settings icon
share icon
Întrebare

Este cerul un loc real?

Răspuns


Cerul este într-adevăr un loc real. Biblia ne spune că cerul este tronul lui Dumnezeu (Isaia 66.1; Faptele Apostolilor 7.48-49; Matei 5.34-35). După învierea Domnului Isus și arătarea Lui pe pământ în fața ucenicilor Săi, „S-a înălțat la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu.” (Marcu 16.19; Faptele Apostolilor 7.55-56). „Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfățișeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu” (Evrei 9.24). Isus nu numai că a mers înaintea noastră, intrând în locul nostru, ci El este viu și are o lucrare prezentă în cer, slujindu-ne ca Marele nostru Preot în adevăratul Cort, făcut de Dumnezeu (Evrei 6.19-20; 8.1-2).

De asemenea, Însuși Isus ne spune că sunt multe locașuri în casa lui Dumnezeu și că S-a dus înaintea noastră ca să pregătească un loc pentru noi. Avem asigurarea Cuvântului Său că într-o zi se va întoarce pe pământ și ne va duce acolo unde este El în cer (Ioan 14.1-4). Credința noastră într-o casă veșnică în cer se bazează pe o promisiune explicită a lui Isus. Cerul este în modul cel mai sigur un loc real. Cerul există cu adevărat.

Atunci când oamenii neagă existența cerului, ei neagă nu numai Cuvântul scris a lui Dumnezeu, ci neagă de asemenea cele mai adânci dorințe ale inimii lor. Pavel s-a adresat acestei chestiuni în scrisoarea sa către corinteni, încurajându-i să se țină strâns de speranța cerului, ca să nu își piardă inima. Deși „gemem și suspinăm” în starea noastră trupească, avem speranța cerului întotdeauna înaintea noastră și suntem nerăbdători să ajungem acolo (2 Corinteni 5.1-4). Pavel i-a îndemnat pe corinteni să privească înainte spre locuința lor veșnică din cer, o perspectivă care le va permite să îndure greutăți și dezamăgiri în această viață. „Căci întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice” (2 Corinteni 4.17-18).

Tot așa cum Dumnezeu a pus în inima omului cunoștința că El există (Romani 1.19-20), tot așa suntem noi „programați” să ne dorim cerul. El este subiectul a nenumărate cărți, cântece și lucrări de artă. Din nefericire, păcatul nostru a blocat calea către cer. Întrucât cerul este locuința unui Dumnezeu sfânt și perfect, păcatul nu are loc acolo, nici nu poate fi tolerat. Din fericire, Dumnezeu ne-a asigurat cheia pentru a deschide porțile cerului – Isus Hristos (Ioan 14.6). Toți cei care cred în El și care caută iertare pentru păcat vor găsi porțile cerului deschise larg pentru ei. Fie ca gloria viitoare a locuinței noastre eterne să ne motiveze pe toți să Îl slujim pe Dumnezeu cu credincioșie și din toată inima. „Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată” (Evrei 10.19-22).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Este cerul un loc real?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries