Ce reprezintă rugăciunea de mântuire?


Întrebare: Ce reprezintă rugăciunea de mântuire?

Răspuns:
Mulţi oameni întreabă, “există o rugăciune pe care o pot rosti pentru a fi mântuit”? Când punem această întrebare trebuie să luăm în considerare faptul că mântuirea nu se primeşte prin rostirea unei rugăciuni sau a unor cuvinte bine stabilite. Biblia nu menţionează nici o persoană care să fi primit mântuirea în urma rostirii unei rugăciuni. Rostirea unei rugăciuni nu este calea pe care Biblia o arată pentru mântuire.

Calea biblică pentru mântuire este prin credinţa în Domnul Iisus. Ioan 3:16 ne spune, “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”. Mântuirea se capătă prin credinţă (Efeseni 2:8), primindu-L pe Domnul Iisus ca Mântuitor (Ioan 1:12) şi prin punerea totală a încrederii în El (Ioan 14:6; Faptele Apostolilor 4:12) – şi nu prin rostirea unei rugăciuni.

Mesajul biblic al mântuirii este simplu şi clar, dar uimitor în acelaşi timp. Cu toţii am păcătuit împotriva lui Dumnezeu (Romani 3:23). Nu există nici o persoană care să fi trăit o viaţă întreagă fără a păcătui (Eclesiastul 7:20). Din cauza păcatelor noastre merităm judecata lui Dumnezeu (Romani 6:23) şi finalitatea acestei judecăţi este moartea fizică urmată de moartea spirituală. Din cauza păcatelor noastre şi a pedepsei pe care o merităm, nu putem face nimic pentru a fi drepţi înaintea lui Dumnezeu. Ca rezultat al dragostei Sale pentru noi, Dumnezeu a devenit fiinţă umană în Persoana lui Iisus Hristos. Iisus a trăit o viaţă perfectă, fără păcat şi întotdeauna i-a învăţat pe oameni adevărul. Cu toate acestea, oamenii L-au respins pe Iisus şi L-au condamnat la moarte prin crucificare. Totuşi, prin săvârşirea acestui act, Iisus a murit în locul nostru. Iisus a purtat la cruce povara şi judecata păcatului şi a murit pentru noi (2Corinteni 5:21). Iisus a fost apoi înviat din morţi (1Corinteni capitolul 15) demonstrând că plata pentru păcat a fost suficientă şi că El a învins păcatul şi moartea. Ca rezultat al sarificiului Său, Dumnezeu ne oferă mântuirea în dar. Dumnezeu ne cheamă să ne schimbăm modul de a gândi despre Iisus (Faptele Apostolilor 17:30) şi să-L primim pe El ca plată totală pentru păcatele noastre (1Ioan 2:2). Aşadar, mântuirea se obţine primind darul pe care Dumnezeu ni-l oferă şi nu prin rostirea unei rugăciuni.

Totuşi, aceasta nu înseamnă că rugăciunea nu poate fi implicată în primirea mântuirii. Dacă ai înţeles Evanghelia, crezi că este adevărată şi L-ai primit pe Iisus ca Mântuitor – este bine şi potrivit să exprimi această credinţă în rugăciune către Dumnezeu. Comunicarea cu Dumnezeu prin rugăciune poate fi semnalul trecerii de la simpla acceptare a adevărului despre Iisus la încrederea completă în El ca Mântuitor. Rugăciunea poate fi dovada faptului că ţi-ai pus credinţa doar în Domnul Iisus pentru mântuire.

Încă o dată, este foarte important să nu ne bazăm pe faptul că suntem mântuiţi doar pentru faptul că am spus o rugăciune. Rostirea unei rugăciuni nu te poate salva! Dacă vrei să primeşti mântuirea care este valabilă doar prin Domnul Iisus, pune-ţi încrederea în El. Încrede-te în totalitate în moartea Sa ca fiind un sacrificiu suficient pentru păcatele tale. Raportează-te complet la El ca fiind singurul Mântuitor. Acesta este modelul biblic al mântuirii. Dacă L-ai primit pe Iisus ca Mântuitor, cu tot ceea ce implică acest lucru, rosteşte o rugăciune către Dumnezeu. Spune-I lui Dumnezeu cât eşti de recunoscător pentru Domnul Iisus. Laudă-L pe Dumnezeu pentru dragostea şi sacrificiul Său. Mulţumeşte-I lui Iisus pentru că a murit pentru păcatele tale şi pentru că a făcut posibilă mântuirea ta. Aceasta este legătura biblică dintre mântuire şi rugăciune!

Ai luat decizia de a-L accepta pe Hristos ca Mântuitor al tău ca urmare a ceea ce ai citit mai sus? Dacă da, apasă pe butonul "Astăzi L-am primit pe Hristos", de mai jos.

English
Înapoi la pagina de început în limba Română
Ce reprezintă rugăciunea de mântuire?

Află cum să ...

petreci veșnicia cu Dumnezeuprimești iertare de la Dumnezeu