settings icon
share icon
Întrebare

Cum pot să fiu sigur că mă rog potrivit cu voia lui Dumnezeu?

Răspuns


Scopul cel mai înalt al omului trebuie să fie voia lui Dumnezeu (1 Corinteni 10.31) și acest lucru include rugăciunea potrivit cu voia Sa. În primul rând, trebuie să cerem înțelepciune. „Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care le dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată.” (Iacov 1.5). În solicitarea de înțelepciune trebuie de asemenea să avem încredere că Dumnezeu este îndurător și dorește să răspundă la rugăciunile noastre: „Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc.” (Iacov 1.6; vezi de asemenea Marcu 11.24). Așadar, rugăciunea în conformitate cu voia lui Dumnezeu include cererea de înțelepciune (pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu) și cererea cu credință (pentru a avea încredere în voia lui Dumnezeu).

Iată șapte instrucțiuni biblice care vor îndruma credinciosul în rugăciunea potrivit cu voia lui Dumnezeu:

1) Roagă-te pentru lucrurile pentru care Biblia poruncește să ne rugăm. Ni se spune să ne rugăm pentru dușmanii noștri (Matei 5.44); pentru ca Dumnezeu să trimită misionari (Luca 10.2); ca să nu cădem în ispită (Matei 26.41); pentru slujitorii Cuvântului (Coloseni 4.3; 2 Tesaloniceni 3.1); pentru autoritățile guvernamentale (1 Timotei 2.1-3); pentru ușurare în suferință (Iacov 5.13) și pentru vindecarea fraților noștri de credință (Iacov 5.16). În cazurile în care Dumnezeu ne poruncește să ne rugăm, ne putem ruga cu încredere că ne rugăm potrivit cu voia Sa.

2) Urmează exemplul personajelor evlavioase din Scriptură. Pavel s-a rugat pentru mântuirea Israelului (Romani 10.1). David s-a rugat pentru milă și iertare atunci când a păcătuit (Psalmul 51.1-2). Biserica Primară s-a rugat pentru îndrăzneala de a mărturisi Cuvântul (Faptele Apostolilor 4.29). Aceste rugăciuni au fost după voia lui Dumnezeu și asemenea pot fi și rugăciunile similare de astăzi. Ca și în cazul lui Pavel și al Bisericii Primare, trebuie întotdeauna să ne rugăm pentru mântuirea altora. Pentru noi înșine, trebuie să ne rugăm așa cum s-a rugat David, întotdeauna conștienți de păcatul nostru și aducându-l înaintea lui Dumnezeu, înainte ca acesta să împiedice relația noastră cu El și să ne zădărnicească rugăciunile.

3) Roagă-te cu motivații corecte. Motivațiile egoiste nu vor fi binecuvântate de Dumnezeu. „Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre.” (Iacov.4.3). De asemenea, nu trebuie să ne rugăm în așa fel încât cuvintele noastre elevate să poată fi auzite și noi să fim văzuți de alții ca „spirituali”, ci în special în particular și în secret, așa încât Tatăl nostru cel ceresc să audă în particular și să ne răsplătească în mod deschis. (Matei 6.5-6).

4) Roagă-te cu un spirit de iertare față de alții (Marcu 11.25). Un duh de amărăciune, de mânie, de răzbunare sau de ură față de alții ne va împiedica inima să se roage în totală supunere față de Dumnezeu. Tot așa cum ni se spune să nu Îi aducem daruri lui Dumnezeu, atâta timp cât există un conflict între noi și un alt creștin (Matei 5.23-24), în același fel Dumnezeu nu vrea ofranda rugăciunilor noastre, până ce nu ne-am împăcat cu frații și cu surorile noastre în Hristos.

5) Roagă-te cu mulțumire (Coloseni 4.2; Filipeni 4.6-7). Putem întotdeauna găsi ceva pentru care să fim mulțumitori, indiferent de cât de apăsați suntem de dorințele și de nevoile noastre. Cel mai în suferință om care trăiește în această lume a dragostei răscumpărătoare și care are oferta cerului în fața lui are un motiv pentru care să Îi fie mulțumitor lui Dumnezeu.

6) Roagă-te cu stăruință (Luca 18.1; 1 Tesaloniceni 5.17). Trebuie să perseverăm în rugăciune și să nu ne lăsăm sau să fim descurajați pentru că nu primim un răspuns imediat. Parte din rugăciunea după voia lui Dumnezeu este să credem, pentru ca indiferent dacă răspunsul Său este „da”, „nu” sau „așteaptă”, noi să acceptăm hotărârea Lui, să ne supunem voii Sale și să continuăm să ne rugăm.

7) Bazează-te pe Duhul lui Dumnezeu în rugăciune. Acesta este un adevăr extraordinar: „Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel care cercetează inimile știe care este năzuința Duhului; pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu.” (Romani 8.26-27). Avem ajutorul Duhului Sfânt în rugăciune. În timpurile noastre de cea mai adâncă deprimare sau tristețe, acele timpuri în care simțim că „pur și simplu nu putem să ne rugăm”, avem mângâierea faptului că știm că Duhul Sfânt realmente Se roagă pentru noi! Ce Dumnezeu măreț avem!

Ce siguranță avem atunci când căutăm să umblăm prin Duhul, și nu în mod firesc! Atunci putem avea încredere că Duhul Sfânt Își va îndeplini lucrarea de a ne prezenta rugăciunile înaintea Tatălui, în conformitate cu voia Sa perfectă și la timpul Său și noi ne putem odihni, știind că El potrivește toate lucrurile ca să lucreze împreună spre binele nostru. (Romani 8.28).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cum pot să fiu sigur că mă rog potrivit cu voia lui Dumnezeu?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries