settings icon
share icon
Întrebare

Care sunt diversele feluri de rugăciune?

Răspuns


Biblia ne descoperă multe feluri de rugăciune și folosește o varietate de cuvinte ca să descrie această practică. De exemplu, 1 Timotei 2.1 spune: „Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii." Aici toate cuvintele grecești principale folosite pentru rugăciune sunt menționate într-un singur verset.

Iată principalele tipuri de rugăciune din Biblie:

Rugăciunea credinței: Iacov 5.15 spune: „Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși." În acest context, rugăciunea e adusă cu credință pentru cineva care e bolnav, cerându-I lui Dumnezeu vindecare. Când ne rugăm, trebuie să credem în puterea și în bunătatea lui Dumnezeu (Marcu 9.23).

Rugăciunea în acord (cunoscută și ca rugăciune congregațională): După înălțarea lui Isus, „toți aceștia [ucenicii] stăruiau cu un cuget în rugăciune" (Fapte 1.14). Mai târziu, după Pogorârea Duhului Sfânt, Biserica Primară „[stăruia]" în rugăciuni (Fapte 2.42). Exemplul lor ne încurajează să ne rugăm împreună cu alții.

Rugăciunea de cerere (sau suplicația): Trebuie să prezentăm cererile noastre înaintea lui Dumnezeu. Filipeni 4.6 ne învață: „Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri." Parte din câștigarea bătăliei spirituale este să „[facem] în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri" (Efeseni 6.18).

Rugăciunea de mulțumire: Vedem un alt fel de rugăciune în Filipeni 4.6: mulțumirea sau mulțumirea la adresa lui Dumnezeu. „... aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu ... cu mulțumiri." Multe exemple de rugăciuni de mulțumire găsim în Psalmi.

Rugăciunea de închinare: Rugăciunea de închinare e similară cu rugăciunea de mulțumire. Deosebirea e că închinarea se concentrează pe cine este Dumnezeu; mulțumirea se concentrează pe ceea ce a făcut Dumnezeu. Conducătorii Bisericii din Antiohia s-au rugat în acest fel, postind în același timp: „Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: «Puneți-Mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.» Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece." (Fapte 13.2-3)

Rugăciunea de consacrare: Uneori, rugăciunea e un timp în care ne punem deoparte ca să urmăm voia lui Dumnezeu. Domnul Isus a făcut o astfel de rugăciune în noaptea de dinaintea răstignirii Lui: „Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și S-a rugat, zicând: «Tată, dacă este cu putință, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.»" (Matei 26.39)

Rugăciunea de mijlocire: De multe ori rugăciunile noastre includ cereri pentru alții, noi mijlocind pentru ei. În 1 Timotei 2.1, ni se spune să mijlocim „pentru toți oamenii". În acest domeniu, Domnul Isus ne este exemplu. Întregul capitol 17 din Evanghelia lui Ioan este o rugăciune a lui Isus pentru ucenicii Lui și pentru toți credincioșii.

Rugăciunea de imprecație: Rugăciunile de imprecație sunt întâlnite în Psalmi (de exemplu 7, 55, 69). Ele sunt folosite pentru a invoca judecata lui Dumnezeu asupra celor nelegiuiți, în acest fel cel neprihănit fiind răzbunat. Autorii psalmilor folosesc acest fel de cerere ca să evidențieze sfințenia lui Dumnezeu și garanția judecății Lui. Domnul Isus ne învață să ne rugăm pentru binecuvântarea dușmanilor noștri, nu pentru blestemarea lor (Matei 5.44-48).

Biblia vorbește și despre rugăciunea „cu duhul" (1 Corinteni 14.14-15) și despre rugăciunile care au loc când nu ne putem gândi la cuvinte adecvate (Romani 8.26-27). Atunci Duhul Sfânt Însuși mijlocește pentru noi.

Rugăciunea e o conversație cu Dumnezeu și trebuie făcută fără încetare (1 Tesaloniceni 5.16-18). Cu cât creștem mai mult în dragostea noastră pentru Isus Cristos, cu atât vom dori mai natural să vorbim cu El.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care sunt diversele feluri de rugăciune?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries