settings icon
share icon
Întrebare

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei?

Răspuns


Înţelegerea a ceea ce doreşte să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viaţa sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem şi să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greşite cu privire la ceea ce Dumnezeu doreşte să ne transmită prin Biblie. În consecinţă, este crucial să înţelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înţelege adevăratul înţeles al Sfintelor Scripturi.

1. Roagă-te şi întreabă Duhul Sfânt pentru a-ţi oferi înţelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: "Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare." În Ioan 16, Iisus vorbeşte despre Duhul Sfânt şi spune că atunci când El va veni (Duhul Sfânt a venit în ziua Cincizecimii – Faptele Apostolilor 2), El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt i-a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzeşte pe noi în înţelegerea Sfintei Scripturi. Aminteşte-ţi: Biblia este cartea lui Dumnezeu astfel ca noi avem nevoie să Îl întrebăm pe El cu privire la înţelesul Bibliei. Dacă eşti un creştin, atunci Duhul Sfânt, Autorul Sfintei Scripturi, locuieşte în tine…şi El doreşte ca tu să înţelegi ceea ce El a scris în Biblie.

2. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete alte Bibliei în afara versetelor din contextul imediat şi din cel general. Trebuie întotdeauna să citeşti versetele şi capitolele învecinate pentru a cunoaşte care este scopul cărţii sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, Aceasta fiind în întregime inspirată de El (2 Timotei 3:16; 2 Petru 1:21), El a folosit oameni pentru a o oferi lumii sub formă scrisă. Aceşti oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspece specifice care au fost abordate. Citeşte întotdeauna informaţiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care doreşti să o studiezi pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată, când, unde şi de ce a fost scrisă. Apoi citeşte capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care doreşti să le aprofundezi pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărţii. De asemenea, trebuie să laşi textul să vorbească de la sine. Uneori oamenii ataşează propriile lor înţelesuri la versetele Biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc.

3. Nu îţi dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane atunci când studiezi Biblia. Este aroganţă să crezi că nu poţi căpăta înţelegerea unor texte biblice din experienţa şi studiul realizat de alte persoane asupra Scripturii, unii dintre ei de-a lungul întregii lor vieţi. Unii oameni, greşind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt şi că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioşii şi Biserica - trupul lui Hristos – cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării (Efeseni 4:11-12; 1 Corinteni 12:28). Aceste învăţături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înţelegerea corectă şi în supunerea noastră faţă de Scriptură. Este întotdeauna înţelept să studiem Biblia cu alţi credincioşi, să ne ajutăm unii pe alţii în înţelegerea şi aplicarea adevărurilor Cuvântului lui Dumnezeu în vieţile noastre.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries