settings icon
share icon
Întrebare

Cum pot avea o relație mai apropiată cu Dumnezeu?

Răspuns


Dezvoltarea unei relații mai apropiate cu Dumnezeu e un scop măreț și reflectă o inimă care e cu adevărat regenerată, pentru că numai aceia care sunt în Cristos doresc o relație mai apropiată cu Dumnezeu. Trebuie să înțelegem și că în această viață nu vom fi niciodată atât de aproape de Dumnezeu cum ar trebui să fim sau dorim să fim. Motivul e păcatul care încă mai rămâne în viața noastră. Aceasta nu e o deficiență din partea lui Dumnezeu, ci a noastră; păcatul nostru rămâne o barieră care ne desparte de o părtășie deplină și desăvârșită cu Dumnezeu, care va fi realizată odată ce vom ajunge în glorie.

Chiar și apostolul Pavel, care a avut probabil cea mai strânsă relație posibilă cu Dumnezeu în această viață, încă tânjea după o relație mai apropiată: „Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Cristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Cristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credința în Cristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință." (Filipeni 3.8-9) Indiferent de unde suntem în umblarea noastră cu Cristos, întotdeauna putem avea o umblare mai apropiată și chiar după ce vom fi glorificați în cer, vom avea înainte toată veșnicia să creștem în relația noastră cu Domnul.

Sunt cinci lucruri de bază pe care le putem face ca să avem o relație mai apropiată cu Dumnezeu.

Primul lucru pe care îl putem face ca să avem o relație mai apropiată cu Dumnezeu este să ne facem un obicei zilnic să-I mărturisim păcatele. Dacă păcatul este bariera în relația noastră cu Dumnezeu, atunci mărturisirea îndepărtează acea barieră. Când ne mărturisim păcatele înaintea lui Dumnezeu, El promite să ne ierte (1 Ioan 1.9), și iertarea e ceea ce restaurează o relație care a fost afectată. Trebuie să ne amintim că mărturisirea e mai mult decât să spunem: „Doamne, îmi pare său pentru păcatul meu." Este căința autentică a celor care recunosc că păcatul lor e o ofensă față de un Dumnezeu sfânt. E mărturisirea celui care își dă seama că păcatul L-a țintuit pe Isus pe cruce. Este strigătul vameșului din Luca 18 care spunea: „Doamne, ai milă de mine, păcătosul!" Cum a scris împăratul David: „Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită." (Psalmul 51.17)

Cel de-al doilea lucru pe care îl putem face pentru a avea o relație mai apropiată cu Dumnezeu e să ascultăm atunci când Dumnezeu vorbește. Mulți în ziua de azi caută experiențe supranaturale de a auzi vocea lui Dumnezeu, dar apostolul Petru ne spune că „avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre" (2 Petru 1.19). Acest „cuvânt al prorociei făcut și mai tare" e Biblia. În Biblie „auzim" vocea lui Dumnezeu pentru noi. Prin Scriptura „insuflată de Dumnezeu" devenim „cu totul destoinic[i] pentru orice lucrare bună" (2 Timotei 3.16-17). Așadar, dacă vrem să ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să citim Cuvântul Lui regulat. Citind Cuvântul Lui, Îl „ascultăm" pe Dumnezeu vorbindu-ne prin Duhul Său, care iluminează Cuvântul pentru noi.

Cel de-al treilea lucru pe care îl putem face ca să avem o relație mai apropiată cu Dumnezeu este să-I vorbim prin rugăciune. Dacă citirea Bibliei înseamnă să-L ascultăm pe Dumnezeu vorbindu-ne, vorbirea cu Dumnezeu se realizează prin rugăciune. Evangheliile consemnează adesea că Isus Se retrăgea să aibă comuniune cu Tatăl Său în rugăciune. Rugăciunea e mult mai mult decât o cale prin care să-I cerem lui Dumnezeu lucrurile de care avem nevoie sau pe care le vrem. Gândește-te la modelul de rugăciune pe care Îl dă Isus ucenicilor Lui în Matei 6.9-13. Primele trei cereri în acea rugăciune sunt îndreptate înspre Dumnezeu (Numele Lui să fie sfințit, Împărăția Lui să vină, voia Lui să se facă). Ultimele trei cereri sunt solicitări pe care le facem lui Dumnezeu după ce am avut grijă de primele trei (dă-ne pâinea cea de toate zilele, iartă-ne greșelile, nu ne du în ispită). Un alt lucru pe care îl putem face pentru a ne reînsufleți viața de rugăciune este să citim Psalmii. Mare parte dintre psalmi sunt strigăte autentice către Dumnezeu pentru diverse lucruri. În Psalmi vedem adorare, căință, mulțumire și implorare modelate după inspirație divină.

Cel de-al patrulea lucru pe care îl putem face pentru a avea o relație mai apropiată cu Dumnezeu e să găsim un grup de credincioși cu care să ne putem închina în mod regulat. Aceasta e o componentă vitală a creșterii spirituale. Adesea abordăm biserica cu o mentalitate de felul „ce pot obține din asta?". Rar ne facem timp să ne pregătim inima și mintea pentru închinare. Din nou, Psalmii ne arată multe chemări din partea lui Dumnezeu pentru oameni să vină să se închine înaintea Domnului (de exemplu Psalmul 95.1-2). Dumnezeu ne cheamă, ne poruncește să venim în vrezența Lui pentru închinare. Cum putem noi, poporul Lui, să nu răspundem? Participarea regulată la biserică nu doar că ne dă oportunitatea de a veni în prezența lui Dumnezeu în închinare, ci ne dă și ocazia de a avea părtășie cu poporul Domnului. Când venim în Casa Domnului în închinare și în părtășie cu poporul Lui, rezultatul nu poate fi decât că ne apropiem de Domnul.

În cele din urmă, o relație apropiată cu Dumnezeu e clădită pe o viață de ascultare. Isus le-a spus ucenicilor Lui în camera de sus: „Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele." (Ioan 14.23) Iacov ne spune că dacă ne supunem lui Dumnezeu prin ascultare, dacă ne împotrivim Diavolului și ne apropiem de Dumnezeu, și El Se va apropia de noi (Iacov 4.7-8). Pavel ne spune în Romani că ascultarea noastră e „jertfa vie" de mulțumire la adresa lui Dumnezeu (Romani 12.1). Trebuie să ținem cont că toate îndemnurile biblice înspre ascultare sunt prezentate ca răspuns al nostru față de harul lui Dumnezeu pe care îl primim în mântuire. Nu ne câștigăm mântuirea prin ascultare, ci, în schimb, e felul în care ne arătăm dragostea și recunoștința față de Dumnezeu.

Așadar prin mărturisire, studiul Bibliei, rugăciune, participare regulată la biserică, putem dezvolta o relație mai apropiată cu Dumnezeu. Pare destul de simplu, dacă nu chiar simplist. Însă gândește-te la acest lucru: cum dezvoltăm o relație mai apropiată cu alte ființe omenești? Petrecem timp cu ele în conversații, deschizându-ne inima față de ele și în același timp ascultând ce au de zis. Recunoaștem când greșim și căutăm să primim iertare. Urmărim să le tratăm bine și să sacrificăm propriile noastre nevoi ca să le împlinim pe ale lor. În relația noastră cu Tatăl ceresc lucrurile nu stau foarte diferit.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cum pot avea o relație mai apropiată cu Dumnezeu?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries