settings icon
share icon
Întrebare

Ce e rugăciunea profetică?

Răspuns


La fel ca alte aspecte ale „mișcării de rugăciune" cum e rugăciunea de cufundare, rugăciunea profetică – sau mijlocirea profetică – e o practică nebiblică care caută să-i atribuie celui care se roagă o putere și un privilegiu care nu-și au baza în Scriptură.

Cei care practică rugăciunea profetică cred că se roagă folosind exact cuvintele lui Dumnezeu pentru lume. Acest fel de rugăciune e practicat de pretinși „profeți" care cred că pot transmite mesaje direct din sala tronului lui Dumnezeu, acționând prin urmare ca niște canale pentru Cuvântul lui Dumnezeu și considerându-și rugăciunile „profetice". Însă Biblia ne spune că canonul Scripturii e încheiat (Apocalipsa 22.18). Aceasta înseamnă că Dumnezeu nu le dă revelație nouă așa-numiților profeți din ziua de azi. El a vorbit prin Cuvântul Lui și slujba noastră e să „[luptăm] pentru credința care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna" (Iuda 1.3). Nu trebuie să căutăm revelații suplimentare din partea lui Dumnezeu.

Rugăciunea profetică e de obicei descrisă ca fiind actul de a porunci ca „viziunea profetică" a lui Dumnezeu să fie îndeplinită pe pământ, rezultând că voia lui Dumnezeu e îndeplinită. În unele lucrări carismatice, oamenii sunt învățați să se roage rugăciuni profetice, ca un mijloc de a aduce judecata lui Dumnezeu asupra pământului și de a aduce Împărăția lui Dumnezeu. Rugăciunea profetică e adresată indivizilor, ca ei să-și îndeplinească „scopul profetic" (lucrarea lor în planul lui Dumnezeu), și e adresată lumii în general, ca dorințele lui Dumnezeu să poată fi îndeplinite pe pământ. Însă rugăciunea lui Isus din Matei 6 ne învață să ne supunem voii lui Dumnezeu; nu ne învață că deținem puteri speciale să actualizăm voia lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu se va desfășura după programarea Lui exactă, pe care nu ne-a împărtășit-o (Matei 24.36, 25.13, Marcu 13.32, Luca 12.37-47). Să pretindem ca judecata Lui să cadă și Împărăția lui să vină după voia „profetului" înseamnă aroganță – și posibil blasfemie. Domnul e Cel care Își va duce la îndeplinire voia: „Eu am spus și Eu voi împlini; Eu am plănuit și Eu voi înfăptui." (Isaia 46.11)

Rugăciunea profetică presupune existența unor profeți în zilele noastre, bărbați și femei care sunt purtătorii de cuvânt ai lui Dumnezeu în lume și care pot rosti revelație divină cu toată autoritatea a lui Dumnezeu Însuși. Când un om se angajează în rugăciune profetică, el nu cere să se facă voia Domnului; el poruncește ca voia lui Dumnezeu să se facă și crede că – așa cum a căzut ploaia la rugăciunea lui Ilie – și el trebuie să fie ascultat.

Cei care îi învață pe oameni rugăciunea profetică sugerează rugăciunea-model a Domnului Isus, care include cuvintele „vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ" (Matei 6.10). Acest verset, spun ei, ne învață că trebuie să impunem voia lui Dumnezeu în lumea din jurul nostru. Când un profet din zilele noastre rostește cuvintele „pe pământ" sau „în atmosferă", crede că schimbă mediul în care se află ca să se conformeze poruncii lui Dumnezeu și pregătește calea pentru scopul lui Dumnezeu. Cei care rostesc rugăciuni profetice cred că nu numai că prezic ce se va întâmpla, ci cred că de fapt creează lucrul prezis! Se crede că, în mod real, rugăciunea profetică își aduce în existență răspunsul la rugăciune. Însă Biblia afirmă că numai Dumnezeu hotăraște când, unde și cum va acționa. Trebuie să ne rugăm ca El să acționeze potrivit cu voia Lui perfectă și la momentul Lui, nu după voia noastră.

Cei care îi învață pe oameni rugăciunea profetică cred, de asemenea, că Dumnezeu îi folosește pe profeți ca să dea răspuns la rugăciunile altora. Dacă cineva caută răspuns la rugăciune, Dumnezeu îl poate îndemna pe un profet să se roage în mod profetic, și astfel rugăciune acelui om să primească răspuns. Însă Biblia ne învață că răspunsul la rugăciunile noastre nu depinde de niciun „profet" din această lume. Există un singur Mijlocitor între Dumnezeu și om, și Acela e Isus Cristos (1 Timotei 2.5). E rugăciunea profetică biblică? Nu.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce e rugăciunea profetică?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries