settings icon
share icon
Întrebare

Ce sunt sfinții tribulaționiști?

Răspuns


Sfinții tribulaționiști sunt, pur și simplu, sfinți care trăiesc în timpul Necazului celui mare. Credem că Biserica va fi răpită înainte de Necazul cel mare, dar Biblia indică faptul că un mare număr de oameni din timpul Necazului celui mare își vor pune încredea în Isus Cristos. În vedenia lui cu cerul, Ioan vede un număr imens de astfel de sfinți tribulaționiști care au fost martirizați de Anticrist: „După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea Mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini.” (Apocalipsa 7.9) Când Ioan întreabă cine sunt aceia, i se spune: „Aceștia vin din necazul cel mare; ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului.” (versetul 14)

Necazul cel mare va fi un timp de necaz cumplit pentru cei răi, datorită judecăților lui Dumnezeu. Va fi, de asemenea, un timp de mare persecuție pentru cei credincioși – sau sfinți –, datorită persecuției produse de Anticrist (Apocalipsa 13.7). Daniel a văzut că Anticristul „a făcut război sfinților și i-a biruit” (Daniel 7.21). Bineînțeles, mântuirea veșnică a sfinților e asigurată: Daniel a văzut, de asemenea, că „a venit Cel Îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților Celui Preaînalt, și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția” (Daniel 7.22, cf. Apocalipsa 14.12-13).

Sfinții tribulaționiști vor auzi Evanghelia din câteva surse posibile. Prima este Biblia; vor exista multe Biblii rămase în lume, și când judecățile lui Dumnezeu vor începe să se reverse, mulți oameni probabil vor căuta o Biblie să vadă dacă se împlinesc profeții. Mulți dintre sfinții din timpul Necazului celui mare vor auzi Evanghelia și de la cei doi martori (Apocalipsa 11.1-13). Biblia spune că aceste două persoane „vor proroci o mie două sute șaizeci de zile [trei ani și jumătate]” (versetul 3) și vor înfăptui mari minuni (versetul 6). Și apoi sunt cei 144.000 de misionari evrei care sunt răscumpărați și pecetluiți de Dumnezeu în timpul Necazului celui mare (Apocalipsa 7.1-8). Imediat după descrierea pecetluirii lor, în Apocalipsa 7, citim despre o mulțime mare se sfinți tribulaționiști care sunt salvați din toate colțurile lumii (versetele 9-17).

Sfinții tribulaționiști Îl vor sluji pe Domnul lor Isus Cristos în mijlocul unor împrejurări cumplite. Credincioși până la sfârșit, mulți dintre acești credincioși vor muri pentru credința lor. Dar în moartea lor vor birui; „Ei l-au biruit [pe Satan] prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte.” (Apocalipsa 12.11) Și Dumnezeu îi va răsplăti: „Cel ce șade pe scaunul de domnie Își va întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arșiță. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor.” (Apocalipsa 7.15-17)

Îl lăudăm pe Domnul pentru că ziua cea mare de necaz va fi și o zi de mare har. Chiar în timp ce Dumnezeu Își va revărsa pedeapsa dreaptă asupra unei lumi necredincioase, va restaura credința Israelului și Își va manifesta harul față de toți cei care vor crede, atât evrei, cât și dintre neamuri. Dumnezeu întotdeauna S-a ocupat cu salvarea oamenilor, și această mântuire va fi încă disponibilă și în timpul Necazului celui mare. Însă nu aștepta până atunci; primește-L pe Isus chiar acum (Ioan 1.12)

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce sunt sfinții tribulaționiști?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries