settings icon
share icon
Întrebare

Ce reprezintă rugăciunea de mântuire?

Răspuns


Mulţi oameni întreabă, “există o rugăciune pe care o pot rosti pentru a fi mântuit”? Când punem această întrebare trebuie să luăm în considerare faptul că mântuirea nu se primeşte prin rostirea unei rugăciuni sau a unor cuvinte bine stabilite. Biblia nu menţionează nici o persoană care să fi primit mântuirea în urma rostirii unei rugăciuni. Rostirea unei rugăciuni nu este calea pe care Biblia o arată pentru mântuire.

Calea biblică pentru mântuire este prin credinţa în Domnul Iisus. Ioan 3:16 ne spune, “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”. Mântuirea se capătă prin credinţă (Efeseni 2:8), primindu-L pe Domnul Iisus ca Mântuitor (Ioan 1:12) şi prin punerea totală a încrederii în El (Ioan 14:6; Faptele Apostolilor 4:12) – şi nu prin rostirea unei rugăciuni.

Mesajul biblic al mântuirii este simplu şi clar, dar uimitor în acelaşi timp. Cu toţii am păcătuit împotriva lui Dumnezeu (Romani 3:23). Nu există nici o persoană care să fi trăit o viaţă întreagă fără a păcătui (Eclesiastul 7:20). Din cauza păcatelor noastre merităm judecata lui Dumnezeu (Romani 6:23) şi finalitatea acestei judecăţi este moartea fizică urmată de moartea spirituală. Din cauza păcatelor noastre şi a pedepsei pe care o merităm, nu putem face nimic pentru a fi drepţi înaintea lui Dumnezeu. Ca rezultat al dragostei Sale pentru noi, Dumnezeu a devenit fiinţă umană în Persoana lui Iisus Hristos. Iisus a trăit o viaţă perfectă, fără păcat şi întotdeauna i-a învăţat pe oameni adevărul. Cu toate acestea, oamenii L-au respins pe Iisus şi L-au condamnat la moarte prin crucificare. Totuşi, prin săvârşirea acestui act, Iisus a murit în locul nostru. Iisus a purtat la cruce povara şi judecata păcatului şi a murit pentru noi (2Corinteni 5:21). Iisus a fost apoi înviat din morţi (1Corinteni capitolul 15) demonstrând că plata pentru păcat a fost suficientă şi că El a învins păcatul şi moartea. Ca rezultat al sarificiului Său, Dumnezeu ne oferă mântuirea în dar. Dumnezeu ne cheamă să ne schimbăm modul de a gândi despre Iisus (Faptele Apostolilor 17:30) şi să-L primim pe El ca plată totală pentru păcatele noastre (1Ioan 2:2). Aşadar, mântuirea se obţine primind darul pe care Dumnezeu ni-l oferă şi nu prin rostirea unei rugăciuni.

Totuşi, aceasta nu înseamnă că rugăciunea nu poate fi implicată în primirea mântuirii. Dacă ai înţeles Evanghelia, crezi că este adevărată şi L-ai primit pe Iisus ca Mântuitor – este bine şi potrivit să exprimi această credinţă în rugăciune către Dumnezeu. Comunicarea cu Dumnezeu prin rugăciune poate fi semnalul trecerii de la simpla acceptare a adevărului despre Iisus la încrederea completă în El ca Mântuitor. Rugăciunea poate fi dovada faptului că ţi-ai pus credinţa doar în Domnul Iisus pentru mântuire.

Încă o dată, este foarte important să nu ne bazăm pe faptul că suntem mântuiţi doar pentru faptul că am spus o rugăciune. Rostirea unei rugăciuni nu te poate salva! Dacă vrei să primeşti mântuirea care este valabilă doar prin Domnul Iisus, pune-ţi încrederea în El. Încrede-te în totalitate în moartea Sa ca fiind un sacrificiu suficient pentru păcatele tale. Raportează-te complet la El ca fiind singurul Mântuitor. Acesta este modelul biblic al mântuirii. Dacă L-ai primit pe Iisus ca Mântuitor, cu tot ceea ce implică acest lucru, rosteşte o rugăciune către Dumnezeu. Spune-I lui Dumnezeu cât eşti de recunoscător pentru Domnul Iisus. Laudă-L pe Dumnezeu pentru dragostea şi sacrificiul Său. Mulţumeşte-I lui Iisus pentru că a murit pentru păcatele tale şi pentru că a făcut posibilă mântuirea ta. Aceasta este legătura biblică dintre mântuire şi rugăciune!

Ai luat decizia de a-L accepta pe Hristos ca Mântuitor al tău ca urmare a ceea ce ai citit mai sus? Dacă da, apasă pe butonul "Astăzi L-am primit pe Hristos", de mai jos.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce reprezintă rugăciunea de mântuire?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries