settings icon
share icon
Întrebare

Care a fost înțelesul și importanța schimbării la față?

Răspuns


La aproape o săptămână de la momentul în care Isus le-a spus ucenicilor Săi că urma să sufere, să fie omorât și adus din nou la viață (Luca 9.22), i-a dus pe Petru, pe Iacov și pe Ioan sus pe un munte să se roage. În timp ce Se ruga, înfățișarea Sa a fost schimbată într-un chip glorificat și hainele Sale au devenit de un alb orbitor. Moise și Ilie au apărut și au vorbit cu Isus despre moartea Sa care urma să aibă loc în curând. Petru, neștiind ce spune și fiindu-i foarte teamă, s-a oferit să facă trei adăposturi pentru ei. Aceasta este fără îndoială o referire la colibele care erau folosite la Sărbătoarea Corturilor, când israeliții locuiau în colibe timp de șapte zile (Leviticul 23.34-42). Petru și-a exprimat dorința de a sta în acel loc. Când i-a acoperit un nor, o voce a spus: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultați!” Norul s-a ridicat, Moise și Ilie au dispărut și Isus a rămas singur cu ucenicii Săi, care încă erau foarte înspăimântați. Isus i-a avertizat să nu spună nimănui ce au văzut până după învierea Lui. Cele trei relatări ale acestui eveniment se găsesc în Matei 17.1-8, Marcu 9.2-8 și Luca 9.28-36.

Fără îndoială, scopul schimbării la față a lui Cristos în cel puțin o parte din gloria Sa cerească a fost pentru ca „cercul intim” al ucenicilor Săi să poată înțelege mai bine cine era Isus. Cristos a trecut printr-o schimbare dramatică în înfățișare, pentru ca ucenicii să-L poată privi în gloria Sa. Ucenicii, care Îl cunoscuseră numai în trupul Său omenesc, acum puteau să-și dea seama mai bine de divinitatea lui Cristos, chiar dacă nu o puteau înțelege pe deplin. Lucrul acesta le-a dat reasigurarea de care aveau nevoie după ce au auzit veștile șocante ale morții Sale care urma să aibă loc.

În mod simbolic, apariția lui Moise și a lui Ilie reprezenta Legea și Profeții. Dar vocea lui Dumnezeu din cer - „De El să ascultați!” - a arătat în mod clar că Legea și profeții trebuie să-I dea prioritate lui Isus. Cel care este Calea nouă și vie înlocuiește ce a fost vechi; El este împlinirea Legii și a numeroaselor profeții din Vechiul Testament. De asemenea, în forma Sa glorificată au văzut o avanpremieră a glorificării Sale viitoare și a întronării Lui ca Împărat al împăraților și Domn al domnilor.

Ucenicii nu au uitat niciodată ce s-a întâmplat în acea zi pe munte și fără îndoială că aceasta a fost intenția. Ioan a scris în Evanghelia sa: „Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” (Ioan 1.14) Și Petru a scris despre aceasta: „În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus Cristos nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine, cu ochii noștri, mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: «Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.» Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt.” (2 Petru 1.16-18) Aceia care au fost martori la schimbarea la față au declarat despre ea în fața celorlalți ucenici și la nenumărate milioane de oameni de-a lungul veacurilor.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care a fost înțelesul și importanța schimbării la față?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries