atribute, calități și caracteristici ale lui Dumnezeu. Acestea includ sfințenia Lui (Isaia 6.3, Apocalipsa 4.8); suveranitatea (1 Cronici 29.11, Neemia 9.6, Psalmul 83.18, Isaia 37.20); unitatea (Deuteronomul 6.4); omniprezența (Psalmul 139.7-10); omnisciența (Iov 28.24; Psalmul 147.4-5); omnipotența (Iov 42.1-2); existența prin Sine (Exodul 3.14, Psalmul 36.9); caracterul veșnic (Psalmul 90.2, Habacuc 1.12); imutabilitatea (Psalmul 33.11, Iacov 1.17); perfecțiunea (Deuteronomul 32.3-4); infinitatea (Iov 5.9, 9.10); adevărul (Deuteronomul 32.4, Psalmul 86.15); dragostea (1 Ioan 4.8, 16); neprihănirea (Psalmul 11.7, 119.137); credincioșia (Deuteronomul 7.9, Psalmul 89.33); îndurarea (Psalmul 102.17); milostenia (Exodul 22.27, Neemia 9.17, 31, Psalmul 86.15, 145.17); dreptatea (Psalmul 111.7, Isaia 45.21) și libertatea (Iov 23.13, Proverbele 21.1). Dumnezeu le folosește pe acestea în lume și le manifestă pe toate în mod activ în ziua de azi. Dumnezeu Își transcende întreaga creație, și totuși e personal și poate fi cunoscut.

Teologia procesului neagă dumnezeirea lui Isus Cristos, spunând că Isus nu posedă o diferență intrinsecă față de oricare alt om. În plus, filosofia umanistă a teologiei procesului ne învață că omenirea nu are nevoie de salvare, pe când Biblia arată clar că fără Cristos, omul este pierdut fără speranță și condamnat la iad pentru veșnicie. Scriptura ne învață că Isus Cristos este Dumnezeu (Isaia 9.6-7, Matei 1.22-23, Ioan 1.1-2, 14, 20.8, Faptele Apostolilor 16.31, 34, Filipeni 2.5-6, Coloseni 2.9, Tit 2.13, Evrei 1.8, 2 Petru 1.1) și că fără moartea Lui în locul păcătoșilor (Romani 3.23, 6.23, 2 Corinteni 5.21) nimeni nu ar putea fi salvat niciodată (Ioan 1.12, 3.18, 3.36, 14.6, Faptele Apostolilor 4.10-12, 16.30-31).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este teologia procesului?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries