Ce este suflarea de viață?


Întrebare: Ce este suflarea de viață?

Răspuns:
Punctul culminant al lucrării de creație a lui Dumnezeu a fost extraordinara creare a omului. „Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață, și omul s-a făcut astfel un suflet viu." (Genesa 2.7) Creatorul suprem al cerului și al pământului a făcut două lucruri când l-a creat pe om. Mai întâi, l-a modelat chiar din țărâna pământului și, în al doilea rând, a suflat suflarea Lui în nările lui Adam. Acest lucru îl diferențiază pe om de toate celelalte creaturi ale lui Dumnezeu.

Acest pasaj conține trei informații semnificative despre crearea omului. Prima este că numai Dumnezeu a creat omul. Omul nu a evoluat din alte creaturi. Nu forțele impersonale l-au modelat pe om. Toate celulele, ADN-ul, atomii, moleculele, hidrogenul, protonii, neutronii sau electronii, nu ele l-au creat pe om. Acestea sunt doar substanțele care alcătuiesc trupul fizic al omului. Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om. Domnul Dumnezeu a creat substanțele și apoi le-a folosit la crearea omului.

Cuvântul făcut este o traducere a cuvântului evreiesc yatsar, care înseamnă „a modela, a da formă sau a forma". El aduce în minte imaginea unui olar care are inteligența și puterea de a da formă creației sale. Dumnezeu este Maestrul Olar care are în minte imaginea omului și care posedă puterea și inteligența de a da viață acelei imagini. Dumnezeu are atât omnisciența (toată cunoașterea), cât și omnipotența (toată puterea) de a face exact ceea ce vrea.

În al doilea rând, Dumnezeu a suflat în om propria Lui suflare de viață. Omul este mai mult decât „țărână" sau substanță fizică. Omul are un duh. Putem ilustra acest lucru în felul următor: Trupul lui Adam tocmai a fost modelat de Dumnezeu din țărâna pământului – un trup omenesc lipsit de viață întins pe pământ. Apoi Dumnezeu S-a aplecat asupra lui și a „insuflat" propria Lui „suflare" în nările omului; Dumnezeu este sursa vieții și El a pus viață în mod direct în om. Această suflare dătătoare de viață este văzută din nou în Ioan 20.22, atunci când Isus dă viață nouă ucenicilor Lui.

În al treilea rând, Genesa 2.7 ne spune că omul a devenit un suflet viu. Cuvântul suflet în evreiește este nephesh, care înseamnă „o ființă animată, care respiră, conștientă și care trăiește". Omul nu a devenit suflet viu până când Dumnezeu nu a insuflat viață în el. Ca ființă fizică, însuflețită, rațională și spirituală, omul este unic între toate lucrurile vii de pe pământ.

Așadar, ce este suflarea lui Dumnezeu? Este viața și puterea lui Dumnezeu date omului, ca să-l însuflețească. Cuvântul evreiesc pentru duh este ruach, care înseamnă „vânt, respirație, aer, spirit". Viața lui Dumnezeu trăiește la infinit; partea imaterială din om a fost destinată să trăiască veșnic. Singura întrebare este unde vom trăi?

English
Înapoi la pagina de început în limba Română
Ce este suflarea de viață?

Află cum să ...

petreci veșnicia cu Dumnezeuprimești iertare de la Dumnezeu