settings icon
share icon
Întrebare

Este Isaia 53 - „Robul care suferă” - o profeție despre Isus?

Răspuns


Probabil că cea mai măreață profeție din Tanah (Scripturile evreiești / Vechiul Testament) privind venirea lui Mesia al evreilor se găsește în capitolul 53 al profetului Isaia. Această secțiune din Profeți cunoscută ca „Robul care suferă” a fost multă vreme înțeleasă de către rabinii istorici ai iudaismului ca vorbind despre Răscumpărătorul care va veni într-o zi în Sion. Iată un exemplu din ceea ce a crezut în mod tradițional iudaismul despre identitatea „Robului care suferă” din Isaia 53:

Talmudul babilonian spune: „Mesia, care este numele Lui? Rabinii spun Învățatul lepros, și se spune «totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit...»” (Sanhedrin 98b)

Midraș Rut Raba spune: „O altă explicație (a versetului din Rut 2.14): El vorbește de Împăratul Mesia; «Vino aici», apropie-Te de tron; «și mănâncă pâine», care este pâinea Împărăției; «și înmoaie-Ţi bucata în oțet», aceasta referindu-se la pedepsele Sale, după cum este spus: «Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre.»”

Targum Jonathan spune: „Iată Robul Meu Mesia va propăși; va fi înălțat, Se va ridica, și va fi extrem de puternic.”

Zoharul spune: „«El a fost rănit pentru fărădelegile noastre» etc. ... În Grădina Eden există un palat numit Palatul fiilor bolilor; în acest palat intră Mesia și convoacă toate bolile, toate durerile şi toate pedepsele Israelului; ele toate vin și se așează asupra Lui. Și dacă nu le-ar fi ușurat astfel de deasupra Israelului, luându-le asupra Sa, nu ar fi existat niciun om care să poată purta pedepsele Israelului pentru încălcările Legii: şi aceasta este ceea ce e scris: „Într-adevăr, El a luat asupra Lui bolile noastre.”

Marele rabin Moise Maimonide (RaMBaM) spune: „Care este modul în care va apărea Mesia... se va ridica unul despre care nimeni nu a știut mai dinainte și semnele și minunile pe care vor vedea că le face vor fi dovezi ale originii Sale adevărate; pentru că Cel Atotputernic, acolo unde ne spune părerea Lui cu privire la această chestiune, zice: «Iată că un om al cărui nume este Odrasla va odrăsli din locul lui...» (Zaharia 6.12) Și Isaia vorbește în mod similar despre timpul în care va apărea: fără tată sau mamă sau familie cunoscută, a venit ca un lăstar înaintea Lui, ca o rădăcină care iese dintr-un pământ uscat etc. ... în cuvintele lui Isaia, când descrie felul în care împărații Îl vor asculta. În fața Lui împărații își vor închide gura; pentru că vor vedea ce nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră.”

Din nefericire, rabinii moderni ai iudaismului cred că „Robul care suferă” din Isaia 53 se referă probabil la Israel sau la Isaia însuși sau chiar la Moise sau vreun altul dintre profeții iudei. Dar Isaia este clar – vorbește despre Mesia, așa cum au concluzionat mulți dintre rabinii de demult.

Cel de-al doilea verset din Isaia 53 confirmă acest lucru clar. Personajul crește ca „o plantă tânără și ca o rădăcină care iese dintr-un pământ uscat”. Mlădița care răsare este fără îndoială o referire la Mesia și, de fapt, este o referire obișnuită la Mesia în Isaia și în alte locuri. Dinastia davidică avea să fie tăiată prin judecată ca un copac doborât la pământ, dar lui Israel i-a fost promis că un lăstar nou va răsări din butuc. Regele Mesia avea să fie acel lăstar.

Este fără îndoială că „Robul care suferă” din Isaia 53 se referă la Mesia. El este Cel mai înălțat, în fața căruia împărații își vor închide gura. Mesia este lăstarul care S-a ridicat din dinastia căzută a lui David. El a devenit Împăratul împăraților. El a făcut ispășirea definitivă.

Capitolul 53 din Isaia trebuie înțeles ca făcând referire la Împăratul davidic care urma să vină, Mesia. Despre Împăratul Mesia s-a profețit că va suferi și va muri ca să plătească pentru păcatele noastre și apoi va învia. El urma să slujească ca un preot pentru națiunile lumii și să administreze sângele ispășirii ca să-i curețe pe aceia care vor crede. Este unul singur la care se pot referi aceste lucruri – Isus Cristos!

Aceia care Îl recunosc sunt copiii Lui, sămânța Lui de urmași promisă și prada victoriei Sale. Potrivit mărturiei apostolilor iudei, Isus a murit pentru păcatele noastre, a înviat, s-a înălțat la dreapta Tatălui și acum slujește ca Marele Nostru Preot care ne curăță de păcat (Evrei 2.17, 8.1). Isus, Mesia al evreilor, este Cel pe care L-a prevestit Isaia.

Rabinul Moshe Kohen Ibn Crispin a spus: „Acest rabin i-a descris pe aceia care interpretează Isaia 53 ca făcând referire la Israel ca fiind aceia care «au uitat cunoașterea învățătorilor noștri și s-au dus după 'încăpățânarea inimii lor' și după părerea lor proprie». Îmi face plăcere să-l interpretez, în acord cu învățătura rabinilor noștri, ca făcând referire la Împăratul Mesia. Această profeție a fost rostită de Isaia, la poruncă divină, cu scopul de a ne face cunoscut ceva despre natura viitorului Mesia, care va veni să elibereze Israelul, și despre viața Lui, la discreție, din ziua în care va veni, până la apariția Lui ca salvator, pentru ca, dacă se va ridica cineva pretinzând că este Mesia, să putem cugeta și căuta să vedem dacă observăm în el vreo asemănare cu trăsăturile descrise aici; dacă există vreo astfel se trăsătură, atunci putem crede că El este Mesia, neprihănirea noastră; dar dacă nu, nu putem crede acest lucru.”

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Este Isaia 53 - „Robul care suferă” - o profeție despre Isus?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries