settings icon
share icon
Întrebare

Scientologia este o religie creștină sau un cult?


Scientologia este o religie dificil de rezumat. Scientologia a dobândit popularitate datorită unor celebrități de la Hollywood care au îmbrățișat-o. Scientologia a fost fondată în 1953, de către autorul de ficțiune L. Ron Hubbard, la doar patru ani după ce a făcut afirmația: „Mi-ar plăcea să lansez o religie – de acolo ies banii.” Acolo a găsit și el bogăția – Hubbard a devenit multimilionar.

Scientologia învață că omenirea este o ființă nemuritoare (numită un Thetan), care nu provine de pe această planetă, și că omul este prins de materie, energie, spațiu și timp (MEST). Pentru un scientolog, eliberarea vine printr-un proces numit „verificare”, prin care „engramele” (în esență, amintiri de dureri din trecut și inconștiență, care creează blocaje de energie) sunt îndepărtate. Verificarea este un proces de lungă durată și poate costa sute de mii de dolari. Când, în cele din urmă, toate engramele sunt îndepărtate, Thetanul poate controla din nou MEST-ul, în loc ca acesta să îl controleze pe el. Până la eliberare, fiecare Thetan se reîncarnează în mod constant.

Scientologia este o religie care te costă foarte scump să o urmezi. Fiecare aspect al scientologiei are un fel de taxă asociată. De aceea, „stranele” scientologiei sunt ocupate doar de cei bogați. Este, de asemenea, o religie foarte strictă și foarte represivă împotriva celor care încearcă să abandoneze învățăturile și membralitatea ei. „Scripturile” religiei se rezumă doar la scrierile și învățăturile lui L. Ron Hubbard.

Cu toate că scientologii vor pretinde că scientologia este compatibilă cu creștinismul, Biblia combate absolut toate credințele pe care le au ei. Biblia învață că: Dumnezeu este suveran și singurul Creator al Universului (Genesa 1.1); omenirea a fost creată de Dumnezeu (Genesa 1.27); singura mântuire existentă pentru om este prin har, prin credința în lucrarea terminată a lui Isus Cristos (Filipeni 2.8); mântuirea este un dar gratuit și oamenii nu pot face nimic să îl câștige (Efeseni 2.8-9); și Isus Cristos este viu și chiar acum stă la dreapta Tatălui (Fapte 2.33, Efeseni 1.20, Evrei 1.3), așteptând momentul în care Își va aduna oamenii la Sine, ca să locuiască o veșnicie împreună cu El în cer (Apocalipsa 20.15).

Scientologia neagă în mod categoric existența Dumnezeului Bibliei, a cerului și a iadului. Pentru un scientolog, Isus Cristos a fost doar un învățător bun, care, din nefericire, a fost condamnat la moarte în mod eronat. Scientologia se deosebește de creștinismul biblic în dreptul fiecărei doctrine importante. Unele dintre cele mai semnificative deosebiri sunt rezumate mai jos.

Dumnezeu: Scientologia crede că există mai mulți dumnezei și că unii dintre ei sunt mai presus decât ceilalți. Creștinismul biblic, pe de altă parte, Îl recunoaște pe singurul Dumnezeu adevărat, care ni S-a revelat pe Sine în Biblie și prin Isus Cristos. Aceia care cred în El nu pot crede conceptul fals de Dumnezeu, așa cum este învățat în scientologie.

Isus Cristos: La fel ca alte culte, scientologia neagă divinitatea lui Cristos. În loc să aibă o vedere biblică cu privire la cine este Cristos și ce a făcut El, ei îi atribuie caracteristicile unui fel de dumnezeu mai mic, care, în decursul anilor, a dobândit un statut legendar. Biblia învață în mod clar că Isus a fost Dumnezeu în carne și oase și, prin întruparea Sa, El a putut să devină jertfa pentru păcatele noastre. Numai prin moartea și învierea lui Cristos putem avea nădejdea vieții veșnice împreună cu Dumnezeu (Ioan 3.16).

Păcat: Scientologia crede în bunătatea inerentă a omului și învață că este josnic și cu totul vrednic de dispreț să-i spui unui om că trebuie să se pocăiască sau că este rău. De cealaltă parte, Biblia învață că omul este păcătos și că singura speranță pentru el este să Îl primească pe Isus Cristos ca Domn și Mântuitor al său (Romani 6.23).

Mântuire: Scientologia crede în reîncarnare și că mântuirea personală în timpul vieții este eliberarea din ciclul nașterii și al morții asociat reîncarnării. Adepții ei cred că practicarea religioasă a tuturor credințelor este calea universală înspre înțelepciune, înțelegere și mântuire. În contrast cu aceasta, Biblia învață că există o singură cale de mântuire, și aceea este prin Isus Cristos. Isus Însuși a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl, decât prin Mine” (Ioan 14.6).

Comparând învățăturile scientologiei cu cele ale Bibliei, vedem că ele nu au aproape nimic în comun. Scientologia doar îndepărtează de Dumnezeu și de viața veșnică. Cu toate că uneori își deghizează credințele într-un limbaj care sună la fel ca cel creștin, scientologia este, de fapt, diametral opusă creștinismului în ceea ce privește fiecare credință de bază. În mod clar și categoric, scientologia nu este o religie creștină. EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Scientologia este o religie creștină sau un cult?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries