settings icon
share icon
Întrebare

Care e cheia pentru rugăciunea eficientă?

Răspuns


Toți vrem ca rugăciunile noastre să fie „eficiente", până într-acolo încât atunci când ne concentrăm asupra „rezultatelor" rugăciunilor, pierdem din vedere privilegiul uimitor pe care îl avem în rugăciune. Faptul că oameni ca noi pot vorbi cu creatorul Universului e în sine un lucru extraordinar. Și mai uluitor e faptul că ne aude și acționează în beneficiul nostru! Primul lucru pe care trebuie să îl înțelegem privitor la rugăciunea eficientă e că Domnul și Mântuitorul nostru Isus Cristos a trebuit să sufere și să moară pe cruce ca să facă posibil pentru noi și faptul de a ne apropia de tronul harului ca să ne închinăm și să ne rugăm (Evrei 10.19-25).

Cu toate că Biblia oferă multă îndrumare cu privire la cum să ne aprofundăm comunicarea cu Creatorul, rugăciunea eficientă are mai mult de-a face cu cel care se roagă, decât cu „felul" în care trebuie să ne rugăm. Într-adevăr, Scriptura spune că „mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit" (Iacov 5.16) și că „ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor" (1 Petru 3.12, Psalmul 34.15) și, din nou, că „rugăciunea celor fără prihană Îi este plăcută" (Proverbele 15.8). Rugăciunea l-a salvat pe neprihănitul Daniel din groapa cu lei (Daniel 6.11) și în pustiu poporul ales al lui Dumnezeu a beneficiat de faptul că Moise era socotit drept în fața lui Dumnezeu (Exodul 16-17). Rugăciunile perseverente și umile ale Anei, cea care nu putea avea copii, l-au avut ca rezultat pe prorocul Samuel (1 Samuel 1.20) și rugăciunile apostolului Pavel au făcut chiar ca pământul să se cutremure (Fapte 16.25-26). În mod clar, rugăciunile pline de pasiune ale copiilor neprihăniți ai lui Dumnezeu pot îndeplini mult (Numeri 11.2).

Trebuie să ne asigurăm că rugăciunile noastre sunt aliniate la voia lui Dumnezeu. „Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă." (1 Ioan 5.14-15) Rugăciunea după voia lui Dumnezeu înseamnă în esență să te rogi în acord cu ceea ce ar vrea El și putem vedea voia revelată a lui Dumnezeu în toată Scriptura. Și dacă nu știm pentru ce să ne rugăm, Pavel ne amintește că, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, ne putem baza pe Duhul Sfânt că va mijloci pentru noi, fiindcă „El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu" (Romani 8.27). Și pentru că Duhul lui Dumnezeu cunoaște gândul lui Dumnezeu, rugăciunea Lui e întotdeauna la pas cu voia Tatălui.

Mai mult, rugăciunea e ceva ce credincioșii ar trebui să facă în mod „continuu" (1 Tesaloniceni 5.17). În Luca 18.1, de exemplu, ni se spune să ne rugăm stăruitor și „să nu [ne lăsăm]". De asemenea, atunci când aducem cererile noastre înaintea lui Dumnezeu, trebuie să ne rugăm cu credință (Iacov 1.5, Marcu 11.22-24), cu mulțumire (Filipeni 4.6), cu un duh iertător față de ceilalți (Marcu 11.25), în Numele lui Cristos (Ioan 14.13-14) și, cum s-a spus mai sus, cu o inimă care e îndreptățită în fața lui Dumnezeu (Iacov 5.16). Tăria credinței noastre, nu lungimea rugăciunilor noastre Îi este plăcută celui căruia ne rugăm, astfel că nu trebuie să-L impresionăm pe Dumnezeu cu elocvența sau inteligența noastră. La urma urmei, Dumnezeu știe care sunt nevoile noastre chiar înainte de a-I cere (Matei 6.8).

De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu avem păcat nemărturisit în inima noastră atunci când ne rugăm, pentru că acesta ar împiedica în mod sigur rugăciunea eficientă. „Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Fața Lui și-L împiedică să v-asculte!" (Isaia 59.2, Psalmul 66.18) Din fericire, „dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire." (1 Ioan 1.9)

O altă barieră care stă în calea comunicării eficiente cu Dumnezeu e rugăciunea cu dorințe egoiste și motivații greșite. „Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre." (Iacov 4.3) Respingerea chemării lui Dumnezeu sau nesocotirea sfatului Său (Proverbele 1.24-28), închinarea la idoli (Ieremia 11.11-14) sau astuparea urechii la strigătul săracului (Proverbele 21.13) sunt obstacole suplimentare pentru viața de rugăciune eficientă.

Rugăciunea eficientă e un mod prin care ne întărim relația cu Tatăl nostru din cer. Când studiem Cuvântul Lui și îl ascultăm și căutăm să-I fim plăcuți Lui, același Dumnezeu care a făcut soarele să stea în loc la rugăciunea lui Iosua (Iosua 10.12-13) ne invită să venim cu îndrăzneală înaintea tronului harului și să ne rugăm cu încredere că ne va acorda har și îndurare și ne va ajuta în vreme de nevoie (Evrei 4.16).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care e cheia pentru rugăciunea eficientă?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries