settings icon
share icon
Întrebare

Ce sunt cele șaptezeci de săptămâni/șaptezeci de șapte din Daniel?

Răspuns


Profeția celor „șaptezeci de săptămâni” sau „șaptezeci de șapte” e una dintre cele mai semnificative și detaliate profeții mesianice din Vechiul Testament. Se găsește în Daniel 9. Acest capitol începe cu rugăciunea lui Daniel pentru Israel, în care recunoaște păcatele națiunii împotriva lui Dumnezeu și cere îndurarea lui Dumnezeu. În timp ce Daniel se roagă, îngerul Gabriel i se arată și îi dă o vedenie privitoare la viitorul lui Israel.

Împărțirea celor 70 de săptămâni

În versetul 24, Gabriel spune: „Șaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte.” Aproape toți comentatorii sunt de acord că aceste șaptezeci de „săptămâni” trebuie înțelese ca șaptezeci de „săptămâni” de ani, cu alte cuvinte o perioadă de 490 de ani. Versetele acestea oferă un fel de „ceas” care ne indică perioada în care va veni Mesia și câteva dintre evenimentele care vor însoți apariția Sa.

Profeția continuă împărțind cei 490 de ani în trei unități mai mici: una de 49 de ani, una de 434 de ani și una de șapte ani. Cea din urmă „săptămână” de șapte ani e și ea împărțită în jumătăți. Versetul 25 spune: „De la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul (Mesia), la Cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni; apoi timp de șaizeci și două de săptămâni.” Șapte „săptămâni” înseamnă 49 de ani și șaizeci și două de „săptămâni” sunt alți 434 de ani: 49 de ani + 434 de ani = 483 de ani.

Scopul celor șaptezeci de săptămâni

Profeția conține o afirmație privitoare la cele șase scopuri ale lui Dumnezeu pentru aducerea la îndeplinire a acestor lucruri. Versetul 24 spune că acest scop este 1) „încetarea fărădelegilor”, 2) „ispășirea păcatelor”, 3) „ispășirea nelegiuirii”, 4) „aducerea neprihănirii veșnice”, 5) „pecetluirea vedeniei și a prorociei” și 6) „ungerea Sfântului sfinților”.

Observă că aceste rezultate privesc eradicarea totală a păcatului și așezarea neprihănirii. Profeția celor șaptezeci de săptămâni sumarizează ceea ce se întâmplă înainte ca Isus să-Și așeze împărăția milenară. De observat în mod special e punctul trei din lista rezultatelor: „ispășirea nelegiuirii”. Isus a îndeplinit ispășirea păcatelor prin moartea Sa pe cruce (Romani 3.25, Evrei 2.17).

Împlinirea celor 70 de săptămâni

Gabriel a spus că ceasul profetic va porni în momentul în care urma să fie dat decretul de rezidire a Ierusalimului. De la data acelui decret și până la vremea lui Mesia urmau să treacă 483 de ani. Știm din istorie că porunca de a „zidi din nou Ierusalimul” a fost dată de împăratul Artaxerxe al Persiei în 445 î.Cr. (vezi Neemia 2.1-8).

Prima unitate de 49 de ani (șapte „săptămâni”) acoperă timpul cât a durat rezidirea Ierusalimului, cu „piață și șanț”, „în vremuri de strâmtorare” (Daniel 9.25) Această rezidire a fost consemnată în cartea lui Neemia.

Folosind anul obișnuit evreu de 360 de zile, 483 de ani după 445 d.Cr. ne pasează în anul 30 d.Cr., care va coincide cu intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim (Matei 21.1-9). Profeția din Daniel 9 specifică faptul că după împlinirea celor 483 de ani, „Unsul va fi stârpit” (versetul 26). Acest lucru s-a împlinit atunci când Isus a fost răstignit.

Daniel 9.26 continuă cu previziunea că, după ce Mesia va fi omorât, „poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și Sfântul Locaș”. Acest lucru s-a împlinit odată cu distrugerea Ierusalimului în anul 70 d.Cr. „Domnitorul care va veni” e o referire la Anticrist, care, se pare, va avea o anumită conexiune cu Roma, din moment ce romanii au fost cei care au distrus Ierusalimul.

Cea din urmă săptămână dintre cele 70 de săptămâni

Dintre cele 70 de „săptămâni”, 69 au fost împlinite în istorie. Acest lucru face să mai rămână o „săptămână” de împlinit. Majoritatea erudiților cred că acum trăim într-o pauză imensă între a șaizeci și noua și a șaptezecea săptămână. Ceasul profetic a fost pus pe pauză, ca să spunem așa. Cea din urmă „săptămână” din Daniel e ceea ce de obicei numim perioada Necazului celui mare.

Profeția lui Daniel descoperă unele dintre acțiunile Anticristului, „domnitorul care va veni”. Versetul 27 spune: „El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână.” Însă „la jumătatea «săptămânii» ... va așeza urâciunea pustiirii” în Templu. Isus a avertizat cu privire la acest eveniment în Matei 24.15. După ce Anticristul va rupe legământul cu Israelul, va începe o vreme de „mare necaz” (Matei 24.21).

Daniel prevestește și că Anticristul va avea parte de judecată. El va domni numai „până va cădea asupra lui prăpădul hotărât” (Daniel 9.27). Dumnezeu îi va îngădui răului să meargă numai atât de departe și judecata de care va avea parte Anticristul a fost deja plănuită.

Concluzie

Profeția celor șaptezeci de săptămâni e complexă și uimitor de detaliată, și multe lucruri s-au scris despre ea. Bineînțeles, există diferite interpretări, dar ceea ce am prezentat aici este perspectiva dispensațională, premilenistă. Un lucru e sigur: Dumnezeu are un orar, și ține lucrurile să se desfășoare după program. El știe sfârșitul încă de la început (Isaia 46.10) și trebuie să așteptăm întotdeauna întoarcerea triumfătoare a Domnului nostru (Apocalipsa 22.7).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce sunt cele șaptezeci de săptămâni/șaptezeci de șapte din Daniel?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries